Main Menu
User Menu

VG

látka VG (Amiton)

AMITON (VG)
(nervovoparalytická látka)


Látka VG je látka zo skupiny nervovoparalytických látok skupiny V. V minulosti sa používal ako insekticíd s názvom Amiton. Má slabšie účinky ako látka VX.


základné údaje:
názov: Amiton
označenie: VG
ďalšie názvy: Tetram (rusky)
registračné číslo CAS: 78-53-5


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: S-(2-(dietylamino)etyl)-O,O-(dietyl)fosfonotionát
vzorec: (CH3CH2O)2-PO-S-CH2CH2-N(CH2CH3)2
molekulová hmotnosť: 269,34
bežný fyzikálny stav: kvapalina
zápach: ?
teplota varu: ?
teplota topenia: ?
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: 144,3°C
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroje:
www.lookchem.com
www.pesticideinfo.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/VG-t103940#373537Verze : 0
MOD