Main Menu
User Menu

3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci [1919-1938]

3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
Originální název:
Original Name:
3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.1919-24.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-24.09.1938 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.10.1919-01.11.1919 Vitoušek, Josef (major generálního štábu)
01.11.1919-10.01.1923 Vitoušek, Josef (podplukovník generálního štábu)
10.01.1923-00.12.1923 Vitoušek, Josef (plukovník generálního štábu)
00.12.1923-10.02.1925 Luža, Vojtěch (podplukovník generálního štábu)
10.02.1925-16.07.1929 Luža, Vojtěch (plukovník generálního štábu)
16.07.1929-00.09.1929 Luža, Vojtěch (brigádní generál)
00.09.1929-00.10.1931 Ingr, Sergej (plukovník generálního štábu)
00.10.1931-00.09.1932 Fiala, Bohuslav (plukovník generálního štábu)
00.09.1932-00.12.1933 Ingr, Sergej (plukovník generálního štábu)
00.12.1933-31.07.1934 Fiala, Bohuslav (plukovník generálního štábu)
31.07.1934-15.10.1935 Fiala, Bohuslav (brigádní generál)
15.10.1935-26.12.1936 Pták, Josef (podplukovník generálního štábu)
26.12.1936-24.09.1938 Pták, Josef (plukovník generálního štábu)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/3-oddeleni-operacni-hlavniho-stabu-branne-moci-1919-1938-t105136#501807Verze : 1
MOD