Main Menu
User Menu

Kaim, Konrad Valentin von

     
Příjmení:
Surname:
Kaim
Jméno:
Given Name:
Konrad Valentin
Jméno v originále:
Original Name:
Konrad Valentin von Kaim
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
Polní podmaršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
ritier
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.11.1731 Offenburg, Baden-Württemberg
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1801 Udine, Venetia
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ rakúskych vojsk v bitvách u Verony, Pizzighettone a Turína
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Úćastník bojov v Rakúskom Nizozemsku
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.napoleon-series.org
URL : https://www.valka.cz/Kaim-Konrad-Valentin-von-t103320#371786Verze : 0
MOD
Feldmarschalleutnant Konrad Valentin Ritter von KaimKonrad Valentin von Kaim sa narodil roku 1737. Roku 1750 vstupuje do Francúzskej armády, a po 20 rokoch túto opúšťa v hodnosti majora, pričom následne vstupuje do služieb Rakúskej armády. Tu roku 1788 dosahuje hodnosti plukovníka, roku 1790 sa podieľa na potlačení revolty v Rakúskom Nizozemsku.


Po napadnutí Rakúskeho Nizozemska, Francúszkym revolučným vojskom sa zapája do bojov na strane Rakúska a účastní sa bitvy u Jemappes, kde velí brigáde na pravom krídle Rakúskeho vojska.


V roku 1795 slúži u Wurmserskej armády na Rýne a 18.101795 sa podieľa na úspešnom útoku na Mainz. Nasledovného roku, 1796, je poverený velením brigády granátnikov, v Baillet-de-Latourovom pravom krídle na hornom Rýne.


So svojimi granátnikmi sa Kaim podieľal na bitve o Würzburg, pričom boli následne francúzske vojská vytlačené za rieku a späť do Francúzska.


Začiatkom roku 1797, divízie Kaim a Mercandin sú presunuté do severného Talianska, aby tu posilnili sily miestodržiteľa Carla, ktoré tu čelia útokom Napoleónskych vojsk. Tu je 1.3.1797 Kaim povýšený na polného podmaršála.


V roku 1799 Kaim velí divízii, ktorá je od polovice marca osamotená na hornom toku rieky Adige, Elsnitzova a Gottesheimova brigáda sú pouźité na budovaní obranného postavenia v oblasti Pastrengo (medzi Veronou a Lago da Garda).


26.3.1799 je Kaim zranený pri Pastrengo, ale aj napriek tomu dosahuje výťazstvo pri Magnano 5.4.1799.


Roku 1800 sa s divíziou presúva do oblasti Turína, kde sa zúčastňuje bitvy 14.6.1800 ako veliteľ jedného zástupu bitvy u Marengo.

Počas bitvy na rieke Mincio, 25.12.1800 je smrtelne zranený a zraneniu podlieha 16.2.1801 v Udine.


zdroj
www.napoleon-series.org
URL : https://www.valka.cz/Kaim-Konrad-Valentin-von-t103320#371787Verze : 0
MOD