Main Menu
User Menu

Torrejón, Letecká základna Torrejón [1955- ]

Base Aérea de Torrejón / Torrejon Air Base

     
Název:
Name:
Letecká základna Torrejón
Originální název:
Original Name:
Base Aérea de Torrejón
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1947-15.12.1955 Aeropuerto de Torrejon (?)
Obec:
Municipality:
Torrejón de Ardoz
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°29'48.27"N 3°26'45.12"W
Vznik:
Established:
15.12.1955 premenovaním a dostavbou pôvodne španielskeho letiska
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1957-01.01.1965
65. letecká divize (obranná)
65th Air Division (Defense)
27.04.1966-01.10.1991
401. taktické stíhací křídlo
401st Tactical Fighter Wing
25.06.1966-31.12.1976
98. strategické křídlo
98th Strategic Wing
01.10.1991-21.05.1992
401. operační skupina
401st Operations Group
01.10.1991-21.05.1992
401. stíhací křídlo
401st Fighter Wing
11.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce údržby BTUME
Maintenance Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
1. pohotovostní intervenční prapor
1st Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
11. pohotovostní rota přírodních mimořádních událostí
11th Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
111. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
111th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
112. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
112th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
113. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
113th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
12. pohotovostní rota přírodních mimořádních událostí
12th Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
121. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
121st Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
13. ženijná rota
13th Engineer Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
131. zákopnícká sekce
131st Sapper Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Bezpečnostní četa velitelství UME
Security Platoon of the UME HQ
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Centrum kontroly systémů
Systems Control Center
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Farmaceutická sekce RAIEM
Pharmacy Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Habilitace Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Habilitation of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory velení UME
HQ Support Unit of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Kancelár přenosových sítí Spojovacího praporu UME
Trasmissions Networks Office of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Kancelář programů a souborů
Records and Programs Office
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Náboženská asistenční služba ozbrojených sil
Religious Assistance Service of the Armed Forces
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Oddělení systémů Spojovacího praporu UME
Systems Department of the Signal Battalion UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Oddělení vztahů a hodnocení
Relations and Evaluation Department
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Oddělení výcviku Spojovacího praporu Vojenské pohotovostní jednotky
Training Department of the Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Pluk podpory a intervence mimořádních událostí
Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Pobočník Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Warrant Officer of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota intervence přírodních mimořádních událostí a dekontaminace
Decontamination and Environmental Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota intervence technologických mimořádních událostí
Technological Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory při mimořádních událostech GAEM
Emergencies Support Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb BIEM I
Services and HQ Support Company BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb BTUME
HQ and Services Support Company BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb RAIEM
HQ and Services Support Company RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení velitelství UME
HQ support company of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota přepravy GAEM
Transport Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota zásobování GAEM
Supply Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota údržby GAEM
Maintenance Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rozvinutelná aeronautická sekce BTUME
Deployable Aeronautical Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rozvinutelná mobilní laboratoř GIETMA
Deployable Mobil Laboratory GIETMA
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rozvinutelná sekce podpory
Deployable Support Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sanitní sekce RAIEM
Sanity Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce ? RAIEM (S-2/S-3)
Section ? RAIEM (S-2/S-3)
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce bezpečnost a ochrana zdraví při práci RAIEM
Prevention of Occupational Hazards Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce centra komunikací BTUME
Communications Center Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce centra uživatelských služeb BTUME
User Support Center Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce hospodářských záležitostí
Economic Affairs Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce intervence ochrany žovotního prostředí
Environmental Protection Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce podpory velení BIEM I
HQ Support Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce podpory velení a služeb BTUME
HQ and Services Support Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce právního poradenství
Legal Advice Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce služeb IT systémů a telekomunikací
IT and Telecomunications Service Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce techického poradenství
Technical Counseling Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce vojenské policie BIEM I
Military Police Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce zásobováni BTUME
Supply Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce údržby BIEM I
Mantenaice Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce řízení informačních systémů UME
Imformation Systems Management Section of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Secretariate of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Skupina podpory mimořádních událostí
Emergencies Support Group
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Skupina technologických a přírodních mimořádních událostí
Group of Technological and Environmental Emergencies
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor Vojenské pohotovostní jednotky
Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací rota pevnýho místa velení BTUME
Stable Command Point Transmissions Company BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací rota rozvinutelných míst velení BTUME
Deployable Command Points Transmissions Company BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací sekce BIEM I
Signal Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací sekce rozvinutelných míst velení
Signal Section of the Deployable Command Points
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Technická kancelář GIETMA
Technical Office GIETMA
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství 1. pohotovostního intervenčního praporu
Headquarters of the 1st Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Headquarters of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Skupiny podpory mimořádních událostí
Headquarters of the Emergencies Support Group
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Skupiny technologických a přírodních mimořádních událostí
Headquarters of the Group of Technological and Environmental Emergencies
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Spojovacího praporu Vojenské pohotovostní jednotky
Headquarters of the Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Vojenské pohotovostní jednotky
Headquarters of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Veterinářní sekce RAIEM
Veterinary Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Vojenská pohotovostná jednotka
Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Četa služeb velitelství UME
Service Platoon of the UME HQ
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb 1. pohotovostního intervenčního praporu
Staff of the 1st Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Staff of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Skupiny podpory mimořádních událostí
Staff of the Emergencies Support Group
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Skupiny technologických a přírodních mimořádních událostí
Staff of the Group of Technological and Environmental Emergencies
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Spojovacího praporu Vojenské pohotovostní jednotky
Staff of the Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Vojenské pohotovostní jednotky
Staff of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štábní četa velitelství UME
Staff Platoon of the UME HQ
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory studijní správy EMES
Study Board Support Unit EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory řízení EMES
HO Support Unit of the EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení dovedností mimořádních událostí
Emergencies Technicality Department
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení sociálních věd, lidského faktoru a vedení
Social Sciences, Leadership and Human Factor Department
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení specifického výcviku při mimořádných událostech
Department of Specific Training in Emergencies
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení vojenských věd mimořádních událostí
Military Sciences in Emergencies Department
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Posluchačská jednotka kurzu zvládání katastrof
Student Unit of the Disasters Management Course
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Posluchačská jednotka základního kurzu mimořádních událostí
Student Unit of the Basic Emergencies Course
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Správa kurzů EMES
Courses Board EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Studijní sekretariát EMES
Study Secretariate EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Studijní skupiny EMES
Study Groups EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Studijní správa EMES
Study Board EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Vojenská škola mimořádních událostí
Military School of Emergencies
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Ředitelství oddělení specifického výcviku při mimořádných událostech
Head Office of the Department of Specific Training in Emergencies
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Ředitelství vojenské školy mimořádních událostí
Head Office of the Military School of Emergencies
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kombinované operační centrum vzdušných sil Torrejon
Combined Air Operations Centre Torrejon

