Řád bílého lva [1922]

Order of White Lion
Rad bieleho leva
     
Název:
Name:
Řád bílého lva Order of White Lion
Název v originále:
Original Name:
Řád bílého lva
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Struktura:
Structure:
Řád bílého lva, I. třída na řetězu civilní skupiny
Řád bílého lva, I. třída na řetězu vojenské skupiny
Řád bílého lva, I. třída civilní skupiny
Řád bílého lva, I. třída vojenské skupiny
Řád bílého lva, II. třída civilní skupiny
Řád bílého lva, II. třída vojenské skupiny
Řád bílého lva, III. třída civilní skupiny
Řád bílého lva, III. třída vojenské skupiny
Řád bílého lva, IV. třída civilní skupiny
Řád bílého lva, IV. třída vojenské skupiny
Řád bílého lva, V. třída civilní skupiny
Řád bílého lva, V. třída vojenské skupiny
Řád bílého lva, zlatá medaile civilní skupiny
Řád bílého lva, zlatá medaile vojenské skupiny
Řád bílého lva, stříbrná medaile civilní skupiny
Řád bílého lva, stříbrná medaile vojenské skupiny
Order of the White Lion, 1st Class with Collar, Civil Division
Order of the White Lion, 1st Class with Collar, Military Division
Order of the White Lion, 1st Class, Civil Division
Order of the White Lion, 1st Class, Military Division
Order of the White Lion, 2nd Class, Civil Division
Order of the White Lion, 2nd Class, Military Division
Order of the White Lion, 3rd Class, Civil Division
Order of the White Lion, 3rd Class, Military Division
Order of the White Lion, 4th Class, Civil Division
Order of the White Lion, 4th Class, Military Division
Order of the White Lion, 5th Class, Civil Division
Order of the White Lion, 5th Class, Military Division
Order of the White Lion, Gold Medal, Civil Division
Order of the White Lion, Gold Medal, Military Division
Order of the White Lion, Silver Medal, Civil Division
Order of the White Lion, Silver Medal, Military Division
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#375434 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád bílého lva - řetěz občanská skupina [1922] Order of White Lion - Collar of Civil Division
Název v originále:
Original Name:
Řád bílého lva
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#627151 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (velkokříž) na řetězu [1922] Order of White Lion Military Division 1st class on Chain
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (velkokříž) na řetězu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
klenot
řetěz
hvězda
-
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.

URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#416994 Verze : 4
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina I. třída (velkokříž) [1922] Order of White Lion Military Division 1st class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina I. třída (velkokříž) [1922]
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1962
Komponenty:
Components:
klenot
hvězda
náhrdelní stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP

URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#375435 Verze : 4
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]Order of White Lion Military Division 2nd class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1962
Komponenty:
Components:
klenot
hvězda
náhrdelní stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#375436 Verze : 3
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina III. třída (Komandér) [1922]Order of White Lion Military Division 3rd class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina III. třída (Komandér) [1922]
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
15.12.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#381736 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina IV. třída (Důstojník) [1922] Order of White Lion Military Division 4th class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina IV. třída (Důstojník) [1922]
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.02.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#381738 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina V. třída (rytíř) [1922] Order of White Lion Military Division 5th class (Knight)
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva vojenská skupina V. třída (Rytíř)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#376145 Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile Bílého lva I. stupeň - zlatá - vojenská skupina [1922] Medal of White Lion Military Division 1st class - golden
Název v originále:
Original Name:
Medaile Bílého lva I. stupeň - zlatá - vojenská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#375439 Verze : 2
     
Název:
Name:
Medaile Bílého lva II. stupeň - stříbrná - vojenská skupina [1922] Medal of White Lion Military Division 2nd class - silver
Název v originále:
Original Name:
Medaile Bílého lva II. stupeň - stříbrná - vojenská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#375440 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva občanská skupina I. třída (Velkokříž) [1922] Order of White Lion Civil Division 1st class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva občanská skupina I. třída (Velkokříž) [1922]
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382701 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva občanská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922] Order of White Lion Civil Division 2nd class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva občanská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382702 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva občanská skupina III. třída [1922] Order of White Lion Civil Division 3rd class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva občanská skupina III. třída
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#375437 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva občanská skupina IV. třída [1922] Order of White Lion Civil Division 4th class
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva občanská skupina IV. třída
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#376144 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva občanská skupina V. třída (Rytíř) [1922] Order of White Lion Civil Division 5th class (Knight)
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva občanská skupina V. třída (Rytíř)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.11.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fotoo ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382704 Verze : 2
     
