Main Menu
User Menu
Reklama

Zborov

nemecký vojnový cintorín z druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Nemecký vojnový cintorín Zborov
Originální název:
Original Name:
Nemecký vojnový cintorín Zborov
Obec:
Municipality:
Zborov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°22'09.12"N 21°18'52.98"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
?
Počet pohřbených:
Number of Burials:
1137
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
?
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Nemecko
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.volksbund.de
URL : https://www.valka.cz/Zborov-t103171#371352Verze : 0
MOD
V Zborove sa nachádzali nemecké vojnové hroby už počas vojny. V roku 1991 nadviazal Ľudový spolok výbornú spoluprácu s tunajšou samosprávou, s ktorou sa dohodol na výstavbe nemeckého vojnového cintorína. Vojnový cintorín v Zborove sa začal budovať ako prvý vojnový nemecký cintorín na území vtedajšej ČSFR. Cintorín sa delí na štyri hrobové polia. Spolu je tu pochovaných 1137 padlých nemeckých vojakov. Cintorín bol slávnostne otvorený 19. septembra 1993.


Zdroj:
http://www.volksbund.de
Zborov - Nemecký vojnový cintorín Zborov.

Nemecký vojnový cintorín Zborov.
Zborov - Centrálny monument.

Centrálny monument.
Zborov - Hrobové pole zo zvonicou.

Hrobové pole zo zvonicou.
Zborov - Pohľad na časť hrobového poľa s oplotením cintorína.

Pohľad na časť hrobového poľa s oplotením cintorína.
Zborov - Tabule s menami pochovaných vojakov, ktorí by mali byť medzi neznámymi na tomto cintoríne.

Tabule s menami pochovaných vojakov, ktorí by mali byť medzi neznámymi na tomto cintoríne.
URL : https://www.valka.cz/Zborov-t103171#371353Verze : 0
MOD