Main Menu
User Menu

Dover, Základna vzdušných sil Dover [1948- ]

Dover Air Force Base / Dover AFB

     
Název:
Name:
Základna vzdušných sil Dover
Originální název:
Original Name:
Dover Air Force Base
Další názvy:
Other Names:
17.12.1941-07.04.1943 Municipal Airport, Dover Airdrome
08.04.1943-05.06.1943 Dover Army Air Base
06.06.1943-01.02.1944 Dover Subbase
02.02.1944-12.01.1948 Dover Army Airfield
Obec:
Municipality:
Dover, Delaware
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
39°07'37.92"N 75°27'54.99"W
Vznik:
Established:
13.01.1948 premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
13.01.2009-DD.MM.RRRR Morris, Manson O. (Colonel)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:

17.12.1941-19.12.1942 1. letecká armáda
19.12.1942-17.03.1943 Velitelství letecké podpory
17.03.1943-06.06.1945 1. letecká armáda
06.06.1945-21.03.1946 Kontinentální letecká armáda
21.03.1946-01.04.1946 Strategické letecké velitelství
01.04.1946-01.12.1948 Taktické letecké velitelství
01.12.1948-01.01.1951 Kontinentální letecké velitelství
01.01.1951-01.04.1952 Letecké obranné velitelství
01.04.1952-01.01.1966 Vojenská letecká transportní podpora
01.01.1966-01.06.1992 Vojenské letecké přepravní velitelství
01.06.1992-DD.MM.RRRR Letecké přepravní velitelství
16.05.1942-30.08.1942 45. bombardovací skupina
31.08.1942-10.04.1944 312. eskadra letecké základny a HQ
12.08.1943-19.11.1943 365. stíhací skupina
22.11.1943-10.04.1944 83. stíhací skupina
10.04.1944-15.08.1944 125. základnová jednotka
15.08.1944-31.03.1946 125. AAF základnová jednotka
01.04.1946-23.08.1948 320. AAF základnová jednotka
23.08.1948-27.11.1959 4404. rezervní základnová eskadra
13.08.1950-10.11.1950 336. stíhací přepadová eskadra
01.11.1952-01.07.1958 46. stíhací přepadová eskadra
01.02.1952-01.08.1953 80. eskadra letecké základny
01.08.1953-09.11.1953 1607. skupina letecké základny
09.11.1953-08.01.1966 1607. letecké transportní křídlo
01.05.1954-15.02.1978 Vzdušný nákladní přístav
08.03.1956-20.06.1963 98. stíhací přepadová eskadra
08.02.1957-01.07.1958 4728. letecká obranná skupina
01.07.1963-31.01.1973 95. stíhací přepadová eskadra
08.11.1966-DD.MM.RRRR 436. vojenské letecké přepravní křídlo 1)
25.09.1968-01.07.1973 912. vojenská letecká přepravní skupina
01.07.1973-DD.MM.RRRR 512. vojenské letecké přepravní křídlo 1)
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Na základně Dover je také Muzeum velitelství letecké přepravy
1) - později "letecké přepravní křídlo"
Zdroje:
Sources:
Dover AFB home page
Civilní terminál na AFB Dover
Global Security
Wikipedia
URL : https://www.valka.cz/Dover-Zakladna-vzdusnych-sil-Dover-1948-t103237#371567Verze : 0