Main Menu
User Menu

Vojenský zeměpisný ústav [1919-1938]

Military Geographic Institute

     
Název:
Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.04.1939
Nástupce:
Successor:
Zeměpisný ústav ministerstva vnitra
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1919-24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-24.09.1938 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
08.12.1918-31.03.1934 Rausch, Karel (Brigádní generál)
01.04.1934-23.03.1937 Basl, Antonín (Brigádní generál)
24.03.1937-18.04.1939 Čermák, Jiří (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

DD.MM.1927-18.04.1939 Fotoletecká skupina
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Tiskárna Harmanec
DD.MM.1937-18.04.1939 Sklady map a materiálu
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#386303Verze : 0
MOD
Po vzniku samostatné Československé republiky dne 18. října 1918 nezůstala na území nového státu žádná kartografická instituce, která by zabezpečila armádu a civilní sektor potřebnými měřickými a mapovými produkty. Již 27. listopadu 1918 vydalo proto vrchní velitelství československé branné moci rozkaz č. 8, jímž bylo zřízeno „oddělení pro vojenské zeměpisné záležitosti“. Dne 18. prosince 1918 bylo toto oddělení včleněno do nově vytvořeného ministerstva národní obrany (MNO), jako jeho IX. odbor – kartografické oddělení (Zeměpisný ústav). Rozhodnutím o nové organizaci MNO z 15. října 1919 byl IX. odbor přeměněn v samostatný Československý vojenský zeměpisný ústav (ČVZÚ), cestou generálního štábu podřízený Ministerstvu národní obrany ČSR. Pojmenování ústavu bylo později zjednodušeno na Vojenský zeměpisný ústav (VZU).


Organizace VZÚ vycházela z organizačního uspořádání vídeňského VZÚ, takže vedle velitelství měl pět odborů: astronomicko-geodetický, topografický, kartografický, reprodukční, pro popis a statistiku válečných jevišť (později popisný odbor), s dalším členěním na oddělení. Dále měl hospodářskou správu, archiv, knihovnu a pomocnou rotu. V roce 1922 bylo zřízeno ještě fotogrammetrické oddělení a v roce 1927 fotoletecká skupina.


Základním úkolem VZÚ bylo zabezpečení geodetických, kartografických a geografických potřeb čs. armády i ostatních státních orgánů a institucí. Byl jedinou institucí pověřenou tvorbou čs. kartografického díla, s výjimkou katastrálních plánů.


Dislokace: Praha


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385188Verze : 0
MOD
brigádní generál Karel Rausch (od 18. 12. 1918 do 31. 3. 1934)
brigádní generál PhDr. Antonín Basl (od 1. 4. 1934 do 23. 3. 1937)
plukovník zeměpisné služby PhDr. Jiří Čermák (od 24. 3. 1937 do okupace 1939)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385189Verze : 0
MOD
ASTRONOMICKO-GEODETICKÝ ODBOR
plk. Julius Gregor (1919–1921)
plk. RNDr. Ladislav Beneš (1922–1934)
plk. Ing. Emanuel Dvořák (1934–1939)


TOPOGRAFICKÝ ODBOR
plk. Alois Hlídek (1919–1929)
pplk. Robert Hula (1929–1933)
plk. Ing. Karel Kopečný (1933–1939)


KARTOGRAFICKÝ ODBOR
pplk. Matěj Semík (1919–1928)
pplk. Ing. František Melichar (1928–1939)


REPRODUKČNÍ ODBOR
pplk. František Kostrba (1919–1929)
pplk. Ing. Ferdinand Kudlička (1929–1939)


ODBOR PRO POPIS A STATISTIKU
VÁLEČNYCH JEVIŠŤ, od roku 1933 POPISNÝ ODBOR

mjr. Emil Hüttel (1920–1921)
plk. Emanuel Hrozný (1921–1925)
plk. PhDr. Jiři Čermák (1925–1934)
pplk. RNDr. Ubald Kolařík (1934–1939)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385314Verze : 0
MOD
Fotoletecká skupina (od 1927)
Tiskárna Harmanec (od 1937)
Sklady map a materiálu (od 1935)


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)


Následující období
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385973Verze : 0
MOD
Vojenský zeměpisný ústav
Military Geographical InstituteV letech 1918-1926 sídlil VZÚ v různých vojenských i civilních objektech:


- Dům č. 23 na Újezdě
- Kasárny "Zbrojnice" na Malé Straně, Všehrdova 16
- Geografický ústav české university, Albertov č. 6
- Školní budova na Malé Straně, Karmelitská č. 535
- Štefánikovy kasárny na Smíchově, náměstí Kinských č. 5


Roku 1926 se všechna pracoviště přestěhovala do nové budovy v Bubenči, Rooseveltova 23


