Main Menu
User Menu

Řád Sv. Vladimíra

Order of St. Vladimir

Rad Svätého Vladimíra

Орден Святого Владимира

     
Název:
Name:
Řád Sv. Vladimíra
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Владимира
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.10.1782
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
1. třída
1. třída s meči
2. třída
2. třída s meči
3. třída
3. třída s meči
4. třída
4. třída s mašlí
4. třída s meči a mašlí
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Durov, Vladimir A.: Orděna Rossii. Moskva, Voskreseňje 1993.
Durov, Vladimir A.: Russkije nerady XVIII - načala XX v. Moskva, Prosvěščenije 1997.
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha, Libri 1995.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#374155Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Vladimíra 1. třída s meči
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Владимира 1-я степень с мечами
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.10.1782
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#407517Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Vladimíra 2. třída s meči
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Владимира 2-я степень с мечами
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.10.1782
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#407518Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.10.1782
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#407519Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Vladimíra 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Владимира 3-я степень
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.10.1782
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#407520Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Владимира 4-я степень
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.10.1782
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#407521Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.10.1782
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#407522Verze : 0
MOD
Imperátorský řád Svatého Vladimíra
Императорский Орден Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира
Imperial Order of St. Apostolic Prince Vladimír


Řád Sv. Vladimíra založila carevna Kateřina II. dne 22. září roku 1782, při příležitosti jubilea dvaceti let svého panování na Rusi. V tento pamětní a význačný den carevna Kateřina jako první obdržela řádový klenot v jeho nejvyšším 1. stupni. Řád je zasvěcen knížeti Sv.Vladimírovi za jehož panování byla dokončena christianizace země. Křesťanství se pomalu, ale bezpečně rozšířilo po celé zemi. Řád patří mezi řády všeobecně záslužné a byl určen jako odměna civilistům (státním úředníkům) a armádním důstojníkům.


ŘÁDOVÝ STATUT:


Statut stanoví,že řád se člení na čtyři stupně a má být udělován postupně od svého nejnižšího stupně, což se ne vždy dodržovalo.


Řád Sv. Vladimíra vycházel ze statutu řádu Sv. Jiří. Počty rytířů v jednotlivých stupních byly dané a nesměli se překročit. O udělování řádu v 3. a 4. stupni rozhodovala řádová kancelář, která také evidovala seznamy všechny rytíře. Nároky na udělení řádu byly velmi vysoké, náročné a vždy se přihlíželo (tak jako u řádu Sv. Jiří) ke skutečným zásluhám důstojníka, politika či úředníka.


4. řádový stupeň mohl být ve výjimečných případech udělen za 35 let vzorné a bezchybné služby v úřednické službě (občanská skupina). Tento nápis se objevil na ramenech kříže. Později byla výsluha let stanovena na dobu 25 let služby.


Carským nařízením panovnice Kateřiny II. ze dne 26. listopadu 1789 je v případě, že řád 4. stupně je udělen za vojenské akce je doplněn mašlí (jako je tomu např. u řádu Sv. Anny).


Prvním rytířem řádu Sv. Vladimíra 4. st. se stal kapitán D.N. Senjavin, budoucí vynikají námořní důstojník a velitel imperiálního (carského) loďstva.


V období, kdy byl ruským carem Pavel I. je tento řády opomíjen a není udělován. (Od 5. dubna 1797.)


Po nástupu mladého cara Alexandra I. se však situace mění a car svým „manifestem“ ze dne 12. prosince 1801 řád obnovuje a vrací mu lesk i slávu.


V souladu se Statutem z roku 1845 bylo pamatováno i na obchodníky (kupce), kteří nejsou ve státních službách, ale s udělením řádu jim byla poskytnuta lidská a společenská satisfakce a oni získávají dědičné čestné občanství.