Název:
Name:
Medaile Bílého lva I. třídy - zlatá - občanská skupina [1922] Medal of White Lion Civil Division 1st class - golden
Název v originále:
Original Name:
Medaile Bílého lva I. třídy - zlatá - občanská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#381743 Verze : 2
     
Název:
Name:
Medaile Bílého lva II. třídy - stříbrná - občanská skupina [1922] Medal of White Lion Civil Division 2nd class - silver
Název v originále:
Original Name:
Medaile Bílého lva II. třídy - stříbrná - občanská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382727 Verze : 2
     
Název:
Name:
Československý řád bílého lva, 1. třída vojenské skupiny Czechoslovak Order of White Lion, 1st Class, Military Division
Název v originále:
Original Name:
Československý řád bílého lva, 1. třída vojenské skupiny
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1961
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace 1. třídy je tvořena řádovým klenotem na velkostuze, nošené od pravého ramene k levému bohu, a řádovou hvězdou nošenou na levé straně hrudi. Decoration 1st Class Consists of the Badge of the Order, Suspended from the Sash, Worn Across the Right Shoulder to the Left Hip, where the Sash Ends with a Cockade, and of the Star of the Order, Worn on the Left Breast.
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382736 Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) The Czechoslovak Order of the White Lion Military Division II. class
Název v originále:
Original Name:
Československý řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1991
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto www.vyznamenani.net a ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382737 Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý řád Bílého lva vojenská skupina III. třída (Komandér) The Czechoslovak Order of the White Lion Military Division III. class
Název v originále:
Original Name:
Československý řád Bílého lva vojenská skupina III. třída (Komandér)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1991
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto www.vyznamenani.net
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382738 Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý řád bílého lva, 1. třída občanské skupiny Czechoslovak Order of White Lion, 1st Class, Civil Division
Název v originále:
Original Name:
Československý řád bílého lva, 1. třída občanské skupiny
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1961
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace 1. třídy je tvořena řádovým klenotem na velkostuze, nošené od pravého ramene k levému bohu, a řádovou hvězdou nošenou na levé straně hrudi. Decoration 1st Class Consists of the Badge of the Order, Suspended from the Sash, Worn Across the Right Shoulder to the Left Hip, where the Sash Ends with a Cockade, and of the Star of the Order, Worn on the Left Breast.
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
-

URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#376157 Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý řád Bílého lva občanská skupina II. třída (Velkodůstojník) -
Název v originále:
Original Name:
Československý řád Bílého lva občanská skupina II. třída (Velkodůstojník)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1961
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382739 Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý Řád Bílého lva občanská skupina III. třída -
Název v originále:
Original Name:
Československý Řád Bílého lva občanská skupina III. třída
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#382740 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva Order of the White Lion
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Občanská skupina
- 1. třída s řetězem
- 1. třída
- 2. třída
- 3. třída
- 4. třída
- 5. třída
Vojenská skupina
- 1. třída s řetězem
- 1. třída
- 2. třída
- 3. třída
- 4. třída
- 5. třída
Civil division
- 1st Class with Collar
- 1st Class
- 2nd Class
- 3rd Class
- 4th Class
- 5th Class
Military division
- 1st Class with Collar
- 1st Class
- 2nd Class
- 3rd Class
- 4th Class
- 5th Class
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#319564 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva I. tř. občanská skupina (1994) Order of the White Lion 1st Class Civil division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva I. tř. občanská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
hvězda
velkostuha
řádový řetěz (jen pro hlavy států)
rozeta
-
Klenot:
Badge:
Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je velký státní znak České republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "PRAVDA VÍTĚZÍ" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny občanské palmovými listy. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze zlaceného stříbra.


Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, lipový věnec závěsu má rozměry 35x25 mm.
Řádový řetěz se skládá z dvaceti článků spojených na obvodě vždy dvěma řetízky. Středový závěsný článek na klenot tvoří bílé smaltovaný monogram "ČR". Další články tvoří stříbrní lvi s opisem "PRAVDA VÍTĚZÍ". Rozměry závěsného článku jsou 40x30 mm, řetěz je ze silně zlaceného stříbra, síla článku je 2 mm.
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková, lesklá o průměru 90 mm, na střed je položen granátově červený medailon, v jehož terči je plastický, korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev a v mezikruží stříbrný opis "PRAVDA VÍTĚZÍ", oddělený dole stříbrným lipovým lístkem. Na rubu hvězdy je v čočce velký státní znak České republiky -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
rozeta se lvem a dracounovu podložkou -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Stanovy Řádu Bílého lva
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#387012 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994) Order of the White Lion 1st Class Military Division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.04.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
hvězda
velkostuha
řádový řetěz (jen pro hlavy států)
rozeta
-
Klenot:
Badge:
Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je velký státní znak České republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "PRAVDA VÍTĚZÍ" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny vojenské meči. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze zlaceného stříbra.

Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, lipový věnec závěsu má rozměry 35x25 mm.
Řádový řetěz se skládá z dvaceti článků spojených na obvodě vždy dvěma řetízky. Středový závěsný článek na klenot tvoří bílé smaltovaný monogram "ČR". Další články tvoří stříbrní lvi s opisem "PRAVDA VÍTĚZÍ". Rozměry závěsného článku jsou 40x30 mm, řetěz je ze silně zlaceného stříbra, síla článku je 2 mm.
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková, lesklá o průměru 90 mm, na střed je položen granátově červený medailon, v jehož terči je plastický, korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev a v mezikruží stříbrný opis "PRAVDA VÍTĚZÍ", oddělený dole stříbrným lipovým lístkem. Na rubu hvězdy je v čočce velký státní znak České republiky -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
rozeta se lvem a dracounovu podložkou -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Stanovy Řádu Bílého lva
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#387042 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva II. tř. občanská skupina (1994) Order of the White Lion 2nd Class Civil Division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva II. tř. občanská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.04.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
hvězda
velkostuha
rozeta
-
Klenot:
Badge:
Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je velký státní znak České republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "PRAVDA VÍTĚZÍ" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny občanské palmovými listy. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze zlaceného stříbra.

Insignie II. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm. Insignie II. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm.
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hvězda je stejná jako u I. třídy, ale o průměru 70 mm. Na rubu hvězdy je na čočce velký státní znak České republiky. -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Roseta se lvem a stříbrnou dracounovou podložkou. -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Statut řádu Bílého lva.
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#387017 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina (1994) Order of the White Lion 2nd Class Military Division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
hvězda
velkostuha
rozeta
-
Klenot:
Badge:
Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je velký státní znak České republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "PRAVDA VÍTĚZÍ" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny občanské palmovými listy. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze zlaceného stříbra.

Insignie II. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm. Insignie II. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm.
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hvězda je stejná jako u I. třídy, ale o průměru 70 mm. Na rubu hvězdy je na čočce velký státní znak České republiky. -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Roseta se lvem a stříbrnou dracounovou podložkou -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411615 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva III. tř. občanská skupina (1994) Order of the White Lion 3 rd Class Civil Division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva III. tř. občanská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je velký státní znak České republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "PRAVDA VÍTĚZÍ" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny občanské palmovými listy. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze zlaceného stříbra.

Insignie III. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm. Insignie III. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm.
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411605 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva III. tř. vojenská skupina (1994) Order of the White Lion 3rd Class Military division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva III. tř. vojenská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je velký státní znak České republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "PRAVDA VÍTĚZÍ" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny občanské palmovými listy. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze zlaceného stříbra.

Insignie III. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm. Insignie III. třídy tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm.
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411606 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva IV, tř. občanská skupina (1994) Order of the White Lion 4thd Class Civil division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva IV, tř. občanská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
Insignie IV. třídy tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411607 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva IV. tř. vojenská skupina (1994) Order of the White Lion 4th Class Military Division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva IV. tř. vojenská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
Insignie IV. třídy tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 20 mm, stuha je červeno-bílo-červeno-bílo-červená v poměru 2:6:22:6:2. -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411608 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva V. tř. občanská skupina (1994) Order of the White Lion 5th Class Civil Division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva V. tř. občanská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
Insignie V. třídy tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411609 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Bílého lva V. tř. vojenská skupina (1994) Order of the White Lion 5th Class Military Division
Název v originále:
Original Name:
Řád Bílého lva V. tř. vojenská skupina
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.07.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Klenot
stuha
stužka
-
Klenot:
Badge:
Insignie V. třídy tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
Zákon 154/1994 Sb.
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411610 Verze : 1
Zákon 157/1994 Sb.
Řád bílého lva [1922] - Zákon 157/1994 Sb.

