Main Menu
User Menu

Klubal, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Klubal
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klubal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.01.1886 Chrudim /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.12.1939 Olomouc /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klubal-Karel-t104655#375281Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Klubal
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Klubal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.06.1904 Státní reálné gymnasium, Chrudim
DD.10.1904-DD.06.1908 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta, Praha
DD.10.1912-DD.07.1914 Vysoká škola obchodní, Leipzig
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1909-DD.02.1910 Škola jednoročních dobrovolníků, Innsbruck
DD.03.1917-DD.06.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.12.1917-DD.03.1918 Kurs velitelů rot, Jassy
DD.10.1928-DD.08.1929 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.05.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
30.12.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
23.06.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
06.01.1919 kapitán legií
07.01.1920 major legií
18.09.1920 major pěchoty
02.12.1921 podplukovník pěchoty
31.12.1923 plukovník pěchoty
11.01.1934 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.01.1923-00.12.1924 Velitel : Hraničářský prapor 1
31.12.1924-16.07.1925 Velitel : Pěší pluk 1
DD.06.1925-DD.10.1925 Velitel : 9. pěší brigáda
12.10.1925-31.03.1926 Velitel : Pěší pluk 1
DD.03.1926-DD.11.1926 Velitel : 10. pěší brigáda
10.11.1926-27.09.1928 Velitel : Pěší pluk 1
19.09.1929-01.12.1930 Velitel : Pěší pluk 1
DD.10.1930-DD.06.1931 Velitel : 9. pěší brigáda
17.05.1931-17.10.1931 Velitel : Pěší pluk 1
DD.09.1931-11.01.1934 Velitel : 23. pěší brigáda
11.01.1934-DD.01.1934 Velitel : 23. pěší brigáda
00.01.1934-31.12.1937 Velitel : 13. pěší brigáda
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : 7. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1909-DD.11.1909 jednoroční dobrovolník Pluku císařských myslivců č. 1, Trient
DD.11.1909-DD.02.1910 vojenské studium, Innsbruck
DD.02.1910-DD.09.1910 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1, Trient
DD.08.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Praporu polních myslivců č. 6, balkánské válčiště
DD.10.1914-DD.02.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 91, balkánské válčiště
DD.02.1915-DD.03.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 91, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.11.1916 ruské zajatecké tábory
DD.11.1916-DD.03.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.07.1917 vojenské studium, Borispol
DD.07.1917-DD.12.1917 velitel pěší čety 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.12.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Jassy
DD.03.1918-DD.05.1918 velitel pěší čety 5. československého střeleckého pluku, přesun
DD.05.1918-DD.08.1918 velitel pěší roty 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.09.1918 zatímní velitel praporu 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 velitel pěší roty 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.12.1918 zatímní velitel praporu 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.12.1918-DD.05.1919 zásobovací důstojník 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.05.1919-DD.06.1920 velitel praporu 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.07.1920 repatriační dovolená
DD.07.1920-DD.10.1920 velitel praporu 5. československého střeleckého pluku, Praha
DD.10.1920-DD.01.1923 velitel praporu Pěšího pluku 46, Chomutov
DD.01.1923-DD.01.1925 velitel Hraničářského praporu 1, Děčín
DD.01.1925-DD.03.1926 velitel Pěšího pluku 1, České Budějovice
DD.03.1926-DD.09.1926 zatímní velitel Pěší brigády 10, Písek
DD.09.1926-DD.10.1928 velitel Pěšího pluku 1, České Budějovice
DD.10.1928-DD.08.1929 vojenské studium, Praha
DD.08.1929-DD.09.1931 velitel Pěšího pluku 1, České Budějovice
DD.09.1931-DD.01.1934 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
DD.01.1934-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 13, Olomouc
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 7, Olomouc
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Divise 7, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.06.1939 zástupce velitele Divise 7, Olomouc
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Řád Vycházejícího slunce 4. třída
4th Class The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette
旭日小綬章 / きょくじつしょうじゅしょう
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1928

Řád Sv. Sávy 4. třída
Order of St. Sava 4th Class
Орден Светог Саве 4. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klubal-Karel-t104655#375282Verze : 0
MOD