Statut řádu Sv. Vladimíra poněkud „změkčuje“ podmínky udělení řádové dekorace 4. stupně a připouští, že tento stupeň mohl být udělen důstojníkovi pozemního vojska, který odsloužil 25 služebních let, nebyl tímto řádem vyznamenán ani se osobně nezúčastnil žádné významné bitvy.
V případě námořních důstojníků je stanoveno, že kříž řádu lze udělit důstojníkovi, který se osobně zúčastnil nejméně 18-20 námořních kampaní (plaveb), ale nezúčastnil se on i jeho loď žádné námořní bitvy či střetnutí. Nápisy o udělení kříže za výsluhu či zásluhu se v tomto případě objevují na ramenech kříže.


Carským výnosem ze dne 5. srpna roku 1855 je stanoveno, že vojenská skupina řádu bude doplněna meči, které v případě řádového kříže i hvězdy procházejí zkřížené mezi rameny. Dne 3. října 1857 je pro čtvrtý stupeň s meči obnovena stuha s mašlí. U tohoto řádu také nacházíme meče v převýšení kříže i hvězdy, ale v tomto případě se tato aplikace mečů ukázala jako nevhodné, a tak, dne 3. prosince 1870 je tento způsob udělování řádu zrušen.


I
Rytíři řádu Sv. Vladimíra jsou povinni nosit klenot viditelně na stejnokroji, tak, jako je tomu v případě řádu Svatého Jiří.


Řádové heslo: UŽITEK, ČEST, SLÁVA
Девиз ордена: «Польза, Честь и Слава».


STUHA:
Černo-červeno-černá


Řád se člení na čtyři stupně:


1. řádový stupeň (klenot s hvězdou a velkostuha 10 cm)
2. řádový stupeň (klenot na náhrdelní stuze široké 55 mm doplněný stejnou hvězdou jako u 1. stupně)
3. řádový stupeň (klenot na náhrdelní stuze, která je široká 45 mm)
4. řádový stupeň na náprsní stuze 22 mm široké.


Všechny stupně mohou být doplněny ve vojenské skupiny meči.


Literatura:
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#401953Verze : 0
Řád Svatého Vladimíra


Popis klenotu:


Avers:
Zlatý kříž pokrytý červeným transparentním smaltem s černými okraji. Středový kruhový medailon, který je černě smaltován nese na hermelínovém plášti iniciálu světce, knížete Sv. Vladimíra.


Revers:
Kříž je stejný jako přední strana, ale středový medailon nese letopočet „1782“.


Malé ploché ouško s drátěným (zlatým) prstencem slouží k zavěšení na stuhu.


STUHA:
Typická černo-červeno-černá stuha.Řád Svatého Vladimíra:


Klenot 1.-2. stupně.


Řádové kříže jsou stejného provedení, stejné velikosti i když u ruských ražeb si pod pojmem stejná velikost nesmíme představovat přesný rozměr. Některé ukázky klenotu v l-2.stupni si předvedeme.


Všechny obrázky představuji originální řádové klenoty.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#401954Verze : 0
Řád Svatého Vladimíra - řádová hvězda:


Řádová hvězda je součástí řádu v prvním a druhém stupni.


V případě prvního stupně je hvězda součásti kompletu, kdy je řádový klenot spolu s velkostuhou doplněn řádovou hvězdou, případně řádovou hvězdou s meči.


V případě druhého stupně je řádový klenot nošený na širší náhrdelní stuhou a komplet je doplněn klasickou hvězdou případně hvězdou s meči.


Popis řádové hvězdy:


Avers:
Osmicípá hvězda se střídavě zlatými a stříbrnými paprsky má v menším kruhovém medailónku zlatý tlapatý kříž obklopený ruskými písmeny. „C.P.K.B.“ což je zkráceně „SVATÝ APOŠTOLSKÝ KNÍŽE VLADIMÍR„. V červeném smaltovaném mezikruží je řádová deviza. „Польза, Честь и Слава».“ (Užitek-čest-sláva).


Krymská válka, masové nasazení vojáků, dlouhotrvající boj a nutnost vyznamenat statečné důstojníky řádem, který se na první pohled bude odlišovat od řádu uděleného za všeobecné, ale mírové zásluhy, znamená doplnění i řádové hvězdy meči.