Zákon 157/1994 Sb.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411611 Verze : 0
Stanovy Řádu Bílého lva
Řád bílého lva [1922] - Stanovy Řádu Bílého lva

Stanovy Řádu Bílého lva
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#411612 Verze : 0
I. třída s řetězem (pro hlavy států):


- Václav Havel - 1. třída s řetězem
- Václav Klaus - 1. třída s řetězem
- Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, občanská skupina, I. třída s řetězem, 1996
- Jeho Veličenstvo Juan Carlos I., král španělský, občanská skupina, I. třída s řetězem, 1995
- Jeho Excelence Jacques Chirac, prezident Francouzské republiky, občanská skupina, I. třída s řetězem, 1997
- Jeho Excelence William Jefferson Clinton, prezident Spojených států amerických, občanská skupina, l. třída s řetězem, 1998
- Jeho Excelence Johannes Rau, prezident Spolkové republiky Německo
občanská skupina, I. třída s řetězem, 2000
- Jeho Excelence Ezer Weizman, prezident Státu Izrael, občanská skupina, I. třída s řetězem, 1996


I. třída:


- Brandt, in memoriam, občanská skupina, I. třída, 2000
- Madeleine K. Albrightová, občanská skupina, I. třída, 1997
- George Bush, občanská skupina, I. třída, 1999
- Alexander Dubček, in memoriam, občanská skupina, I. třída, 2003
- armádní generál Ing. Alois Eliáš, in memoriam, vojenská skupina, I. třída, 1996
- Michail Sergejevič Gorbačov, občanská skupina, I. třída, 1999
- Árpád Göncz, občanská skupina, I. třída, 2003
- Helmut Kohl, občanská skupina, I. třída, 1999
- Bruno Kreisky, in memoriam, občanská skupina, I. třída, 2000
- Francois Mitterrand, in memoriam, občanská skupina, I. třída, 1999
- Olof Joachim Palme, in memoriam, občanská skupina, I. třída, 2000
- generálmajor v.v. Ing. Anton Petrák, vojenská skupina, I. třída, 2003
- Ronald Reagan, občanská skupina, I. třída, 1999
- baronka Margaret Thatcherová, občanská skupina, I. třída, 1999
- Lech Walesa, občanská skupina, I. třída, 1999
- Richard von Weizsäcker, občanská skupina, I. třída, 2003


II. třída:


- brigádní generál Antonín Mikuláš Číla, in memoriam, vojenská skupina, II. třída, 1998
- J.E. Bernardin kardinál Gantin, občanská skupina, II. třída, 1996
- armádní generál Antonín Hasal, in memoriam, vojenská skupina, II. třída, 1995
- armádní generál Bedřich Homola, in memoriam, vojenská skupina, II. třída, 1998
- generál George A. Joulwan, vojenská skupina, II. třída, 1997
- Javier Solana, občanská skupina, II. třída, 1998
- Veleslav Wahl, in memoriam, občanská skupina, II. třída, 1995


