Main Menu
User Menu

Hlavní správa táborů pro železniční výstavbu NKVD/MVD (GULŽDS)

Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo strojitělstva НКВД–МВД (ГУЛЖДС)

Hlavní správa táborů pro železniční výstavbu NKVD/MVD
Главное управление лагерей железнодорожного строительства НКВД–МВД
NKVD/MVD Chief Directorate of the Railway Construction CampsHlavní správa táborů pro železniční výstavbu byla zřízena k 4. lednu 1940 reorganizací z Oddělení železniční výstavby Hlavní správy táborů NKVD a Správy železniční výstavby NKVD na Dálném východě. Na začátku nesla název Hlavní správa železniční výstavby NKVD (GUŽDS). Od počátku roku 1941 již byla uváděna jako Hlavní správa táborů pro železniční výstavbu (GULŽDS). Náčelníkem GULŽDS byl jmenován Naftalij Aronovič Frenkel.


Důvodem vyčlenění Hlavní správy táborů pro železniční výstavbu (GULŽDS) a dalších obdobných správ z rámce Hlavní správy táborů (GULAG) byla skutečnost, že na Lidový komisariát vnitra (NKVD) byla přenášena zodpovědnost za další a další strategické stavby v jednotlivých odvětvích sovětské hospodářské soustavy a administrace všech těchto úkolů z jednoho ústředí (GULAG) se stala de facto nemožnou.

Zdroje:
- https://memo.ru/history/nkvd/gulag/
- CHLEVŇUK, Oleg V.: Historie Gulagu od kolektivizace do "velkého teroru", BB/Art, Praha 2008.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-taboru-pro-zeleznicni-vystavbu-NKVD-MVD-GULZDS-t104916#375903Verze : 0
MOD