Main Menu
User Menu
Reklama

>> Dusivé látky

Choking agents

Dusivé látkychemické bojové látky zasahujúce pľúcne tkanivo, spôsobujúce toxický opuch pľúc (edém). Akákoľvek fyzická námaha zasiahnutého zhoršuje následky zasiahnutia a spôsobuje smrť i keď zasiahnutý nebol vystavený smrteľnej dávke. Do organizmu vstupujú dýchacími cestami vo forme plynu alebo aerosólu a preto možno ako ochranu použiť plynovú masku.


Prvotnými príznakmi zasiahnutia dusivou látkou je mierne škrabanie a pálenie v nosohltane a za hrudnou kosťou, slzenie, sucho v hrdle, dusenie, kašeľ, celková slabosť, nevoľnosť, napínanie a vracanie, či bolesti hlavy. Tieto príznaky však približne do 1 hodiny pominú a nastáva obdobie latencie, kedy sa zasiahnutý cíti dobre (asi 3-6 hodín - v závislosti od koncentrácie plynu). Otravu a poškodenie pľúc však môže prezrádzať bublanie, ktoré počuť pri dýchaní. V konečnom štádiu, ktoré nastupuje po 6-12 hodinách, napokon na stenách pľúc vznikajú pľuzgiere naplnené krvnou plazmou, ktoré môžu praskať a uvoľňovať tekutinu do pľúc. Tekutina v pľúcach bráni výmene plynov, čo vedie k duseniu zasiahnutého, čoho príznakom môže byť aj cyanóza (modrasté sfarbenie pokožky). Strata plazmy tiež spôsobuje zahustenie krvi, čo vedie k tachykardii (zrýchlenie činnosti srdca). Zasiahnutý tiež vykašliava množstvo tekutiny spolu s krvou. Toto obdobie môže trvať aj 2-3 dni, počas ktorých zasiahnutý zomiera na zlyhanie srdca, alebo na nedostatok kyslíka (tento efekt má anglický názov dry-land drowning - doslova "utopenie sa na suchu"). Ak zasiahnutý prežije akútne štádium a začne sa zotavovať (plazma sa začne vstrebávať naspäť do krvi), často dochádza k druhotnej infekcii - prudkému zvýšeniu telesnej teploty a striedaniu tachykardie s bradykardiou (striedanie zrýchlenej a pomalej činnosti srdca).


Pri zasiahnutí vysokou koncentráciou dusivých látok sa dýchacie cesty prudko podráždia a nastáva dezorientácia, šok a smrť spravidla behom niekoľkých minút následkom zástavy dýchania.


Do tejto skupiny látok patrí:
-Fosgén (CG)
-Difosgén (DP)
-Chlórpikrín (PS)
-Perfluoroizobutylén (PFIB)


Medzi dusivé látky sa niekedy zaraďuje aj chlór.


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dusive-latky-t104047#373846Verze : 0
MOD
Reklama