Main Menu
User Menu

Brunšvik

Braunschweig

     
Název:
Name:
Brunšvik
Originální název:
Original Name:
Braunschweig
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Dolní Sasko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°15'59.99"N 10°30'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Lüer, Hilmar
* 18.12.1880 
Heyser, Kurt
* 27.08.1894 
Creuznacher, Kurt
* 28.03.1905 
Waldmann, Hans-Peter
* 24.09.1922 
- Metger, Wilhelm
† DD.MM.1954
Maempel, Rolf
† 15.02.1955
Bordihn, Adolf
† 20.01.1958
Lüer, Hilmar
† 22.05.1962
Straehler, Herbert
† 16.05.1979
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.08.1916-01.09.1916
Stíhací letka 3
3rd Fighter Squadron
27.12.1917-14.01.1918
Stíhací letka 52
52nd Fighter Squadron
23.01.1918-03.02.1918
Stíhací letka 65
65th Fighter Squadron
24.11.1918-24.11.1918
Stíhací letka 2
2nd Fighter Squadron
01.10.1936-DD.MM.RRRR
31. pěší divize
31st Infantry Division
06.10.1936-12.10.1937
Letecký okruh VII
VII Air District
06.10.1936-12.10.1937
Letecký okruh VII
VII Air District
01.05.1937-DD.MM.RRRR
Dělostřelecké velitelství 31
31st Artillery Command
01.10.1937-12.10.1937
Vyšší velitelství protiletadlového dělostřelectva v leteckém okruhu VII
Higher Anti-Aircraft Artillery Command in 7th Air District
12.10.1937-04.02.1938
Letecký okruh 7
7th Air District
12.10.1937-04.02.1938
Letecký okruh 7
7th Air District
12.10.1937-30.06.1938
Vyšší velitelství protiletadlového dělostřelectva 7
7th Higher Anti-Aircraft Artillery Command
01.08.1938-01.11.1938
5. letecká divize
5th Air Division
01.11.1938-01.02.1939
21. letecká divize
21st Air Division
01.02.1939-01.09.1939
Letecká armáda 2
2nd Air Fleet
01.12.1939-DD.MM.RRRR
Divize č. 191
Division No. 191
DD.06.1940-27.08.1940
4. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
4th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
DD.06.1940-27.08.1940
5. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
5th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
DD.06.1940-27.08.1940
6. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
6th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
DD.06.1940-27.08.1940
II. (bitevní) skupina Instrukční eskadry 2
2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing
DD.06.1940-27.08.1940
Štáb II. (bitevní) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing
02.08.1940-DD.01.1942
III. skupina Kluzákové eskadry 1
3rd Group of the 1st Airlanding Wing
27.06.1942-DD.04.1943
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 300
1st Squadron of the 300th Special Purpose Bomber Group
27.06.1942-DD.04.1943
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 300
2nd Squadron of the 300th Special Purpose Bomber Group
27.06.1942-DD.04.1943
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 300
3rd Squadron of the 300th Special Purpose Bomber Group
27.06.1942-DD.04.1943
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 300
4th Squadron of the 300th Special Purpose Bomber Group
27.06.1942-DD.03.1943
5. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 300
5th Squadron of the 300th Special Purpose Bomber Group
27.06.1942-DD.04.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 300
300th Special Purpose Bomber Group
27.06.1942-DD.01.1943
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 300
Staff of the 300th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1943-DD.05.1943
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 400
1st Squadron of the 400th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1943-DD.05.1943
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 400
2nd Squadron of the 400th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1943-DD.05.1943
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 400
3rd Squadron of the 400th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1943-DD.05.1943
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 400
4th Squadron of the 400th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1943-DD.05.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 400
400th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1943-DD.05.1943
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 400
Staff of the 400th Special Purpose Bomber Group
01.03.1943-DD.05.1943
IV. skupina Bombardovací eskadry 27
4th Group of the 27th Bomber Wing
DD.03.1944-15.10.1944
I. stíhací sbor
I Fighter Corps
22.04.1945-12.08.1945
303. stíhací křídlo
303rd Fighter Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
14.12.1925-DD.MM.1931
Mühlenbau und Industrie AG
DD.MM.1931-DD.MM.1972
Mühlenbau und Industrie AG
DD.MM.1941-DD.MM.1980
Luther & Co. GmbH
DD.MM.1972-DD.MM.1989
Bühler-MIAG GmbH
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Bühler GmbH
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Braunschweig
URL : https://www.valka.cz/Brunsvik-t104800#375642Verze : 0
MOD