III. třída


- generálmajor Josef Bartík, in memoriam, vojenská skupina, III. třída, 1998
- generálmajor v.v. Ing. Jan Bret, vojenská skupina, III. třída, 1995
- armádní generál letectva Jean-Philippe Douin, vojenská skupina, III. třída, 1997
- generálmajor Josef Duda, in memoriam, vojenská skupina, III. třída, 2002
- plukovník v.v. Lubomír Dvořák, vojenská skupina, III. třída, 1995
- plukovník v.v. Vladimír Garncarz, vojenská skupina, III. třída, 1995
- Paul Hatry, občanská skupina III. třída, 1998
- generálmajor Josef Hyhlík, in memoriam, vojenská skupina, III. třída, 1998
- generálmajor v.v. Miroslav Kácha, vojenská skupina, III. třída, 1995
- Jeho Eminence Joachim kardinál Meisner, občanská skupina, III. třída, 1998
- generál Klaus Naumann, vojenská skupina, III. třída, 1999
- generálmajor v.v. Vladimír Nedvěd, vojenská skupina, III. třída, 1996
- divizní generál Bedřich Neumann, in memoriam, vojenská skupina, III. třída, 1997
- generálmajor v.v. Felix Peřka, vojenská skupina, III. třída, 1995
- generálmajor i.m. Josef Robotka, vojenská skupina, III. třída, 1997
- generál John M. D. Shalikashvili, vojenská skupina, III. třída, 1998
- podplukovník v.v. Oldřich Skácel, vojenská skupina, III. třída, 1995
- divizní generál František Slunečko, in memoriam, vojenská skupina, III. třída, 1998
- divizní generál letectva Vilém Stanovský, in memoriam, vojenská skupina, lll. třída, 2000
- generálmajor Alois Šiška, in memoriam, vojenská skupina, III. třída, 2003
- admirál Guido Venturoni, vojenská skupina, III. třída, 2002
- armádní generál Sergej Vojcechovský, in memoriam, vojenská skupina, III. třída, 1997
- Simon Wiesenthal, občanská skupina, III. třída, 1999
- víceadmirál Thomas Ray Wilson, vojenská skupina, III. třída, 2002


IV. třída


- major Jaroslav Krátký, in memoriam, vojenská skupina, IV. třída, 1998
- generálmajor v.v. Jindřich Macháček, vojenská skupina, IV. třída, 1997
- generálmajor George S. Patton, vojenská skupina, IV. třída, 1998
- generálmajor v.v. František Peřina, vojenská skupina, IV. třída, 1997
- generálmajor v.v. Karel J. Procházka, vojenská skupina, IV. třída, 1997
- generálporučík Radovan Procházka, vojenská skupina, IV. třída, 1997
- Chanan Rozen, občanská skupina, IV. třída, 1998
- Ing. Oto Stehlík, občanská skupina, IV. třída, 2002


V. třída:


- plukovník v.v. Pravomil L. Raichl, vojenská skupina, V. třída, 2000
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#66012 Verze : 0
Pridám vyznamenaných v posledných rokoch:


I. trieda s reťazou
Jeho Excelencia Aleksander Kwasniewsky prezident Poľskej republiky občianska skupina 2004


I. trieda
genmjr. v. v. Josef Buršík, in memoriam vojenská skupina 2005
štábny kapitán Rudolf Hrubec, in memoriam vojenská skupina 2007
generálmajor v. v. Antonín Špaček vojenská skupina 2006


II. trieda
plukovník v. v. Stanislav Hnělička vojenská skupina 2007
plukovník v. v. Josef Bryks, in memoriam vojenská skupina 2006


III. trieda
generálmajor v. v. Rudolf Severin Krzák, in memoriam vojenská skupina 2004


zdroj: www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#254733 Verze : 0
Český prezident Václav Klaus v Brne vo vile Tugendhat odovzdal 6. marca 2013 slovenskému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi Řád bílého lva I. triedy ako ocenenie mimoriadnej úrovne bratských československých vzťahov a ocenenie osobných zásluh na rozvoji spojenectva a všestranného priateľstva.


Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#483812 Verze : 0

Diskuse

Samozřejmě že problematika vzniku ŘBL nebyla tak jednoduchá a stručná, jak je popsáno v tomto příspěvku.
Mám drobnou připomínku - sochař se správně jmenoval Bohumil KAFKA.
Rád bych zájemce o tuto problematiku z pohledu faleristického odkázal na řadu článků, které byly v uplynulých letech publikovány na stránkách časopisu SIGNUM a jejichž soupis níže uvádím.
S pozdravy "faleristika" - Brno


Články na téma ŘBL publikované v časopise Signum (řazeno chronologicky):


