Řád grunwaldského kříže [1944]

The Order of the Grunwald Cross
Rad grunwaldského kríža
Order Krzyża Grunwaldu
     
Název:
Name:
Řád grunwaldského kříže Order of the Grunwald Cross
Název v originále:
Original Name:
Order Krzyża Grunwaldu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.02.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
23.12.1992
Struktura:
Structure:
- 1. třída na náhrdelní stuze
- 1. třída na náprsní stuze (1952)
- 2. třída
- 3. třída
– 1st Class, Commander´s Ribbon
- 1st Class, Knight´s Ribbon
- 2nd Class
- 3rd Class
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Bigoszewska, Wanda: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa, Interpress 1989.
Mazur, Alexander: Order Kryža Grunwaldu 1943 – 1955. Warszawa, MON
URL : https://www.valka.cz/Rad-grunwaldskeho-krize-1944-t10441#319738 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád grunwaldského kříže 1. třída Order of the Grunwald Cross 1st Class
Název v originále:
Original Name:
Order Krzyża Grunwaldu I klasy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.02.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Bigoszewska, Wanda: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa, Interpress 1989.Mazur, Aleksander: Order Krzyża Grunwaldu 1943 – 1955. Warszawa, MON
URL : https://www.valka.cz/Rad-grunwaldskeho-krize-1944-t10441#618791 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád grunwaldského kříže II. třídy Order of the Grunwald Cross 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.02.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
23.12.1992
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
https://www.valka.cz/files/grunwald_ii._113.jpg
URL : https://www.valka.cz/Rad-grunwaldskeho-krize-1944-t10441#507340 Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád grunwaldského kříže III. třídy Order of the Grunwald Cross 3rd Class
Název v originále:
Original Name:
Order Krzyża Grunwaldu III klasy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.02.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
23.12.1992
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
https://www.valka.cz/files/grunwald_iii._106.jpg
URL : https://www.valka.cz/Rad-grunwaldskeho-krize-1944-t10441#490624 Verze : 1
Řád Grunwaldského kříže
- I. třída na vztuze a malé provedení řádu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-grunwaldskeho-krize-1944-t10441#148474 Verze : 0
Originál Řádu grunwaldského kříže:
Mgr. Květoslav G R O W K A

