Main Menu
User Menu

>> Chemické bojové látky a chemické látky s vojenským využitím

Chemické zbraně a chemikálie s vojenským využitím

CHEMICKÉ ZBRANE a CHEMIKÁLIE S VOJENSKÝM VYUŽITÍM
sú rozdelené podľa fyziologických efektov ich použitia:


CHEMICKÉ BOJOVÉ LÁTKY (chemical warfare agents)
1. Dusivé látky (choking agents)
2. Nervovoparalytické látky (nerve agents)
3. Všeobecne jedovaté toxické látky (blood agents)
4. Pľuzgierotvorné látky (blister agents)
5. Látky fyzicky a psychicky zneschopňujúce (incapacitating agents)
6. Prekurzory chemických zbraní (precursors)


CHEMICKÉ LÁTKY S VOJENSKÝM VYUŽITÍM (military chemical compounds)
1. Slzotvorné látky (tear producing compounds - riot control agents)
2. Dráždivé látky (respiratory irritants)
3. Látky vyvíjajúce dym (smoke and obscurants)
4. Zápalné látky (incendiaries)
zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Chemicke-bojove-latky-a-chemicke-latky-s-vojenskym-vyuzitim-t104082#373944Verze : 0
MOD