Main Menu
User Menu

Slezáček, Vilém

     
Příjmení:
Surname:
Slezáček
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Slezáček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.05.1873 Dědice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.03.1926 Plzeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Pěší brigády 15
velitel Pěší brigády 23
zástupce velitele Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Slezacek-Vilem-t104754#375523Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Slezáček
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Slezáček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1884-DD.06.1888 Státní nižší gymnasium, Třebíč
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1888-DD.08.1892 Kadetní škola pěchoty, Královo Pole
DD.11.1902-DD.05.1903 Sborová důstojnická škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1892 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1895 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1908 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
15.11.1918 podplukovník pěchoty
16.04.1919 plukovník pěchoty
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.02.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.01.1919-DD.06.1919 Velitel : Vojenský inspektorát Plzeň
07.06.1919-01.01.1920 Velitel : 10. pěší brigáda
01.01.1920-DD.01.1921 Velitel : 15. pěší brigáda
DD.01.1921-29.12.1922 Velitel : 23. pěší brigáda
29.12.1922-DD.04.1923 Velitel : 23. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1888-DD.08.1892 vojenské studium, Královo Pole
DD.08.1892-DD.11.1894 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Praha
DD.11.1894-DD.03.1895 učitel Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.03.1895-DD.11.1899 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Praha
DD.11.1899-DD.11.1902 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.11.1902-DD.05.1903 vojenské studium, Praha
DD.05.1903-DD.11.1903 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.11.1903-DD.08.1907 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 35, Prachatice
DD.08.1907-DD.05.1908 zbrojní důstojník Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.05.1908-DD.09.1910 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 86, Szabadka
DD.09.1910-DD.09.1913 důstojník konceptního oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.09.1913-DD.07.1915 pobočník přednosty organisačního oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.07.1915-DD.09.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.12.1915 nemocniční ošetřování
DD.12.1915-DD.10.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.08.1918 velitel praporu Pěšího pluku č. 35, balkánské válčiště
DD.08.1918-DD.11.1918 nemocniční ošetřování
DD.11.1918-DD.02.1919 Velitel okrskového velitelství Cheb
DD.02.1919-DD.06.1919 vojenský inspektor Inspektorátu Plzeň
DD.06.1919-DD.12.1919 velitel 10. pěší brigády, slovenské válčioště
DD.12.1919-DD.01.1920 velitel Teritoriální brigády, Opava
DD.01.1920-DD.01.1921 velitel Pěší brigády 15, Opava
DD.01.1921-DD.04.1923 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
DD.04.1923-DD.01.1924 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Slezacek-Vilem-t104754#375524Verze : 0
MOD