Main Menu
User Menu
Reklama

Kanadská medajle za dobrovolou službu

Canadian Volunteer Service Medal / Medaille canadiene du voluntaire

     
Název:
Name:
Kanadská medajle za dobrovolou službu
Název v originále:
Original Name:
Canadian Volunteer Service Medal / Medaille canadiene du voluntaire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.10.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kanadska-medajle-za-dobrovolou-sluzbu-t10459#498553Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kanadská medajle za dobrovolou službu
Název v originále:
Original Name:
Canadian Volunteer Service Medal / Medaille canadiene du voluntaire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.10.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stužka
dekorácia
Klenot:
Badge:
Oválna strieborná medajla v priemere 36mm.
Obvers zobrauje 7 kráčajúcich postáv, muža a ženu armýdy, vzdušných sil, námorníctva a zdravotnej služby.
Po okraji je nápis - 1939 CANADA 1945 VOLUNTARY SERVICE VOLONTAIRE.
Rvers zobrazuje znak Kanady.
Zavesenie: Medajla je zavesená prostredníctvom krúžku na vrchole medajle.
Je zavesená na stužke 32mm širokej s pruhom královskej modrej farby 13mm širokým, stužka je lemovaná dvoma rovnomernými pruhmi šarlátovej a tmavozelenej farby na okrajooch.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je 32mm široká s pruhom královskej modrej farby 13mm širokým, stužka je lemovaná dvoma rovnomernými pruhmi šarlátovej a tmavozelenej farby na okrajooch.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
pre všetkích členov ozbrojených sil, ktorí dobrovolne slúžili a so cťou odslúžili 540 dní služby od 3.9.1939 do 1.3.1947.
Od 14.3.2001 boli podmienky k udeleniu rozšírené na všetky osoby slúžiace u ozbrojených sil, ktoré neboli vojenským presonálom.
Striborný Bar, strieborný javorový list uprostred, bol udelovaný za 60 dní služby mimo Kanadu.
Medajla sa udelovala taktiež z barmi Dieppe Bar (pre účastníkov nájazdu na Dieppe 19.8.1942), Hong Kong Bar (pre účastníkov bojov v hong Kongu 8-25.12.1941) a Bomber Command Bar (za 18 mesiacov služby pod velením bombardovania)
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kanadska-medajle-za-dobrovolou-sluzbu-t10459#498557Verze : 0
MOD
Info ?
URL : https://www.valka.cz/Kanadska-medajle-za-dobrovolou-sluzbu-t10459#31754Verze : 0
MOD
Canadian Volunteer Service Medal, zřízená 22. října 1943 pro kanadské dobrovolníky. K jejímu získání bylo třeba odsloužit minimálně 18 měsíců v době mezi 3. zářím 1939 a 1. březnem 1947. Na stuhu se přidávaly štítky za službu za oceánem, za Dieppe 19. 8. 1942 a za bitvu o Hong Kong v prosinci 1941.
URL : https://www.valka.cz/Kanadska-medajle-za-dobrovolou-sluzbu-t10459#31875Verze : 0