Main Menu
User Menu
Reklama

>> Látky fyzicky a psychicky zneschopňujúce

Incapacitating agents

Látky fyzicky a psychicky zneschopňujúcechemické bojové látky, ktoré spôsobujú neschopnosť a nepoužiteľnosť zasiahnutých vzhľadom na vojenské účely. Sú výrazne menej toxické ako iné typy chemických bojových látok, spravidla nie sú smrteľné (s výnimkou vážneho poškodenia organizmu spôsobeného dávkou výrazne prevyšujúcu efektívnu dávku). Delia sa na disregulátory (látky fyzicky zneschopňujúce) a psychotomimetiká (látky psychicky zneschopňujúce).Disregulátory pôsobia na centrálnu nervovú sústavu a vyvolávajú zvýšenú únavu, podráždenosť, nervozitu, poruchy pohybovej koordinácie, poruchy zraku (prípadne prechodnú slepotu), poruchy sluchu, svalové záchvevy a kŕče, prípadne až paralýzu. Túto skupinu látok je vhodné použiť na diverzné účely. Do tejto skupiny látok patria:
-Aziridíny
-Tremorín
-Imino-dipropionitril (IDPN)Psychotomimetiká sú látky, ktoré u psychicky zdravého človeka vyvolávajú zmeny emócií a vnímania, prípadne vedú k poruchám myslenia. Pritom výrazne neovplyvňujú telesné funkcie. Ich toxicita je nízka a zväčša nemajú smrtiaci účinok. Delia sa na štyri hlavné podskupiny:


(1) Anticholinergiká sú látky spôsobujúce delírium. Vedú k zmätenosti, halucináciám a zmätenej reči, či správaniu. Do tejto skupiny látok patrí:
-3-chinuklidyl benzylát (BZ)
-Skopolamín


(2) Stimulanty sú psychoaktívne látky, ktoré vyvolávajú dočasné zlepšenie telesných, alebo duševných funkcií. Ich použitie je obmedzené, pretože sú nedostatočne účinné a v nízkych koncentráciách majú skôr povzbudzujúce účinky. Do tejto skupiny látok patria:
-Amfetamíny
-Kokaín
-Kofeín
-Nikotín
-Strychnín


(3) Depresíva sú látky znižujúce funkčnú aktivitu organizmu a potláčajúce inštinktívne sklony. Medzi tieto látky patria:
-Barbituráty
-Morfín
-Kanabinoidy
-Fenotiazín a jemu príbuzné látky
-Fentanyl a jeho deriváty (napríklad Kolokol-1)
-rôzne iné sedatíva


(4) Psychedeliká sú látky spôsobujúce nadmerné psychické účinky a stavy pripomínajúce duševnú chorobu. Zasiahnutí síce nie sú schopní vykonať pokyny, alebo sústrediť sa na zložitú úlohu, môžu však byť schopní impulzívnych izolovaných reakcií (strieľanie). Do tejto skupiny látok patrí:
-LSD
-Extáza (MDMA)
-Fencyklidín (PCP)
-Indolové derivátyPrehľad symptómov rôznych zneschopňujúcich látok:
možná skupina látok
príznaky
anticholinergiká, kanabinoidy, indolové deriváty, barbituráty, alkohol, olovo
nepokoj, závraty, potkýnanie sa, nestálosť, neschopnosť poslúchať príkazy, zmätenosť, nevypočítateľné správanie, vracanie
anticholinergiká
sucho v ústach, tachykardia (zrýchlenie činnosti srdca), zvýšená teplota, červená tvár, rozmazané videnie, nezreteľná, alebo nezmyselná reč, halucinácie, ľahostajnosť voči podnetom, kóma
indolové deriváty
nevhodný úsmev, či smiech, pocity strachu, skreslené vnímanie, rozšírenie zreníc, zrýchlenie činnosti srdca, zvýšenie tlaku, žalúdočné kŕče, vracanie
fentanyly
spomalenie dýchania, nízky pulz, letargia, nevnímanie bolesti, znehybneniezdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Latky-fyzicky-a-psychicky-zneschopnujuce-t104585#375099Verze : 0
MOD
Reklama