Main Menu
User Menu

Philippe, Armand Charles

generál V. hodnostní třídy / General of 5th Rank Class

     
Příjmení:
Surname:
Philippe
Jméno:
Given Name:
Armand Charles
Jméno v originále:
Original Name:
Armand Charles Philippe
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.05.1869 Scey-sur-Saône /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.05.1940 Besançon /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Philippe-Armand-Charles-t104905#375871Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Philippe
Jméno:
Given Name:
Armand Charles
Jméno v originále:
Original Name:
Armand Charles Philippe
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1880-DD.06.1888 Lyceum, Vesoul
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1890-DD.10.1892 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.10.1892-DD.10.1893 Aplikační pěchotní kurs, Saint-Cyr
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.10.1892 podporučík francouzské armády
01.10.1894 poručík francouzské armády
27.09.1906 kapitán francouzské armády
05.05.1915 major francouzské armády
28.09.1916 podplukovník francouzské armády
19.01.1918 podplukovník legií
19.08.1919 plukovník francouzské armády
19.08.1918 plukovník legií
22.11.1919 generál V. hodnostní třídy
01.09.1921 výslužba
30.06.1923 brigádní generál francouzské armády ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.01.1918-22.06.1918 Velitel : 21. československý střelecký pluk
22.06.1918-19.08.1918 Velitel : Československá střelecká brigáda
19.08.1918-03.12.1918 Velitel : Československá střelecká brigáda
03.12.1918-00.09.1919 Velitel : Velitelství pěchoty 5. československé divise
03.12.1918-12.09.1919 Velitel : 5. československá střelecká divise
12.09.1919-12.11.1919 Velitel : 1. divise
12.11.1919-01.01.1920 Velitel : 1. divise
01.01.1920-DD.12.1920 Velitel : 4. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1890-DD.10.1893 vojenské studium, Saint-Cyr
DD.10.1893-DD.04.1899 velitel pěší čety 60. pěšího pluku, Besançon
DD.04.1899-DD.09.1903 praporní pobočník 60. pěšího pluku, Besançon
DD.09.1903-DD.09.1906 zástupce velitele pěší roty 60. pěšího pluku, Besançon
DD.09.1906-DD.09.1914 velitel roty 42. pěšího pluku, Belfort a západoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.11.1914 nemocniční ošetřování
DD.11.1914-DD.09.1915 velitel praporu 2. zuávského pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.04.1917 velitel 3. pochodového zuávského pluku, západoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.01.1918 nemocniční ošetřování
DD.01.1918-DD.06.1918 velitel 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.06.1918-DD.12.1918 velitel Československé střelecké brigády, západoevropské válčiště
DD.12.1918-DD.01.1919 zatímní velitel 5. československé střelecké divise, přesun
DD.01.1919-DD.03.1919 velitel pěchoty 5. československé střelecké divise, přesun a Praha
DD.03.1919-DD.09.1919 velitel 5. československé střelecké divise v likvidaci, Praha a Hradec Králové
DD.09.1919-DD.01.1920 velitel 1. divise, Hradec Králové
DD.01.1920-DD.12.1920 velitel Divise 4, Hradec Králové
DD.12.1920-DD.09.1921 dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1914

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1915

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1915

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1915

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1917

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1919

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1921

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1921

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

25.10.1925

Řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]
Order of White Lion Military Division 2nd class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Philippe-Armand-Charles-t104905#375872Verze : 0
MOD