Main Menu
User Menu

Sd.Kfz.251/21

mitlere Schützenpanzerwagen (1,5 cm bzw. 2 cm Drilling) (251/21)

     
Název:
Name:
Sd.Kfz.251/21
Originální název:
Original Name:
mitlerer Schützenpanzerwagen (1,5 cm bzw. 2 cm Drilling) (251/21)
Výrobce:
Producer:
Eisenwerk Weserhüte, Bad Oeynhausen / (od 4/1942)
Wumag - Waggon u. Maschinenbau A.G., Görlitz /
Období výroby:
Production Period:
DD.08.1944-DD.02.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
387 (+)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
? kg
Celková délka:
Overall Length:
cca 5800 mm
Celková šířka:
Overall Width:
cca 2230 mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
320 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 42 TUKRRM (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 4.198 cm3)
Výkon:
Power:
73.5 kW při 2800 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Hanomag Schub 021-32785 U 50 (4+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
53 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
10 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
300 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
150 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
24 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,3 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,5 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
3x protilietadlový kanón MG 151/15 kalibru 15 mm alebo MG 151/20 kalibru 20 mm (3000 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
?
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts No.15-3, mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251) Ausf.C & D, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-5-7
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-21-t10330#609116Verze : 1
MOD
Výkres č.136991 zobrazujúci montáž Flak-Sockellafette 151 Drilling na platforme Sd.Kfz.251 bol pre Waffenamt pripravený k 24.7.1944. 26.7.1944 prebehla porada o Sd.Kfz.251/21 za účasti Baurat Karpetza z OKH/In 6, Stab-Ing. Duewella z RLM a Oberstltl. Wittmera z 6.Abt./Gen.St.d.Luftwaffe. Prítomní boli oboznámení s technickými špecifikáciami tohoto zbraňového kompletu a s návrhmi na potrebné modifikácie návrhu.
Podstavec a lafeta mohli byť prevzaté nezmenené z návrhu tohoto kompletu pre Luftwaffe. Neskoršia výroba pre armádu rátala s absenciou ochranného štítu, čo znamenalo nižšiu celkovú výšku kompletu o 150 mm. Navrhovali sa niektoré zmeny. Mala sa zmeniť základná doska na uloženie podstavca, zrušenie montáže ochranných pancierových bočníc namontovaných na nadstavbe Sd.Kfz.251 (malo ich mať len prvých 100 vyrobených vozidiel), mal sa namontovať teleskopický zameriavač určený pre streľbu proti pozemným cieľom, strelec mal mať namontovanú sedačku, zmeneniť sa malo umiestnenie spúšťacieho mechanizmu o niečo dopredu, zbraň a strelec mal dostať ochranný štít, mali byť vyriešené miesta pre uloženie nábojových krabíc a sedačiek pre 4-5 člennú posádku. Samotná zbraň vážila 350 kg, náboje ďalších 630 kg. Pre zbraň bolo v nabitom stave k dispozícii 1000 nábojov, ktoré boli umiestnené v samostatných krabiciach priamo na podstavci. Krajné kanóny mali zásobu po 250 nábojov, prostredný kanón mal zásobu 500 nábojov. Zaujímavosťou je, že projekt montáže Drillingu na Sd.Kfz.251 rátal s použitím MG 151/15 kalibru 15 mm, čo bol predchodca neskoršieho masového MG 151/20 kalibru 20 mm. Dôvodom bola požiadavka na urýchlený vývoj Sd.Kfz.251/21 so zbraňovým kompletom tvoreným leteckými kanónmi, ktorý bol určený pre Luftwaffe. Tieto letecké kanóny používali inú muníciu než napr. štandardný 2 cm protilietalový kanón Flak 38., ktorý používali pozemné jednotky a zásoby munície pre MG 151/20 neboli dostatočné pre zásobovanie pozemných jednotiek. Preto sa pri výrobe prvých Drillingov rozhodlo o využití starých zásob 15 mm kanónov a munície pre nich vyrobenej. Bolo rozhodnuté o obnove výroby munície pre 15 mm kanóny (3 milióny kusov). Do istej miery bol kaliber 15 mm výhodnejší, pretože oproti 20 mm nábojom mal 15 mm kanón vyššiu úsťovú rýchlosť, lepšiu trajktóriu strely a dostrel. Samozrejme 2 cm granáty mali vyšší deštruktívny účinok na cieľ.
V tréningovom manuáli (Merkblatt) datovanom k 26.8.1944 sú uvedené niektoré ďalšie špecifikácie. Zbraň mala odmer 360°, námer sa pohyboval v rozsahu -5° až +49°. Námer zbrane strelec prevádza naklonením svojeho tela využívajúc svoju hmotnosť, odmer je zabezpečený taktiež manuálne - strelec otáča kompletom vlastnou silou pomocou nôh. Išlo teda o plne manuálne ovládanie kompletu strelcom. Strelec mal k dispozícii zameriavač proti pozemným cieľom Zielfernrohr (3x8°) so stupnicou 0-2000 metrov. Na mierenie proti letiacim cieľom má k dispozícii krížový zameriavač so sústrednými kruhmi (Kreiskornvisier). Čo sa týka používania zbrane, nemala sa viesť nepretržitá paľba. Odborúčaná dávka bola 3-5 výstrelov za sebou. Pri aktívnejšej streľbe bolo nariadené vymeniť hlaveň po 150 výstreloch. Tým mala byť zabezpečená životnosť hlavní a presnosť streľby. Celková zásoba munície pre kanóny bola 3000 nábojov. Jeden zásobníkový set bol umiestnený priamo na podstavci zbrane (250 nábojové krabice pre krajné kanóny, 500 nábojová krabica pre stredný kanón). Ďalšie dve zásobníkové sety boli umiestnané v zadnej časti bojového priestoru Sd.Kfz.251/21. Od 85.vyrobeného vozidla bol jeden zásobníkový set zrušený a náboje boli vezené v úložnom koši (zásoba 3000 nábojov bola zachovaná). Po prebití zbraní sa prázdne zásobníky naplnili. Pravý kanón mal zásobovaciu šachtu pre vstup nábojového pásu situovanú vpravo, stredný a ľavý kanón boli zásobované strelivom z ľavej strany.
In 6 vydalo v oznámení v H.T.V.Bl. zo dňa 28.9.1944 pokyn o počtoch jednotlivých typov nábojov v palebnom priemere jednotlivých vozidiel. Palebný priemer mal u 15 mm i 20 mm verzie obsahovať 325 priebojných nábojov a 2675 trieštivo-zápalných nábojov príslušného kalibru. V plánoch z 8/1944 sa rátalo s tým, že od 169. vyrobeného vozidla sa zmení tvar i rozmery štítu chrániaceho kanóny a strelca. Výška čelného panciera bola zvýšená tak, aby lepšie chránila zameriavač pre priamu paľbu na pozemné ciele. Samotný zameriavač bol posunutý 10 mm doľava a 13 mm nižšie. Kruhový zameriavač dostal ochrannú pancierovú krytku.
V poznámke z 12.12.1944 je uvedené, že bolo vyrobených 50 vozidiel s 15 mm kanónmi, zvyšok sa vyrobil s 20 mm kanónmi. Zaujímavosťou je montáž úsťových deflektorov na krajných kanónoch. Ich ostro zrezané boky odvádzali plyny vzniknuté pri výstrele do strán. Podľa fotografií však bolo v neskoršom období od ich montáže upustené.

