Main Menu
User Menu

Pech, Vratislav

     
Příjmení:
Surname:
Pech
Jméno:
Given Name:
Vratislav
Jméno v originále:
Original Name:
Vratislav Pech
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.01.1874 Hrubý Rohozec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1964 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pech-Vratislav-t104743#375486Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pech
Jméno:
Given Name:
Vratislav
Jméno v originále:
Original Name:
Vratislav Pech
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.06.1890 Státní nižší reálka, Liberec
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1890-DD.08.1894 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.04.1905-DD.11.1905 Sborová důstojnická škola, Wien
DD.11.1926-DD.07.1927 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1894 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1899 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.02.1917 major rakousko-uherské branné moci
05.11.1918 major pěchoty
01.01.1919 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
10.01.1925 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.01.1933 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1923-01.09.1926 Velitel : Vojenská akademie
01.10.1927-16.12.1927 Velitel : 11. pěší brigáda
16.12.1927-30.06.1928 Velitel : 11. pěší brigáda
14.07.1928-19.06.1929 Velitel : 8. pěší brigáda
19.06.1929-20.01.1930 Velitel : Presidium ministerstva
20.01.1930-25.04.1930 Velitel : Presidiální odbor ministerstva
25.04.1930-02.03.1931 Velitel : 8. pěší brigáda
11.08.1931-15.10.1932 Velitel : 8. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1894-DD.11.1899 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 49, Krems
DD.11.1899-DD.04.1902 praporní pobočník Pěšího pluku č. 49, Sankt-Pölten
DD.04.1902-DD.04.1905 velitel pevnůstky Pěšího pluku č. 49, Mostar
DD.04.1905-DD.11.1905 vojenské studium, Wien
DD.11.1905-DD.08.1906 učitel Školy jednoročních dobrovolníků, Sankt-Pölten
DD.08.1906-DD.11.1911 učitel Kadetní školy pěchoty, Insbruck
DD.11.1911-DD.07.1914 pobočník velitele Kadetní školy pěchoty, Insbruck
DD.07.1914-DD.09.1914 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 49, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.11.1914 nemocniční ošetřování
DD.11.1914-DD.09.1916 učitel Kadetní školy pěchoty, Praha
DD.09.1916-DD.01.1917 operační důstojník štábu 8. pěší divise, italské válčiště
DD.01.1917-DD.10.1918 pobočník velitele Kadetní školy pěchoty, Praha
DD.10.1918-DD.12.1918 důstojník štábu Vrchního velitelství, Praha
DD.12.1918-DD.04.1919 přednosta organisačního oddělení štábu Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.04.1919-DD.08.1919 přednosta skupiny Personálního oddělení ministerstva, Praha
DD.08.1919-DD.06.1923 zástupce přednosty Vojenského oddělení presidia ministerstva, Praha
DD.06.1923-DD.11.1926 velitel Vojenské akademie, Hranice
DD.11.1926-DD.07.1927 vojenské studium, Praha
DD.07.1927-DD.09.1927 velitel Vojenské akademie, Hranice
DD.09.1927-DD.07.1928 velitel Pěší brigády 11, Brno
DD.07.1928-DD.12.1932 velitel Pěší brigády 8, Vysoké Mýto
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pech-Vratislav-t104743#375487Verze : 0
MOD