Main Menu
User Menu

Kukačka, František

     
Příjmení:
Surname:
Kukačka
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Kukačka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.04.1884 Holičky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kukacka-Frantisek-t104672#375315Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kukačka
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Kukačka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.06.1900 Státní gymnasium, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1900-DD.08.1903 Kadetní škola pěchoty, Wien
DD.05.1913-DD.10.1913 Sborová důstojnická škola, Lwów
DD.03.1914-DD.08.1914 Válečná škola, Wien
DD.10.1929-DD.08.1930 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1903 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.01.1915 kapitán rakousko-uherské branné moci
21.02.1919 setník domobrany
01.09.1919 kapitán pěchoty
18.04.1921 kapitán generálního štábu
31.07.1921 major generálního štábu
21.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
05.03.1936 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
03.02.1925-27.09.1929 Velitel : Hraničářský prapor 6
DD.12.1933-05.03.1936 Velitel : 21. pěší brigáda
05.03.1936-31.12.1937 Velitel : 21. pěší brigáda
27.09.1938-15.12.1938 Velitel : 11. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1900-DD.08.1903 vojenské studium, Wien
DD.08.1903-DD.10.1908 velitel pěší čety Zembraneckého pěšího pluku č. 19, Lwów
DD.10.1908-DD.05.1910 velitel spojovacího oddílu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 19, Lwów
DD.05.1910-DD.10.1912 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 19, Lwów
DD.10.1912-DD.05.1913 velitel kulometného oddílu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 19, Lwów
DD.05.1913-DD.10.1913 vojenské studium, Lwów
DD.10.1913-DD.03.1914 profesor na Armádní střelecké škole, Bruck
DD.03.1914-DD.08.1914 vojenské studium, Wien
DD.08.1914-DD.10.1914 velitel kulometného oddílu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 19, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.09.1915 důstojník velitelství 2. armády, východoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.04.1916 nemocniční ošetřování
DD.04.1916-DD.12.1917 důstojník velitelství 5. armády, italské válčiště
DD.12.1917-DD.08.1918 důstojník velitelství 4. armády, východoevropské válčiště
DD.08.1918-DD.11.1918 důstojník velitelství 10. armády, italské válčiště
03.11.1918-03.11.1918 zajetí na italském válčišti
DD.11.1918-DD.02.1919 italské zajatecké tábory
DD.02.1919-DD.08.1919 důstojník velitelství Domobraneckého pásma, Galatare
DD.08.1919-DD.10.1919 repatriační dovolená
DD.10.1919-DD.12.1919 důstojník Zemského vojenského velitelství pro Čechy
DD.12.1919-DD.01.1920 pobočník velitele 17. pěší brigády, České Budějovice
DD.01.1920-DD.07.1921 pobočník velitele Pěší brigády 9, České Budějovice
DD.07.1921-DD.12.1921 důstojník 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1921-DD.11.1922 náčelník štábu Divise 6, Brno
DD.11.1922-DD.01.1925 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.01.1925-DD.10.1929 velitel Hraničářského praporu 6, Domažlice
DD.10.1929-DD.08.1930 vojenské studium, Praha
DD.08.1930-DD.10.1930 velitel Hraničářského praporu 6, Domažlice
DD.10.1930-DD.12.1933 profesor Válečné školy, Praha
DD.12.1933-DD.01.1938 velitel Pěší brigády 21, Košice
DD.01.1938-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 11, Košice
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Divise 11, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 zástupce velitele Divise 11, Prešov
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1933

Řád Pia IX. - rytíř
Orde of Pope Pius IX - Knight
Ordino di Pio IX
-

DD.MM.1937

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kukacka-Frantisek-t104672#375316Verze : 0
MOD