Main Menu
User Menu

CZK - OT-810 přepravník osvětlovacích raket

Obrnený transportér OT-810 bol upravený aj na prepravu 25 ks osvetľovacích rakiet Flg 5000/M68 (Flg 5000/M) v originálnych obaloch príslušenstvom.


Transportér slúži len pre prepravu. Streľba sa vykonáva zo vzdialenosti minimálne 10 m.


Pre prepravu osvetľovacích rakiet Flg 5000/M68 bol použitý OT-810 so zvislými bočnými stenami a automatickým prepínačov palivových nádrží. Z korby transportéru boli odstránené bočné sedadlá a niektoré úchyty. Vo vnútri bol vybavený troma drevenými roštami. Spodný rošt je uložený na dne korby, dva horné rošty ( kratšie) sa pokladajú na vyvýšené vodorovné plochy korby.


Na spodné dno sa ukladajú 4 rakety v obaloch. Ďalšia vrstva, 8 rakiet v obaloch, sa kládla na horné rošty a do medzier spodnej vrstvy. Ďalšie 2 vrstvy rakiet v obaloch sa kládli vždy do medzier spodnej vrstvy. Celkom sa naložilo 25 ks osvetľovacích rakiet Flg 5000/M68.


Obaly s raketami sa nakladali a vykladali otvorenými zadnými dverami. Priestor medzi zadnými dverami korby a nákladom rakiet bol upravený pre jedného člena obsluhy. Pri ľavej strane korby bolo sedadlo.


OT-810 v tejto úprave bol vybavený rádiostanicou R-105.


Hlavné technické údaje :


T T D vozidla sú zhodné s OT-810.


Obsluha :


- veliteľ,
- mierič,
- vodič - nabíjač.
Zdroj : Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68 - predpis ČSĽA, Praha, 1975
CZK - OT-810 přepravník osvětlovacích raket - Naložené osvetlovacie rakety.

Naložené osvetlovacie rakety.
CZK - OT-810 přepravník osvětlovacích raket - Rošty s raketami.

Rošty s raketami.
CZK - OT-810 přepravník osvětlovacích raket - Radiostanica R-105 - poloha.

Radiostanica R-105 - poloha.
CZK - OT-810 přepravník osvětlovacích raket - Uloženie rakiet Flg 5000/M v obaloch.

Uloženie rakiet Flg 5000/M v obaloch.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-810-prepravnik-osvetlovacich-raket-t103649#372501Verze : 0
Diskuse
Toto vozidlo bylo zařazeno u baterie PTŘS motostřeleckých prvosledových pluků.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-810-prepravnik-osvetlovacich-raket-t103649#623842Verze : 0