Main Menu
User Menu

Bureš, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Bureš
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Bureš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.04.1888 Vidice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.04.1960 Neveklov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Bures-Alois-t104882#375837Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Bures-Alois-t104882#375837Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bureš
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Bureš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.06.1909 Státní reálka, Kutná Hora
DD.09.1912-DD.05.1913 Obchodní akademie, Prostějov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1909-DD.05.1910 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1921-DD.10.1922 Intendanční škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1910 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
20.04.1916 podporučík srbské armády
01.05.1918 poručík legií
01.01.1919 kapitán legií
01.11.1919 kapitán pěchoty
01.08.1921 kapitán intendantstva
02.12.1921 štábní kapitán intendantstva
28.06.1923 major intendantstva
04.07.1929 podplukovník intendantstva
16.02.1935 plukovník intendantstva
23.08.1938 generál intendantstva
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Úřad intendanční služby I. armády

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1909-DD.12.1909 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.12.1909-DD.05.1910 vojenské studium, Praha
DD.05.1910-DD.09.1910 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.07.1914-DD.11.1914 velitel čety náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 12, Čáslav
DD.11.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 12, východoevropské válčiště
01.12.1914-01.12.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.12.1914-DD.04.1916 ruské zajatecké tábory
DD.04.1916-DD.08.1916 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1918-DD.02.1917 nemocniční ošetřování
DD.02.1917-DD.03.1918 velitel pěší roty Jihoslovanského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště, přesun a balkánské válčiště
DD.03.1918-DD.05.1918 člen delegace československého zahraničního vojska na Kongresu utlačovaných národností Rakousko-Uherska, Roma
DD.05.1918-DD.07.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, Cognac a západoevropské válčiště
DD.07.1918-DD.11.1919 hospodářský důstojník Odbočky Československé národní rady v Římě, Roma a přesun
DD.11.1919-DD.11.1920 důstojník 25. oddělení /oděvního/ ministerstva, Praha
DD.11.1920-DD.10.1921 důstojník Komerčního oddělení ministerstva, Praha
DD.10.1921-DD.08.1923 vojenské studium, Praha
DD.08.1923-DD.01.1925 zástupce přednosty intendance Divise 8, Opava
DD.01.1925-DD.12.1932 přednosta intendance Horské brigády 2, Spišská Nová ves
DD.12.1932-DD.11.1934 přednosta skupiny intendanční služby Zemského vojenského velitelství v Praze, Praha
DD.11.1934-DD.12.1936 přednosta skupiny V/1. oddělení /intendančního/ ministerstva, Praha
DD.12.1936-DD.09.1938 přednosta intendance Sboru I, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta intendanční služby I. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.11.1938 přednosta intendance Sboru I, Praha
DD.11.1938-DD.05.1939 přednosta V/1. oddělení /intendančního/ ministerstva, Praha
DD.05.1939-DD.12.1939 přednosta III/1. oddělení /platů a náležitostí/ ministerstva v likvidaci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Medaile za chrabrost Miloše Obiliče stříbrná
Bravery Medal Milosh Obilic Silver
Mедаља за храброст Милош Обилић Сребрна
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Bures-Alois-t104882#375838Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Bures-Alois-t104882#375838Version : 0
MOD