Dodávky Sd.Kfz.251/21 podľa hlásení WaJRue:
Dátum
Počet vyrobených kusov
pred 9/1944
4
9/1944
78
10/1944
54
11/1944
55
12/1944
120
1/1945
38
2/1945
38
3/1945
?
4/1945
?
Celkovo
387(+)


Produkcia firmy Wumag
Dátum
Počet vyrobených kusov
11/1944
68
12/1944
50
1/1945
15
2/1945
?
3/1945
?
4/1945
?


Štatistika produkcie alebo dodávok z obdobia 3-4/1945 je nedostupná.

1.8.1944 bola zavedená nová organizácia pri novovytváraných Panzer-Brigade.
Podľa K.St.N.1114a mala mať každá Drillingzug (batéria Drillingov) šesť vozidiel Sd.Kfz.251/21.
Podľa K.St.N.1114b mala mať dvojica Drillingzug (batéria Drillingov) celkovo 12 vozidiel Sd.Kfz.251/21.
Podľa K.St.N.1114d mala mať trojica Drillingzug (batéria Drillingov) celkovo 18 vozidiel Sd.Kfz.251/21.
Podľa K.St.N.1162a datovanom k 1.2.1945 mala mať Panzerspäh-Kompanie e mala mať päť vozidiel Sd.kfz.251/21.
Na konci vojny, kedy sa vytvárali nové "Panzer-Division 45" mal mať podľa K.St.N.1114(gp.) pre Panzer-Grenadier-Kompanie(gp.)(f.G.) a K.St.N.1162f pre gem.Panzerspäh-Kompanie trojicu Sd.Kfz.251/21.

Vozidlo bolo bojovými jednotkami hodnotené veľmi pozitívne. Malo mimoriadnu palebnú silu ako proti lietadlám, tak i proti pozemným cieľom.

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts No.15-3, mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251) Ausf.C & D, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-5-7
www.bundesarchiv.de
www.ebay.de

Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-21-t10330#31384Verze : 33
MOD
http://forum.axishistory.com/viewforum.php?f=47
www.ebay.com

Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 - Ochranný štít novšieho tvaru a rozmerov.

Ochranný štít novšieho tvaru a rozmerov.
Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 - Budapešť 1945

Budapešť 1945
Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-21-t10330#36193Verze : 3
MOD
.
http://forum.axishistory.com/viewforum.php?f=47
www.ebay.com

Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-21-t10330#52739Verze : 1
MOD
NARA
Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 -


Sd.Kfz.251/21 - Ide o prototyp zničený v boji ?

Ide o prototyp zničený v boji ?
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-21-t10330#52741Verze : 2
MOD