Main Menu
User Menu

Rába Magyar Waggon- és Gépgyár Rt [1919-1999]

MWG

     
Název:
Name:
Magyar Vagon- és Gépgyár Rt
Originální název:
Original Name:
Magyar Vagon- és Gépgyár Rt
Historie názvů:
History of Names:
28.12.1896-DD.MM.191R Magyar Vagon- és Gépgyár Rt
DD.MM.191R-DD.MM.1999 Rába Magyar Vagon- és Gépgyár Rt
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR Rába Járműipari Holding Nyrt.
Obory výroby:
Production Subjects:
železnice, strojírenství, nákladní automobily
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
28.12.1896-DD.MM.RRRR Győr /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1896
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1938-DD.MM.194R Weiss Manfréd WM 21 Sólyom
DD.MM.1942-DD.MM.194R 40M Turán I
DD.MM.1943-DD.MM.1944 41M Turán II
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hu.wikipedia.org
http://www.raba.hu/english/our_history.html
URL : https://www.valka.cz/Raba-Magyar-Waggon-es-Gepgyar-Rt-1919-1999-t104813#375661Verze : 0
MOD