Main Menu
User Menu

CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna)

Špeciálny automobil FEK V3S fekálna cisterna je určený k čerpaniu a odvozu hospodárskych kalov a fekálií na podvozku terénnho automobilu P V3S.


Plnenie sa vykonáva nasávaním, potrebný podtlak v nádrži sa vytvára rotačným vakuokompresorom. Nádrž sa naplní bez toho, aby obsluha prišla v akokoľvek smere do priameho styku s čerpanými a odvážanými silno znečistenými kvapalinami. Nádrž je možné vypúšťať voľným výtokom alebo tlakom, ktorý opäť vytvára vakuokompresor. Počas jazdy v terénu je treba obsah nádrže úmerne znížiť.


Výroba : Karosa, n.p. Brno – Královo Pole.Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s automobilom Praga V3S


Obsah nádrže : 3,5 m³
Zdroj : Zápisník 1977


http://www.starenakladaky.websnadno.cz


www.vojenskatechnika-plzen.cz
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - Vozidlo z výzbroje AČR.

Vozidlo z výzbroje AČR.
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - Fekal P V3S.

Fekal P V3S.
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - Pravá strana vozidla.

Pravá strana vozidla.
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - Vozidlo bez označenia.

Vozidlo bez označenia.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-FEK-fekalna-cisterna-t103693#372876Verze : 0
PV3S FEK po vyradení z výzbroje AČR.Zdroj : Z archívu Radima JANKÁSKA ( foto uverejnené s jeho súhlasom ).
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - VPZ  220-44-95

VPZ 220-44-95
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - VPZ  272-04-34.

VPZ 272-04-34.
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - VPZ  270-07-08.

VPZ 270-07-08.
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - VPZ  340-48-49.

VPZ 340-48-49.
CZK - Praga V3S FEK (fekálna cisterna) - VPZ  366-71-87.

VPZ 366-71-87.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-FEK-fekalna-cisterna-t103693#388060Verze : 0