Main Menu
User Menu

Clerfayt, François Sebastien de Croix von

     
Příjmení:
Surname:
von Clerfayt
Jméno:
Given Name:
François Sebastien de Croix
Jméno v originále:
Original Name:
François Sébastien de Croix de Clerfayt
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.10.1733 Binche
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.07.1798 Vídeň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ Rakúskych vojsk v Rakúskom Nizozemsku, v bitvách na Rýne
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
majiteľ 9 Pešieho pluku
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.napoleon-series.org
en. wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Clerfayt-Francois-Sebastien-de-Croix-von-t103333#371825Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Clerfayt
Jméno:
Given Name:
François Sebastien de Croix
Jméno v originále:
Original Name:
François Sébastien de Croix de Clerfayt
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1759 major
DD.MM.1761 podplukovník
05.03.1763 plukovník
01.05.1773 generálmajor
10.04.1783 polní podmaršál
10.11.1788 polní zbrojmistr
08.04.1793 říšský generál polní zbrojmistr
22.04.1795 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.07.1792-DD.10.1792 velitel, sbor Clerfaytův
DD.11.1792-DD.02.1793 prozatímní velitel, Nizozemská armáda
DD.08.1794-DD.04.1795 velitel, Nizozemská armáda
DD.04.1795-DD.08.1795 velitel, Rýnská armáda
DD.08.1795-DD.02.RRRR velitel, Dolnorýnská armáda
Vyznamenání:
Awards:

09.10.1789

Řád Marie Terezie komandér
Order of Maria Theresia Commander
Maria Theresia Orden Kommandeur
-

19.12.1789

Řád Marie Terezie velkokříž
Order of Maria Theresia Grandcross
Maria Theresia Orden Großkreuz
-

DD.MM.1798

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

Poznámka:
Note:
Majitel pěšího pluku č. 9
Zdroje:
Sources:
Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2006
www.napoleon-series.org
URL : https://www.valka.cz/Clerfayt-Francois-Sebastien-de-Croix-von-t103333#416736Verze : 0
MOD
Feldmarschall Franz Sebastian Karl Joseph Graf Clerfayt de CroixNarodil sa roku 1733 na zámku Bruille, blízko obce Binche v Hainaut, Rakúskom Nizozemku. Roku 1753 vstupuje do Rakúskej armády, v radoch ktorej sa zúčastňuje bojov sedem ročnej vojny, pričom za svoje účinkovanie si rýchlo vyslužuje Vojenský rád Márie Terézie. Po podpise mieru, je ešte stále v radoch armády a stáva sa plukovníkom.


Počas revolty v Rakúskom Nizozemsku, roku 1787, je pod tlakom, ako rodený valón, aby opustil vernosť Rakúsku a pridal sa na stranu rebélie. Avšak Croix odolá týmto tlakom a nasledovného roku odchádza znovu v radoch armády bojovať do Rakúsko – Tureckej vojny a to už ako polný podmaršál. V tomto čase dosahuje so svojimi jednotkami úspechov a výťazstiev v bitvách u Mehadia a Calafat. 10.11.1788 je cisárom menovaný polným zbrojmajstrom.


Roku 1792, ako jeden s najspoľahlivejśích cisárovych generálov dostáva pod velenie vojenský kontingent, spadajúci do armády vojvodu z Braunschweigu a má za úlohu odraziť Francúzske revolučné vojská.


V Rakúskom Nizozemsku sa 6.11.1792 účastní bitvy u Jemappes, kde velí stredovej formácii Rakúskej obrany. Po tejto bitve sa ďalej účastní ďalšieho priebehu kampane v roku 1793, kde jeho jednotky výťazia v bitve u Aldenhoven a 18.3.1793 pomoci Maastrichtu, ako aj konečnom porazení síl pod velením gen. Dumourieza v bitve u Neerwindenu. V októbri 1793 však jeho vojsko utrpí porážku od Francúskeho revolučného vojska u Wattignies.


Roku 1794 sa zúčastňuje Flámskeho ťaženia proti vojsku pod velením Charlesa Pichegru. 18 – 18.3.1794 sa zúčastńuje bitvy u Tourcoingu, pričom v priebehu bitvy nahrádza princa Josiasa Coburgského na poste hlavného veliteľa, avšak aj tak jeho vojská sú zatlačené na ústup na druhú stranu Rýna.


Od 22.4.1795 je poverený velením vojska na strednom toku Rýna, stáva sa polným maršálom, aby tu čelil armáde pod velením Jeana Baptiste Jourdana. Tu Clerfaytova armáda poráža sily Jourdana v bitve u Höchst a obsadzuje Mainz.


To čo Clerfayt dobil zbraňami, vyvolalo rozhorćenie u Rakúskeho ministra zahraničia Johann Thugut, ktorý nesúhlasil a vystúpil proti tejto vojenskej akcii, nakoľko sa snažil o prímerie s Francúzskym velením. Toto spôsobilo, že Clerfayt rezignoval na velenie a vracia sa do Viedne, kde pôsobí ako kancelár, cisárksy radca a roku 1798 umiera.

zdroj
www.napoleon-series.org
en. wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Clerfayt-Francois-Sebastien-de-Croix-von-t103333#371826Verze : 0
MOD