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#413676Verze : 0
MOD
Diskuse
Děkuji za Váš příspěvek, ale poprosil bych Vás o jeho rozpracování dle jednotlivých období existence. Zde na foru je zvykem, že při změně jména útvaru nebo úřadu se zakládá nové téma. Navíc v sekci věnované období 1918-38 vypisujete údaje týkající se poválečného období.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385191Verze : 0
Chápu. Nicméně když se název Vojenského zeměpisného ústavu od roku 1919 nezměnil, platí jaký postup? Nějak nám přesáhl "období existence". Prosím o radu, co s tím. Založit téma zeměpisné či topografické či geografické či hydrometeorologické služby? Stejný případ, ale ty se aspoň přejmenovávaly. VZÚ je nejstarší útvar čs. armády, jemuž jeho pojmenování zůstalo. Co včil? Roztrhat na samostatné články, které by zapadaly do jednotlivých období existence čs. branné moci?
Karel Oktábec
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385192Verze : 0
MOD
Službu bych do toho moc nepletl, to je trochu jiný problém. Vybruslit by s toho šlo tak že nechat tento článek jako přehledový ale zároveň založit ke každému období tak jak je tu na fóru máme uvedeny příslušné téma a tam do šablony uvést jen ty údaje, které se k danému období vztahují.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385193Verze : 0
netrhat, zalozit v jednom obdobi a v dalsich obdobich se to zridi jako odkazovaci tema prave na tento primarni prispevek.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385196Verze : 0
MOD
Admine to bohužel asi nepůjde až tak jednoduše. Pokud se totiž nepletu tak v pozdějších obdobích byli i tři instituce, které nesli tento název a to VZÚ Praha, VZÚ Dobruška a VZÚ Banská Bystica.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385197Verze : 0
otazka je, jak to bylo organizacne ... jestli utvar zanikl, a vznikl, pak by se to melo rozdelit na jednotliva obdobi existence. Jestli nezanikl, jen se prestehoval, melo by to zustat jako jedno tema. Jestli je to jeste jinak, dejte prosim vedet, jak to konkretne vypadalo (rozdelit a poupravit to muzeme i casem, az se podari dohledat vse potrebne Smile )
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385198Verze : 0
MOD
Existovali současně Sad .Dohledat to není problém (tedy doma o něm pár knih mám - však v nástupci úřadu dělám). V každém případě, úřad vznikl až r. 1919, v r. 34 byl přejmenován a zanikl okupací. Po válce byl obnoven, několikrát reorganizován. Podruhé zanikl rozdělením republiky. V AČR existoval do roku 2003(?), kdy byl zrušen a nástupcem se stal VGHMÚř v Dobrušce, který vznikl sloučením VGÚ a PÚ, pokud se nepletu 1.7.2003(?). Píšu to bohužel z hlavy takže za data neruším, ale ověřím.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385199Verze : 0
Navrhoval bych založit všechny tři, lišily by se samozřejmě daty vzniku a zániku (min. Praha od ostatních) a dislokací uvedenou v tabulce a Prahu rozsekat protože několikrát zanikl,
tedy
vzú [1934-1939] = Praha (za války neexistoval, proto rozdělení)
vzú [1945-1989] = Praha (obnoven po válce)
vzú [1992-2003] = Praha (obnoven po rozdělení)
vzú [1951-1952] = Dobruška nebo 2. vzú [1951-1952] (nevím nakolik je název s 2. oficiální, ale v tabulce u Dobrušky je to takhle uvedeno)
a analogicky pro BB (nechce se mi to hledat)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385201Verze : 0
MOD
Ohledně té "současné existence" jde zřejmě o toto období:
V roce 1951 došlo v rámci reorganizace čs. armády k rozdělení VZÚ na tři samostatné ústavy, každý s vlastní působností a odpovědností. Tak vznikly:
- 1. VZÚ Praha, přejmenovaný v roce 1952 na 1. vojenský kartografický ústav, od roku 1958 opět Vojenský' zeměpisný ústav (VZÚ), k zabezpečení kartoreprodukčních prací a prací z oblasti vojenské geografie,
- 2. VZÚ Dobruška, od roku 1952 Vojenský topografický ústav (VTOPÚ), k zabezpečení geodetických, topografických a fotogrammetrických prací,
- 3. VZÚ Banská Bystrica, přejmenovaný od roku 1952 na 2. vojenský kartografický ústav a v roce 1958 na Vojenský kartografický ústav (VKÚ), v roce 1968 redislokovaný do Harmance, k zabezpečení kartoreprodukčních prací.
Z řad VZÚ vyšli vedoucí funkcionáři nově vzniklých ústavů i topografové u vojsk (sborů, divizí)...
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385207Verze : 0
MOD
Tady je ZBL téma pro ten prvorepublikový
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385232Verze : 0
MOD
Ok sloučím to a opravím, toho že téma již existuje jsem si nevšiml Sad
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1919-1938-t104793#385236Verze : 0