Main Menu
User Menu

Braunschweig-Wolfenbüttel, Karl Wilhelm Ferdinand von

     
Příjmení:
Surname:
Braunschweig-Wolfenbüttel
Jméno:
Given Name:
Karl Wilhelm Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polný marśál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
vojvoda
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.10.1735 Wolfenbüttel, Niedersachsen
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.11.1806 Ottensen, Hamburg
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ Pruskej armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Účastník bojov proti Napoleónskym vojskám
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Braunschweig-Wolfenbuettel-Karl-Wilhelm-Ferdinand-von-t103338#371843Verze : 0
MOD
Feldmarschall Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-WolfenbüttelKarl Wilhelm Ferdinand bol synom Karla I vojvodu Braunschweig-Wolfenbüttel a Philippiny Charlotte von Preußen, sestry Fridricha II Pruského.


Mladý Karl bol jedným z 13 súrodencov, avšak on bol miestodržiteľom, kniežactva. Z tohto dôvodu bol v mladom veku bol vychovávaný opátom Jerusalemom (menom Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem), pričom v detstve viac krát navśtívil Nizozemsko, ako aj ostatné časti Nemecka.


Nakoľko rodina Braunschweig bola rodinne zviazaná s Pruským kráľom, bolo Prusku poskytnuté rozmiestnenie jeho jednotiek na území kniežactva. V rado armády začína pôsobiť aj mladý Karl Wilhelm Ferdinand, ktorý sa podieľa na bojoch sedem ročnej vojny, kde sa záčastňuje na spojeneckej strane bitiev u Hastenbecku, Mindenu a Warburgu.


Jeho služba spôsobuje napätie medzi ním a jeho otcom, ktorý požaduje, aby zanechal službu v armáde. S týmto sa zveruje svojim strýcom Ludwigovi a Ferdinandovi. Následne rozhoduje Kráľ Friedrich Pruský, ktorý ho odosiela spolu s koaličným vojenským kontingentom na sever Nemecka.


Roku 1773 Karl Wilhelm Ferdinand nahrádza svojho otca na tróne ako vojvodu z Braunschweigu, pričom post začína schopne zastávať. Jeho reformy zabezpečili, že malé kniežactvo prosperuje a to aj vďaka jeho predošlej výchove a vplyvu, ktorý na neho mal abad Jerusalén.


Ale stále jeho naväčšou vášňou zostáva armáda, roku 1787 je menovaný Pruským polným maršálom. V lete roku 1787 tiahne s armádou na Wesel, a v septembri obsadzuje Nizozemsko (Spojené provincie). Jeho odporcovia sú prinútený na útek a odchádzajú do Amsterdamu, ktorý obsadzujú jeho jednotky 10.10.1787 a nastoľuje znovu vládu monarchie Wilhelma V.


Počas vojny Prvej koalície dostáva pod svoje velenie jednotky Pruska a Rakúska, aby porazil Francúzske revolučné vojsko. Braunschweig 25.7.1792 spisuje manifest spolu s Francúzskimi exulantmi, v ktorom sa vyjadruje proti Francúzskej revolúcii a je spísaný na podporu Francúzskeho Kráľa. Tento pmanifest má však opačný výsledok, nakoľko Francúzske revolučné sily vezmú útokom Kráľovský palác Tuileries, pričom týmto sa urýchlil koniec monarchie vo Francii.


Následne sa podieľa so svojim vojskom na bitve u Valmy, kde v tomto meste si zriaďuje svoje miesto velenia. Jednotky pod jeho velením sú schopné rýchlo postúpiť do francúzskeho územia, avšak po čase sa znovu stiahnu, nakoĺko Braunschweig sa obáva uskutočniť ďalšie ťaženie dovnútra krajiny a veľký útok. Toto však má pozitívny vplyv na Francúzske vojsko.


Počas bojov Štvrtej koalície Karl Wilhelm Ferdinand sa znovu aktivoval do služby v ozbrojených silách, roku 1806, ako vrchný veliteľ Pruskej armády. Mnohý ho kritizovali, že v takom pokroćilom veku vytvára iba nerozhodnosť a zmetok.


Počas bitvy Jena-Auerstadt, blízko Hassenhausenu, mu jedna guĺka prich´dzajúca zo strany poškodila obe oči. Toto spôsobuje, že musí urýchlene ustúpiť do neutrálneho Dánskeho teritória, pred postupujícim Napoleónskym vojskom


10.11.1806 umiera na následky zranenia v Ottensen, pričom jeho vlastné kniežatstvo sa vo vojne deklarovalo neutrálne a udržiavalo sa mimo bojov.


Jeho pozostatky sú pochované v kripte katedrály v Brauschweigu.

zdroj
de.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Braunschweig-Wolfenbuettel-Karl-Wilhelm-Ferdinand-von-t103338#371846Verze : 0
MOD