Ilustrační obrázky jsou převzaty ze stránek Internetu a katalogu obchodních firem.
Řád Sv. Vladimíra - Tato ukázka je převzata z ruských stránek a přehledně nám ukazuje vývoj řádové hvězdy.

Tato ukázka je převzata z ruských stránek a přehledně nám ukazuje vývoj řádové hvězdy.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#401955Verze : 0
Řád Svatého Vladimíra 3. stupně:


Vzhledově se tento stupeň nijak významně neliší od vyšších řádových stupňů, měl by být přece jen poněkud menšího rozměru (viz ukázky).
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#401956Verze : 0
Řád Svatého Vladimíra 4. stupně.


Řádový kříž byl nošený na náprsní stuze o šířce 22 mm. Za statečnost a mimořádné vojenské zásluhy je kříž udělován s meči a nošen na stuze doplněné mašlí.


Kříž je poněkud menší o rozměru 32-40 mm.http://ru.wikipedia.org/wiki/
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#401957Verze : 0
Řád Sv. Vladimíra 4. stupeň za výsluhu:


- 25 let
- 35 let


Tyto řády jsou poměrně vzácné, vyskytuji se však ve specializovaných sbírkách. V současné době však nacházíme novoděly ve zlatě i bronzu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#401958Verze : 0
Řád Sv. Vladimíra pro nekřesťany:


Řád se odlišuje pouze středovým medailonem-viz ilustrační obrázky. Řád pro nekřesťany se uděloval vzácně, všechny exempláře patří mezi velmi, velmi vzácné.
Řád Sv. Vladimíra - Řád v černém smaltu pro nekřesťany je opravdu velká vzácnost. Takový kus je v současné době nabízen ve Vídni ( firma Dorotheum)

Řád v černém smaltu pro nekřesťany je opravdu velká vzácnost. Takový kus je v současné době nabízen ve Vídni ( firma Dorotheum)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#401959Verze : 0
Řádové miniaturky :
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#402574Verze : 0
Název
Name
Řád Sv. Vladimíra 1. třída s meči
Order of St. Vladimir 1st Class with Swords
Орден Святого Владимира 1-я степень с мечами
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#415188Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Vladimíra 2. třída s meči
Order of St. Vladimir 2nd Class with Swords
Орден Святого Владимира 2-я степень с мечами
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#415189Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#415192Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Vladimíra 3. třída
Order of St. Vladimir 3rd Class
Орден Святого Владимира 3-я степень
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#415193Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#415197Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Order of St. Vladimir 4th Class
Орден Святого Владимира 4-я степень
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#415195Verze : 0
MOD
Št. kapitán Jan Zaňka
Řád Sv. Vladimíra - Št. kapitán Jan Zaňka

Št. kapitán Jan Zaňka
Řád Sv. Vladimíra - Výpis z osobního listu. VÚA

Výpis z osobního listu. VÚA
Řád Sv. Vladimíra - Řád sv. Vladimíra III.st

Řád sv. Vladimíra III.st
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#551959Verze : 1
Diskuse
Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí?
popis na ruské wiki se o "mašli" nezmiňuje (4-я степень: крест в петлице (пуговичной прорези мундира) или на колодке)


přitom v textové části tématu je inteligentní popis: 4. řádový stupeň na náprsní stuze 22 mm široké
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#643011Verze : 1
MOD

Citace - Gebirgsjäger :

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí?
popis na ruské wiki se o "mašli" nezmiňuje (4-я степень: крест в петлице (пуговичной прорези мундира) или на колодке)


přitom v textové části tématu je inteligentní popis: 4. řádový stupeň na náprsní stuze 22 mm širokéObávám se, že to by ses měl zeptat autora příspěvku na ruské wiki, proč se o "mašli" nezmiňuje. Kolega Altmann v našem tématu jednoznačně píše proč a kdy se mašle na stuze nosila.
Já sem teď dávám do osobností ruské maršály a ti všichni samozřejmě Vladimíra s mašlí na stuze měli. Zrovna tak jako spousta našich legionářů.
Co se týče poslední věty o inteligentním popisu, nepochopil jsem to.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Vladimira-t104149#643013Verze : 0
MOD