Main Menu
User Menu

Kravák, František

     
Příjmení:
Surname:
Kravák
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Kravák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.10.1889 Mostkovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.05.1943 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kravak-Frantisek-t104666#375300Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kravák
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Kravák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.07.1909 Státní reálka, Prostějov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1910-DD.02.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Kroměříž
DD.09.1916-DD.01.1917 Důstojnický kurs, Kijev
DD.10.1927-DD.02.1928 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.03.1934-DD.08.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
04.11.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.07.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
17.08.1918 poručík legií
01.12.1918 kapitán legií
04.10.1919 major legií
18.07.1920 major pěchoty
30.12.1920 podplukovník pěchoty
21.02.1929 plukovník pěchoty
22.01.1938 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.12.1929-03.11.1931 Velitel : Pěší pluk 3
30.06.1932-31.07.1932 Velitel : Pěší pluk 3
30.07.1932-05.02.1934 Velitel : Pěší pluk 6
17.08.1934-30.09.1936 Velitel : Pěší pluk 6
30.09.1936-01.12.1937 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
01.12.1937-22.01.1938 Velitel : I./1. oddělení /pěchoty/
22.01.1938-24.09.1938 Velitel : I./1. oddělení /pěchoty/
27.09.1938-18.11.1938 Velitel : 20. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1910-DD.11.1910 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 3, Kroměříž
DD.11.1910-DD.02.1911 vojenské studium, Kroměříž
DD.02.1911-DD.09.1911 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 3, Kroměříž
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 55, východoevropské válčiště
28.12.1914-28.12.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.12.1914-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.09.1916 dobrovolník Československé náhradní roty, Kijev
DD.09.1916-DD.01.1917 vojenské studium, Kijev
DD.01.1917-DD.10.1917 náborový emisar Svazu československých spolků, Bělgorod
DD.10.1917-DD.01.1919 velitel pěší roty 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin, přesun a sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.06.1920 velitel praporu 6. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.09.1920-DD.10.1921 velitel praporu Pěšího pluku 6, Olomouc
DD.10.1921-DD.12.1923 zástupce velitele Pěšího pluku 6, Olomouc
DD.12.1923-DD.10.1926 velitel Školy pro výchovu důstojníků v záloze 7. divise, Olomouc
DD.10.1926-DD.10.1927 velitel praporu posluchačů Vojenské akademie, Hranice
DD.10.1927-DD.02.1928 vojenské studium, Praha
DD.02.1928-DD.12.1929 zástupce velitele Pěšího pluku 27, Olomouc
DD.12.1929-DD.11.1931 velitel Pěšího pluku 3, Kroměříž
DD.11.1931-DD.05.1932 velitel Školy pro velitele rot pěšího vojska, Milovice
DD.05.1932-DD.07.1932 velitel Pěšího pluku 3, Kroměříž
DD.07.1932-DD.03.1934 velitel Pěšího pluku ž, Olomouc
DD.03.1934-DD.08.1934 vojenské studium, Praha
DD.08.1934-DD.11.1936 velitel Pěšího pluku ž, Olomouc
DD.09.1936-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
DD.12.1937-DD.09.1938 přednosta I./1. oddělení /pěchoty/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Divise 20, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.05.1939 přednosta I./1. oddělení /pěchoty/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Medaile Jana Žižky z Trocnova
Jan Zizka from Trocnov Medal
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
http://www.kvv-olomouc.army.cz/htm/2_04.html


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kravak-Frantisek-t104666#375301Verze : 0
MOD