Main Menu
User Menu
Reklama

Heinkel He 176

Heinkel He 176

     
Název:
Name:
He 176 V1
Originální název:
Original Name:
He 176 V1
Kategorie:
Category:
experimentální letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Ernst Heinkel Flugzeugwerke AG , Rostock-Marienehe /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1939-DD.MM.1939 (sériová výroba nezahájena / serial production not started)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / 1 prototype
První vzlet:
Maiden Flight:
15.06.1939
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
780 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
1620 kg
Rozpětí:
Wingspan:
5,00 m
Délka:
Length:
6,40 m
Výška:
Height:
1,44 m
Plocha křídla:
Wing Area:
5,40 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
300 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
raketový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Walter HWK R I
- statický tah: ~5,88 kN
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
7501) km/h v 4000 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
1,1 min do 4000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
90001) m
Dolet:
Range:
? km
Maximální dolet:
Maximum Range:
1101) km
Výzbroj:
Armament:
-
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) teoreticky

maximální dosažená rychlost: 345 km/h
vytrvalost (dosažená): 50 s
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav: Heinkel He 176, L+K 14/1994
http://www.luft46.com/prototyp/he176.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_176
URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-176-t10400#31649Verze : 0
MOD

Heinkel He 176
V roce 1935 vznikl první námět na záchytný stíhač, poháněný raketovým motorem na tekuté palivo, který by byl schopen ničit vysoko letící nepřátelské bombardéry. Na základě této ideje začaly ve firmě Heinkel na konci roku 1936 práce na raketovém letounu, označeném He 176, který měl být sice pokusný, měl ale vést přímo k prakticky použitelnému stíhači.


Práce se ujala zvláštní skupina, označená jako Sonderentwicklung I, která pod vedením Waltera Künzela sídlila v Rostocku-Marienehe. Druhá skupina, Sonderentwicklung II pod vedením Hanse Pabsta von Ohaina, měla na starosti vývoj motoru pro tento stroj (nakonec byl ale použit motor Walter).


Návrh byl hotový koncem července 1937, kdy byly také zahájeny práce na prototypu. He 176 měl úzký trup kruhového průřezu, křídla byla eliptická s rovnou přední hranou, měla být svařena z hydronalia, takže by tvořila integrální nádrž, ovšem z technologických důvodů nebylo toto řešení použito.


Kvůli bezpečnosti pilota na budoucích stíhačích byla od počátku kabina řešena jako odhazovatelný celek, pilot ji měl poté opustit na padáku. Maketa této kabiny se proto i zkoušela v praxi, kdy byla shazována z letounu He 111 s figurínou místo pilota.


Za pilotní kabinou byly umístěny palivové nádrže. Použit byl raketový motor na tekuté palivo Walter HWK R I. Podvozek byl sice ostruhový, ale pro pojezdové zkoušky v Peenemeünde byla pod příď umístěna pomocná podvozková noha. Pilot seděl v přídi, před ním byla technologicky složitá skleněná doutníkovitá kabina, poskytující skvělý výhled vpřed.


V červenci 1938 byl hotový drak zkoušen v aerodynamickém tunelu v Aerodynamickém pokusném ústavu (AVA) v Göttingenu. Poté byl krátce testován ve vleku poblíž Peenemünde. První krátký skok vzduchem se odehrál v březnu 1939, sice s raketovým pohonem, ale s neparným množstvím paliva.


První oficiální let Heinkel He 176 V1 vykonal 20. června 1939 s pilotem Flugkapitänem Erichem Warsitzem. Toto datum je ale sporné. O den později byl předveden zástupcům RLM, Ernstu Udetovi a Erhardovi Milchovi. Ti místo podpory zakázali další pokusy o vzlet jako příliš nebezpečné.


Další (již doložený) start se odehrál při návštěvě Adolfa Hitlera v Rechlinu 3. srpna 1939, ten se ale spoléhal na dostatečnost existujících typů, takže další vývoj nepodpořil. Definitivní tečku za projektem učinilo Udetovo memorandum z 12. září 1939, které Heinkelovi výslovně zakázalo v pokračováí vývoje typů He 176 a He 178.


