Main Menu
User Menu

Letecká setnina Strašnice [1918-1918]

Air Company Strasnice

     
Název:
Name:
Letecká setnina Strašnice
Originální název:
Original Name:
Letecká setnina Strašnice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.12.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.11.1918-27.11.1918 Letecký sbor
27.11.1918-11.12.1918 Letecký oddíl 1
Dislokace:
Deployed:
04.11.1918-11.12.1918 Strašnice, polní letiště /

Velitel:
Commander:
04.11.1918-11.12.1918 Topič, Jaroslav (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
04.11.1918-11.12.1918 Hansa Brandenburg B.I. (Fd) 276.19
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký sbor
Kaše, Jan: Letiště Strašnice. Letectví a kosmonautika Speciál 6. Praha 2005, s. 9-10.
URL : https://www.valka.cz/Letecka-setnina-Strasnice-1918-1918-t105297#376783Verze : 0
MOD