Main Menu
User Menu
Reklama

Lipsko

Leipzig

     
Název:
Name:
Lipsko
Originální název:
Original Name:
Leipzig
Další názvy:
Other Names:
Leipciga
Leipcigas
Lipsk
Lipcse
Ле́йпциг
Лейпцыг
ライプツィヒ
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Lipsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°20'00.00"N 12°23'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Lipsko - Stred, Severovýchod, Východ, Juhovýchod, Juh, Juhozápad, Západ, Starý západ, Severozápad, Sever
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1015
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Monument Bitky národov z roku 1813
Kostol sv. Tomáša
Radnica
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- von Egidy, Ralph
* 20.08.1867 
- von Estorff, Detlev
* 13.12.1871 
Tzschöckell, Paul
* 29.08.1872 
- von Schweinitz, Wolfgang
* 25.02.1876 
- Thomas, Alfred
* 30.08.1882 
- Leykauf, Hans
* 17.11.1884 
Brugmann, Walter Wilhelm
* 02.04.1887 
Strack, Heinrich
* 13.09.1887 
von Seebach, Thilo
* 30.06.1890 
Noack, Rudolf
* 29.08.1890 
- Strack, Karl
* 19.07.1891 
von Stein, Johann
* 26.09.1891 
Hahn, Erich
* 18.10.1891 
Stendebach, Max
* 11.01.1892 
- Höfer, Rudolf
* 12.03.1892 
Müller-Arles, Manfred
* 27.08.1894 
von Boltenstern, Werner
* 04.06.1897 
Büchner, Franz
* 02.01.1898 
- Bucher, Wolfgang
* 15.07.1898 
Lippert, Rudolf
* 20.10.1900 
Schöngarth, Karl Eberhard
* 22.04.1903 
Zander, Hermann
* 28.07.1910 
Abel, Ulrich
* 03.03.1912 
Goltzsch, Kurt
* 21.11.1912 
Findeisen, Eberhard
* 25.05.1916 
Franze, Joachim
* 19.01.1918 
Büchner, Franz
† 18.03.1920
- Lienau, Detlef
† 22.06.1943
- Ettner, Michael
† 13.04.1945
- Lorenz, Alfred
† 20.06.1989
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1934-15.10.1935
Kommandant von Leipzig
Kommandant von Leipzig
15.10.1935-DD.MM.RRRR
14. pěší divize
14th Infantry Division
15.10.1935-DD.MM.1939
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 50
2nd Battalion, 50th Artillery Regiment
15.10.1935-DD.08.1939
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
01.04.1937-04.02.1938
Skupinové velitelství 4
4th Group Command
04.02.1938-26.08.1939
Skupinové velitelství pozemního vojska 4
4th Land Forces Group Command
26.08.1939-01.11.1941
Pěší náhradní pluk 14
14th Infantry Replacement Regiment
15.10.1940-DD.MM.RRRR
14. pěší divize (motorizovaná)
14th Infantry Division (motorized)
15.10.1940-11.07.1941
Pěší pluk (motorizovaný) 11
11th Infantry Regiment (motorized)
15.11.1940-DD.MM.RRRR
304. pěší divize
304th Infantry Division
01.11.1941-01.11.1942
Pěší náhradní pluk (motorizovaný) 14
14th Infantry Replacement Regiment (motorized)
02.11.1942-28.07.1943
Granátnický náhradní pluk (motorizovaný) 14
14th Grenadier Replacement Regiment (motorized)
28.07.1943-26.03.1945
Granátnický náhradní a výcvikový pluk 14
14th Grenadier Replacement and Training Regiment
20.10.1943-04.11.1939
Divize ke zvláštnímu použití 431
431st Special Purpose Division
26.03.1945-DD.MM.RRRR
Granátnický výcvikový pluk 14
14th Grenadier Training Regiment
11.06.1945-25.06.1956
29. gardový střelecký sbor
29th Guards Rifle Corps
DD.10.1952-15.09.1953
Územní správa Lipsko
Territorial Directorate Leipzig
15.09.1953-01.03.1956
Územní správa Jih
Territorial Directorate South
01.03.1956-02.10.1990
Vojenský okruh III
Military District III
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.03.1911-DD.11.1911
Sächsische Flugzeugwerke GmbH
DD.11.1911-DD.MM.1919
Deutsche Flugzeugwerke GmbH
DD.MM.1916-DD.MM.1920
Automobil- und Aviatikwerke AG
01.07.1919-DD.12.1943
Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft mbH
18.07.1934-DD.MM.1945
Erla-Maschinenwerk GmbH
DD.12.1943-DD.MM.1947
ATG Maschinenbau GmbH
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig
URL : https://www.valka.cz/Lipsko-t104308#418558Verze : 1
MOD
Reklama