Další osud prvního letounu na tekuté raketové palivo není znám, snad byl také, jako He 178, zničen při náletu v berlínském technickém muzeu v roce 1943.
URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-176-t10400#246718Verze : 3
MOD
Nezbývá než souhlasit, že se jednalo o utajovaný projekt a tak se nám nedochovala hodnověrná data. Podle knihy Letadla Luftwaffe část.2, od renomovaného autora Marka Murawského jsou takticko-technická data zase odlišná, uvedu je zde jen jako zajímavost:


Kategorie: experimentální letoun pro překonání rychlosti 1 000 km/h
První vzlet: 30.6.1939 (let v trvání 50 s !)
Vyráběn: konec roku 1937 - zahájení projektových prací, dokončen v létě 1938
Palivové nádrže objem: -
Hmotnost prázdného letounu: 3 455 kg
Hmotnost vzletová: 4 400 kg
Rozpětí: 4,00 m
Délka: 5,00 m
Výška: ?
Max. rychlost: 700 km/h v h= 0 m (nepřekonal rychlost 700 km/h)
Doba letu s maximálním tahem motoru: 60 sPo dokončení v létě roku 1938 byl prototyp přepraven na ostrov Usedom, kde s ním měl Flugkapitän Warsitz dne 30.6.1939 provést první samostatný vzlet (dříve byl He 176 V1 zkoušen ve vleku), tento let trval krátce 50 s, ale zde si musíme uvědomit, že letoun byl měl kapacitu palivových nádrží na 60 s letu s plným tahem.


Marek Murawski uvádí další datum letu ze základny v Rechlinu 3.7.1939 - předvedení zástupcům RLM (Udet a Milch). Z letiště Roggentheim předvedení pro osobnosti III. říše (Hitler, Göring a Keitel) již bez přesného datumu ("...poté").


Letoun byl hodnocen jako příliš těžký s vysokým plošným zatížením. Konec letounu je shodný s Aubiho prameny, tedy berlínské letecké muzeum, rok 1943.


Pramen:
Marek Murawski, Letadla Luftwaffe 1933-45, část 2, Intermodel, rok 1997, ISBN 80-901976-4-7
URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-176-t10400#246730Verze : 3
MOD
Prototyp He 176 V1 v Peenemünde.
Heinkel He 176 -


URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-176-t10400#31650Verze : 1
MOD
Věrohodných ilustrací letounu He 176 je velmi málo, většinou se jedná o zpětné interpretace výpovědí pamětníků, nebo i čiré spekulace.


Nejvýrazněji je to vidět na podobě pilotní kabiny, která byla nejčastěji interpretována jako prosklení prakticky celé přední a horní části přídě, ve které polo seděl, polo ležel pilot. Přičemž jedna z mála známých fotografií - možná jediná - ukazuje jasně dělený překryt. Podle některých pramenů je podoba se souvisle proskleným překrytem popředpokládaným vzhledem druhého, již nestavěného prototypu.


Toto je vcelku častý problém letadel, která se dostala maximálně do stádia prorotypu, nebo byl jejich vývoj ukončen ještě před prvním vzletem.


V přílohách 3D rekonstrukce a několik fotografií, s osudem letounu spojených.
Heinkel He 176 - Snímek z června 1939. Po 1. vzletu. E. Heinkel uprostřed obličejem k fotografovi, sedící pilot Erich Warsitz
pramen: http://www.luft46.com/prototyp/he176.html

Snímek z června 1939. Po 1. vzletu. E. Heinkel uprostřed obličejem k fotografovi, sedící pilot Erich Warsitz
pramen: http://www.luft46.com/prototyp/he176.html

Heinkel He 176 - Často citovaný obrázek - předpokládaná podoba překrytu pilotní kabiny a polohy pilota v ní
pramen: http://www.luft46.com/prototyp/he176.html

Často citovaný obrázek - předpokládaná podoba překrytu pilotní kabiny a polohy pilota v ní
pramen: http://www.luft46.com/prototyp/he176.html

Heinkel He 176 - I zde je vidět ona citovaná podoba pilotní kabiny.
pramen: http://jpcolliat.free.fr/he178/images/he176_01.jpg

I zde je vidět ona citovaná podoba pilotní kabiny.
pramen: http://jpcolliat.free.fr/he178/images/he176_01.jpg

Heinkel He 176 - pramen: http://www.luft46.com/prototyp/he176.html

pramen: http://www.luft46.com/prototyp/he176.html
URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-176-t10400#246735Verze : 1
Ještě 2 fotografie z luftarchiv.de. První, nedatovaná a velmi nekvalitní, je z jednoho z mála vzletů stroje, druhá je ze zkoušek motoru, kde letoun je upevněn ve zkušební stolici.
Heinkel He 176 - pramen: http://www.luftarchiv.de/index.htm?/flugzeuge/heinkel/he176.htm

pramen: www.luftarchiv.de
Heinkel He 176 - pramen: http://www.luftarchiv.de/index.htm?/flugzeuge/heinkel/he176.htm

pramen: www.luftarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-176-t10400#246737Verze : 0
Ještě jeden technický detail: instalace motoru Walter v zádi letadla.
Heinkel He 176 - Instalace raketového motiru HWK Walter RI 203
pramen: http://www.aviaistorija.puslapiai.lt/var.htm

Instalace raketového motiru HWK Walter RI 203
pramen: http://www.aviaistorija.puslapiai.lt/var.htm

URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-176-t10400#246762Verze : 0