1. Tkaný, Zdeněk: Československý Řád bílého lva a jeho udělování Signum č. 8 / 1989
2. Jedlička, Roman: Alfons Mucha a Řád bílého lva – Signum č. 1 / 1993
3. Jedlička, Roman: „Nešťastný háček“ na medaili Čs. Řádu bílého lva – Signum č. 2 / 1993
4. Jedlička, Roman – Vyskočil, Jaroslav A.: Návrhy Řádu bílého lva z období Protektorátu - Signum č. 9 / 1995
5. Koláčný, Ivan: Řád bílého lva České a Slovenské Federativní Republiky - Signum č. 15 / 1996
6. Vitanovský, Michal: Setkávání s Bílým lvem - Signum č. 15 / 1996
7. Jedlička, Roman: Monogram reversu Čs. Řádu bílého lva - Signum č. 15 / 1996
8. Tusek, Friedrich: Variantní hvězda Čs. Řádu bílého lva I. vydání – Signum č. 20 / 1997
9. Jedlička, Roman: Neznámý návrh Řádu bílého lva ve sbírkách pražského muzea – Signum č. 4 / 1998
10. Tusek, Friedrich: Určování stáří řádových odznaků československého Řádu bílého lva z období výroby 1922 – 1961 – Signum č. 5 / 1998
11. Lukš, Oldřich: Zkušební návrh řetězu Československého Řádu bílého lva – Signum č. 6 / 1999
12. Jedlička, Roman: Návrh medaile Čs. ŘBL z r. 1922 – Signum č. 7 / 1999
13. Jedlička, Roman: Návrhy Čs. Řádu bílého lva v aukci Drobné plastiky - Signum č. 8 / 1999
14. Jedlička, Roman: Návrh klenotu Čs. Řádu bílého lva od Alfonse Muchy - Signum č. 9 / 2000
15. Jedlička, Roman: Návrh řetězu ŘBL – Signum č. 11 / 2000
16. Jedlička, Roman: Dopis dr. Guth-Jarkovského dr. E. Benešovi týkající se Řádu bílého lva – Signum č. 14 / 2001
17. Jedlánek, František: Vyznamenání prezidentů republiky / Řád bílého lva - Signum č. 14 / 2001
18. Jedlička, Roman – Josef Šedý: Nositelé řetězu Čs. Řádu bílého lva – Signum č. 15 /2001
19. Jedlička, Roman: Vyznamenání prezidenta České republiky Václava Havla – Signum č. 15 / 2001
20. Jedlička, Roman: Řád bílého lva České republiky (k 80. výročí založení řádu 1922–2002) – Signum č. 17 / 2002
21. Jedlička, Roman: Kresby návrhů Čs. Řádu bílého lva - Signum č. 17 / 2002
22. Tusek, Friedrich: Etuje Československého Řádu bílého lva – Signum č. 17 / 2002
23. Tusek, Friedrich: Ruční dopracování odznaků Československého Řádu bílého lva – Signum č. 17 / 2002
24. Franěk, Čestmír: K článku Dekorace dr. Jiřího Stanislava Guth-Jarkovského – Signum č. 17 / 2002
25. Kilián, Felix: Neznámá provedení dekorací Řádu bílého lva - Signum IV. řada, č. 2 / 2003
26. Tusek, Friedrich: Udělené řádové odznaky Čs. Řádu bílého lva do r. 1981 – Signum IV. řada, č. 2 / 2003
27. Tusek, Friedrich: Dekret velkokříže Čs. Řádu bílého lva - Signum IV. řada, č. 2 / 2003
28. Jedlička, Roman: Esej odznaku velkokříže Čs. řádu bílého lva - Signum, IV. řada, č. 2 / 2003
29. Jedlička, Roman: Kopie hvězdy Řádu bílého lva – Signum IV. řada, č. 2 / 2003
30. Tusek, Friedrich: Miniatury Čs. ŘBL - Signum IV. řada, č. 11 / 2005
31. Kilián, Felix: Zlatá medaile ŘBL - neznámé provedení- Signum IV. řada, č. 11 / 2005
32. Sehnal, Jan: Napodobenina ŘBL – Signum IV. řada, č. 11 / 2005
33. Sehnal, Jan: Kočkopes- Signum IV. řada, č. 17 / 2007
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#375176 Verze : 0
nemyslim, ze by se tento rad mel vclenit do radu jineho/zanikleho statu (ceskoslovensko), to uz je preci jen trochu neco jineho, ne?
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#641009 Verze : 0
Nevím, já si myslím, že je to pořád jeden řád. A jestli je to jeden stát či není, je jednak jedno, jednak by se mohlo diskutovat o nástupnictví apod. Ono v jiných zemích během času také docházelo ke změnám státního uspořádání, někdy i drastickým, ale řády to v pohodě přežily Smile. Např. francouzský řád Čestné legie, vznikl za republiky, pak bylo císařství, království, znovu republika, znovu císařství a republika. Nebo polský Řád Virtuti Military pl.wikipedia.org. Přežil několik státních útvarů a dokonce dlouhé období, kdy žádné Polsko neexistovalo a přece je to pořád jeden a ten samý řád. A ve spoustě jiných zemí je to podobné, např. pobaltské státy teď obnovily řady starých řádů s původními názvy a v podstatě se stejným designem.


