Main Menu
User Menu

Řád Naim Frashëri

Order “Naim Frashёri”

Urdhёri “Naim Frashёri”

     
Název:
Name:
Řád Naim Frashëri
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri Naim Frashëri
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Struktura:
Structure:
Řád se dělí do tří stupňů:
l. řádový stupeň
2. řádový stupeň
3. řádový stupeň


S řádem byla zároveň založena záslužná medaile volně k řádu přičleněna
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Artan Lame: Albánské řády a medaile
Yuri Yasnef: Albánie, Za zásluhy.


URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#405744Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Naim Frashëri - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri Naim Frashëri
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Artan Lame: Albánské řády a medaile Yuri Yasnef: Albánie, Za zásluhy.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#599575Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Naim Frashëri - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri Naim Frashëri
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Artan Lame: Albánské řády a medaile Yuri Yasnef: Albánie, Za zásluhy.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#599576Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Naim Frashëri - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri Naim Frashëri
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Artan Lame: Albánské řády a medaile Yuri Yasnef: Albánie, Za zásluhy.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#599577Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Naim Frashëri
Název v originále:
Original Name:
Medalja Naim Frashëri
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Artan Lame: Albánské řády a medaile Yuri Yasnef: Albánie, Za zásluhy.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#599578Verze : 0
MOD
Řád Naim Frashëri
Urdhëri Naim Frashëri

Řád, který postrádá politický podtext byl založen v roce 1965 a uděloval se za uměleckou práci, tedy za kulturu a umění.
Vlastní řádová dekorace se členila do tří stupňů:
I. stupeň - 53
II. stupeň - 244
III. stupeň- 718
Tyto počty udělení jsou platné do roku 1980.


Poznámka:
Naim Frashëri (1846-1900) byl významným obrozeneckým básníkem (Skanderbegův příběh - historický epos). Básník, který je považován za předního umělce své doby.


Edit JRT
Řád  Naim  Frashëri - Udělovací dekret řádu

Udělovací dekret řádu
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#374335Verze : 2
Medalja Naim Frashëri
Tato medaile byla založena společně s vlastním řádem a udělovala se výhradně příslušníkům kulturní fronty.
Dekorace byla založena v roce 1965 a do roku 1980 bylo prokazatelně uděleno celkem 818 ks medaile určené pro umělce ve všech oblastech kultury země.


Literatura - viz obrázek.


Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#374336Verze : 1
Název
Name
Řád Naim Frashëri - 1. třída
ORDER NAIM FRASHERI - 1st Class
Urdhëri Naim Frashëri
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#629287Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Naim Frashëri - 2. třída
ORDER NAIM FRASHERI - 2nd Class
Urdhëri Naim Frashëri
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#629288Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Naim Frashëri - 3. třída
ORDER NAIM FRASHERI - 3rd Class
Urdhëri Naim Frashëri
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#629289Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Naim Frashëri
Medal NAIM FRASHERI
Medalja Naim Frashëri
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Naim-Frasheri-t104205#629290Verze : 0
MOD