Mezi sběrateli, ale i v aukčních nabídkách se často setkáváme s polským Řádem grunwaldského kříže 1. až 3. třídy. Nejčastěji se jedná o exempláře ražené z bronzu a upravené postříbřením a pozlacením. Každému je celkem jasné, že jde o kopii, někdy diskrétně označené jako novoražby, ač i v těchto pojmech je zásadní rozdíl.
Historie vzniku řádu:
Originály těchto řádů jsou velmi vzácné, jak lze vysledovat z historie jejich vzniku i průběhu udělování. V průběhu bojů Poláků s Němci za 2. světové války byla vyznamenání udělována v několika odlišných skupinách, a to podle regionálního členění a politických motivací. V polských ozbrojených jednotkách na Západě, jednotkách na území SSSR, v hnutí odporu na okupovaném Polsku, které bylo rozděleno na Zemskou armádu (Armia Krajowa) a levicové partyzánské organizace Polskou lidovou armádu a Lidovou gardu (Gwardia Ludová). Hlavní štáb GL 15. června 1942 začal partyzánům udělovat třístupňovou pochvalu u příležitosti výročí slavné bitvy u Grunwaldu. O rok později tedy vzniká potřeba založení nositelného vyznamenání. Dne 8. listopadu 1943 sešlo šest členů hlavního štábu GL a z jejich jednání pod vedením Fr.Józwiaka (Witolda) vzešel Řád grunwaldského kříže. První formou dekorace byly barevné stuhy o národních barvách červené a bílé nošené na levé straně hrudi:
3.třída červená stuha o šíři 30mm s dvěma 4mm bílými pruhy ve středu
2.třída červená stuha o šíři 20mm lemovaná 4mm bílým pruhem při obou okrajích
1. třída červená stuha o šířce 30mm s dvěmi 4mm bílými pruhy ve středu
Po schválení řádu Zemskou národní radou 20. února 1944 bylo rozhodnuto doplnit stuhy o zelenou barvu:
3.třída červená stuha o šíři 15 mm má ve středu bílé-zelený proužek o 2 mm
2.třída červená stuha o šíři 20 mm je při levém okraji lemována 4mm bílým a při pravém 4mm zeleným pruhem
1. třída červená stuha o šíří 30 mm má ve středu 8 mm široký bílo-zelený pruh.
Dále bylo upřesněno a rozhodnuto, že z důvodu konspirace budou odznaky zhotoveny až po válce, v současné době je nahrazuji stuhy a diplomy. Autorem grafického návrhu byl mjr. Stanislav Nowicki (Felek)
Návrh řádu:
S úspěchy Rudé armády, která se blížila k Polsku, záhy vyvstala nutnost zhotovit kovové odznaky řádu. Protože to nešlo na úzmí Polska, odjela delegace Zemské národní rady do Moskvy, aby tam zahájila přípravné práce. Vytvořením grafického návrhu byl pověřen Miescyslaw Berman, grafik 1. pěší divize T.Kosciuszki. Projekt byl schválen: rovnoramenný kříž s mírně rozšířenými konci ramen, v 1. a 2. třídě oboustranně rámovaný, u 3.třídy jen na aversu. Přední strana nese ve středu kříže štít se dvěma meči(motiv z pomníku Grunwaldu v Krakově ,odhaleném v roce 1910), štít na reversu nese iniciály KG mezi letopočty 1410-1944. Stuha řádu je 35mm široká červená s 2mm zelenými proužky při okrajích a 7mm bílým pruhem uprostřed. l. třída řádu je tvořená zlatým křížem o rozměrech 55x55 mm s do roku 1952 se kříž nosil na nákrční stuze.
2. třída rádu je tvořená je tvořená stříbrným křížem o rozměrech 45 x 45 mm zlatě rámovaným se zlatým štítem s meči a iniciálami.
3. třída je celostříbrný kříž o rozměrech 45 x 45 mm.
Realizace řádu:
Po schválení tohoto projektu Polským komitétem národního osvobození napsal hlavní velitel Polského vojska generál Michal Žymierski objednávku polskému velvyslanci v Moskvě na
100 kusů řádu 1.třídy
1500 2.třídy
10000 3.třídy
Bohužel uvedl, že „není třeba řády číslovat“. Po dalším jednání byl počet řádů 2. třídy zvýšen na 2000 ks a 20000 ks u 3.třídy.
Velvyslanectví se obrátilo na lidového komisaře zahraničí SSSR se žádostí o dodání 5,7 kg zlata a 425 kg stříbra pro ražbu tohoto řádu. Ministerstvo pověřilo ražbou řádu moskevskou mincovnu Gosznak, která do konce srpna 1945 ražbu provedla v počtu:
102 ks 1. třídy
2249 ks 2. třídy
19691 ks 3. třídy
Protože tento počet řádů byl dostatečný, od další ražby bylo upuštěno. Podle dodaných účtů z roku 1946 byla cena jednoho kusu řádu 1. třídy 171 dolarů, 2. třídy 7 dolarů a 3. třídy 6,60 dolarů. Celková cena za ražbu řádů činila 163.145,60 dolarů. Ale podle dohody mezi Polskem a SSSR byly všechny výdaje spojené s výstavbou vojska na území SSSR anulovány. Řády byly nejprve přechovávány v oddělení vyznamenání Zemské národní rady a později v Kanceláři prezidenta PR, od roku 1953 v Úřadě vyznamenání kanceláře Státní rady PLR
Udělování řádu:
Řádem byli postupně vyznamenávání jedinci, vojenské jednotky i obce. Celkový počet udělených řádů v letech 1943-1985 je následující:
l. třída 69 ks
2. třída 376 ks
3. třída 5382 ks
Celkem tedy bylo uděleno jen 5827 ks. Zbývající řády jsou deponovány v Kanceláři prezidenta PR, aby nedošlo k jejich zneužiti, když bylo od dalšího udělování tohoto řádu rozhodnutím z roku 1990 upuštěno.
Čs. nositelé řádu:
Řád byl udělován i cizincům, především účastníkům 2. světové války. Dne 6. prosince 1948 bylo uděleno 12 řádů československým občanům
l.třída:
armádní generál Ludvík Svoboda
2.třída:
armádní generál Karel Klapálek
brigádní generál Procházka
3.třída:
generálové F. Janda, J. Škvařil, A. Ressel
plukovníci F. Engel, V. Janko, B. Lomský, B. Reicin, O. Rytíř a V. Sacher.
Na základě těchto faktů si jistě každý uvědomí, že v našich sbírkách se originál kříže může vyskytnout opravdu jen zcela mimořádně.
Poznámka:
Fakta o udělení a počtech kříže jsou poněkud odlišné od toho co uvádí pan kolega Zbycho, ale to je problém „přesných„ čísel, které ani polští kolegové nedokáži upřesnit. Vše co je zde popsané vychází z originální polské literatury.
Článek byl uveřejněn s laskavým svolením význačného faleristy Mgr. Květoslava Growky, znalce problematiky řádů a vyznamenání Polska.
Literatura:
Alexandr Mazur:Order Kryža Grunwaldu 1943-55, MON Varšav
a
URL : https://www.valka.cz/Rad-grunwaldskeho-krize-1944-t10441#309374 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více