Já jsem už jednou navrhoval, že, konkrétně u ŘBL, by byla jedna souhrnná tabulka, v tomto případě v období první republiky, a pro každou variantu, tj. provedení po r. 1960, 1990 a 1992 bych udělal detailní tabulky. V tomto případě už jsou všechny detailní tabulky hotové, takže se ptám zda by bylo možné všechna období sloučit do tématu v první republice a potom smazat jen ty souhrnné tabulky. Takže by byly zachovány i tabulky nositelů. A do seznamu státních útvarů by se mohly udělat přesměrovací témata s těmi zkříženými oranžovými šipkami.


A jestli ne, udělej to jak uznáš za vhodné, ty jsi šéf Smile.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#641069 Verze : 0
a nebude to prilis dlouhe a neprehledne? jak to budeme strukturovat? po tech etapach vyvoje, nebo spis prvni stupne, pak vsechny druhe stupne atd? s tim, ze by se to nemuselo prelinkovavat, to je dobry postreh, to pomuze, v podstate by pak stacilo jen poresit prime odkazy v clancich a prispevcich, ale medaile u osobnosti by zustaly beze zmeny ... jen se bojim toho, ze to tema bude prilis dlouhe a neprehledne.

Ps jeste k tomu slouceni v tomto pripade, RBL je v tech "ceskoslovenskych" dobach uvaden jako "Ceskoslovensky rad bileho lva", jindy se tam zas uvadi jen "Rad bileho lva". Jaky je oficialni nazev? Proto me to zarazilo tady, ze chceme slucovat neco, co uz neni "ceskoslovensky" s necim, co je "ceskoslovensky".

PS. pokud by slo jen o to, ze ja jsem "sef", tak ja bych delal mrtveho brouka Very Happy, mam tu pandorinych skrinek vic nez dost Very Happy ale chtels to poresit, tak se snazim prijit jak to udelat nejlip Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#641229 Verze : 2
V tom máš pravdu, v případě ŘBL to bude trochu delší a možná i méně přehledné, ale řešíme stávající situaci, kdy je to prolinkované a než to všechno předělávat, bude to takhle jednodušší. A je to jen právě ŘBL, ostatní československá socialistická vyznamenání, která bych chtěl sloučit, jsou téměř výlučně jednostupňová, takže sloučit variantu před a po 1960 bude jednoduché.
Co se týče názvu, v zakládacích listinách je slovo československý a to nejen u ŘBL, ale i u řady dalších např. Československý válečný kříž, Československá revoluční medaile atd. Je to zřejmě odraz nadšení v porevuluční době, kdy se všichni radovali, že máme Československo. Ale nikdy se to nepoužívalo, ani na příslušných udělovacích dekretech, kdy bylo vždy uváděno jen Řád bílého lva, Válečný kříž, Revoluční medaile atd. Na to téma jsme tu kdysi vedli diskuzi, viz:
URL : www.valka.cz : 0
URL : www.valka.cz : 0


Ty názvy a další podrobnosti bych samozřejmě sjednotil, opravil atd.
ŘBL bych řadil po etapách vývoje.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#641323 Verze : 0
Ještě k těm názvům, často v různých zemích mají názvy vyznamenání, zvláště řádů, honosné názvy, ale v praxi se používají co nejednodušší, postačující k identifikaci. Také jsme tu kdysi tom psali, viz:
URL : www.valka.cz : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#641334 Verze : 0
ok. Jedine co jsem uz prelinkoval byl Bily lev z Federace, myslim ze tam byly jen dve osobnosti, poslal jsem to tema do archivu, mam se s tim obnovovat?
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#641685 Verze : 0

Citace - Admin :

ok. Jedine co jsem uz prelinkoval byl Bily lev z Federace, myslim ze tam byly jen dve osobnosti, poslal jsem to tema do archivu, mam se s tim obnovovat?Já myslím, že to můžeš nechat jak to je.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bileho-lva-1922-t104723#641692 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více