Main Menu
User Menu

Velitelství československých operujících vojsk na Těšínsku [1919-1919]

Operating Troops Command in the Tesin Area

     
Název:
Name:
Velitelství československých operujících vojsk na Těšínsku
Originální název:
Original Name:
Velitelství československých operujících vojsk na Těšínsku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
00.10.1919
Nástupce:
Successor:
5. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1919-00.10.1919 Zemské vojenské velitelství na Moravě
Dislokace:
Deployed:
15.01.1919-24.02.1919 slezské válčiště
24.02.1919-00.10.1919 Moravská Ostrava, ? /
Velitel:
Commander:
15.01.1919-17.01.1919 Šnejdárek, Josef (Commandant)
17.01.1919-23.02.1919 Šnejdárek, Josef (podplukovík legií)
23.02.1919-04.06.1919 Šnejdárek, Josef (plukovník pěchoty)
04.06.1919-
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.01.1919-00.03.1919 Eliáš, Alois (kapitán legií)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1919-DD.05.1919 Bohumínský prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, Velitelství vojsk na Těšínsku
Fidler, Jiří: generálové legionáři. Brno, Books 1999.
Ježek, Zdeněk: Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918-1919. Praha, Zdeněk Ježek 1937.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-ceskoslovenskych-operujicich-vojsk-na-Tesinsku-1919-1919-t105113#497446Verze : 1
MOD