Main Menu
User Menu

Kirej, Vasil

     
Příjmení:
Surname:
Kirej
Jméno:
Given Name:
Vasil
Jméno v originále:
Original Name:
Vasil Kirej
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.12.1879 Bachmač /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.06.1942 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kirej-Vasil-t104870#375814Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kirej
Jméno:
Given Name:
Vasil
Jméno v originále:
Original Name:
Vasil Kirej
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1891-DD.07.1898 Pážecí sbor, Orenburg
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1898-DD.08.1901 Konstantinovské dělostřelecké učiliště, Sankt-Pětěrburg
DD.08.1906-DD.06.1909 Michajlovská dělostřelecká akademie, Sankt-Pětěrburg
DD.08.1912-DD.07.1914 Císařská nikolajevská vojenská akademie, Sankt-Pětěrburg
DD.09.1924-DD.01.1925 Automobilní kurs, Čtyři Dvory
DD.10.1929-DD.09.1930 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.08.1901 podporučík ruské armády
09.08.1903 poručík ruské armády
09.08.1907 podkapitán ruské armády
09.05.1909 kapitán ruské armády
07.11.1917 podplukovník ruské armády
27.07.1916 plukovník ruské armády
17.06.1917 generálmajor ruské armády
03.11.1917 generálmajor ukrajinské armády
15.01.1918 generálporučík ukrajinské armády
10.06.1918 generálporučík ruské armády
17.01.1923 plukovník dělostřelectva
16.07.1929 brigádní generál
01.09.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1925-DD.11.1926 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
DD.11.1926-DD.09.1927 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
DD.09.1927-DD.01.1929 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda
DD.09.1928-16.07.1929 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
16.07.1929-DD.09.1929 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
DD.10.1930-DD.03.1933 Velitel : 11. polní dělostřelecká brigáda
DD.05.1933-31.12.1937 Velitel : 11. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-31.08.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva 11. divise
27.09.1938-DD.11.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva VI. sboru

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1898-DD.08.1901 vojenské studium, Sankt-Pětěrburg
DD.08.1901-DD.08.1903 velitel dělostřelecké čety 42. polní dělostřelecké brigády, Běrdičev
DD.08.1903-DD.08.1906 praporní pobočník 42. polní dělostřelecké brigády, Běrdičev
DD.08.1906-DD.06.1909 vojenské studium, Sankt-Pětěrburg
DD.06.1909-DD.08.1912 zástupce velitele dělostřelecké baterie 21. sborového dělostřeleckého oddílu, Kijev
DD.08.1912-DD.07.1914 vojenské studium, Sankt-Pětěrburg
DD.07.1914-DD.03.1915 velitel dělostřelecké baterie 21. sborového dělostřeleckého oddílu, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.08.1915 podnáčelník štábu 32. pěší divise, východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.09.1916 velitel dělostřeleckého oddílu 32. polní dělostřelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.05.1915 zástupce velitele dělostřelectva Jihozápadního frontu, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.07.1917 velitel 6. těžké dělostřelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel dělostřelectva XXXXI. armádního sboru, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.11.1917 velitel XXIII. armádního sboru, východoevropské válčiště
DD.11.1917-DD.01.1918 velitel dělostřelectva Hajdamáckého sboru, východoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.02.1918 náčelník štábu Kyjevského obranného prostoru, východoevropské válčiště
DD.02.1918-DD.04.1918 velitel dělostřelectva 4. ukrajinského sboru, východoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.06.1918 mimo službu
DD.06.1918-DD.08.1918 náčelník dělostřelecké technické služby Dobrovolnické armády, jihoruské válčiště
DD.08.1918-DD.03.1920 náčelník dělostřelecké technické služby Ozbrojených sil jihu Ruska, jihoruské válčiště
DD.03.1920-DD.11.1920 náčelník Vojenské technické správy vrchního velitelství, jihoruské válčiště
DD.11.1920-DD.01.1923 mimo službu
DD.01.1923-DD.09.1924 důstojník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1924-DD.01.1925 vojenské studium, Čtyři Dvory
DD.01.1925-DD.10.1927 velitel Dělostřeleckého pluku 1, Praha
DD.10.1927-DD.09.1928 velitel Polní dělostřelecké brigády 3, Litoměřice
DD.09.1928-DD.10.1929 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.10.1929-DD.09.1930 vojenské studium, Praha
DD.09.1930-DD.01.1938 velitel Polní dělostřelecké brigády 11, Košice
DD.01.1938-DD.08.1938 velitel dělostřelectva Divise 11, Košice
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel dělostřelectva Sboru VI, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Svatojiřská zbraň
St George Weapon
Георгиевское оружие
-

DD.MM.1917

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1935

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kirej-Vasil-t104870#375816Verze : 1
MOD
Diskuse