01.02.1958-09.08.1992 16. letecká armáda
27.04.1966-30.09.1991 401. taktické stíhací křídlo
01.10.1991-21.05.1992 401. stíhací křídlo
21.06.1958-18.06.1964 497. stíhací přepadová peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Peruť řízení letového provozu letecké oblasti Madrid (ECAO Madrid - ECAO 1)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Centrálni skupina řízení a velení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Skupina řízení letového provozu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vedúci systému velenia a riadenia (JSMC)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bojové letecké velitelství (MACOM)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká zdravotnícka jednotka pro podporu nasazení (UMAAD-Madrid)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká evakuační zdravotnícka jednotka Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Centrum vzdušného prieskumu Madrid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Záchranné koordinačné centrum Madrid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zásobovacie a logistické centrum (CLOIN)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká technická škola (ESTAER)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Logistické centrum pre výzbroj a skúšky (CLAEX)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Centrum leteckého spravodajstva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Uskupení letecké základny Torrejón
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 43. skupina vzdušných sil
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 431. peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 432. peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 45. skupina vzdušných sil
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 451. peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 452. peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 47. smíšená skupina vzdušných sil
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 471. peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 472. peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 12. křídlo
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 121. peruť
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 122. peruť

01.02.1958-09.08.1992 Sixteenth Air Force
27.04.1966-30.09.1991 401st Tactical Fighter Wing
01.10.1991-21.05.1992 401st Fighter Wing
21.06.1958-18.06.1964 497th Fighter-Interceptor Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Air Traffic Control Squadron of Air Area Madrid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Central Group of Cammand and Control
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Air Traffic Control Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Battle Air Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Air Medical Support Unit
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Air Medical Evacuation Unit
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Centrum of Air Reconnaissance Madrid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rescue Coordination Centre Madrid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Quartermaster Logistic Center
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aeronautical Technical School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Logistics Center Armaments and Experimentation
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Centre of Air Intelligence
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Grouping of Torrejon Air Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 43rd Group of Air Force
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 431st Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 432nd Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 45th Group of Air Force
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 451st Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 452nd Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 47th Mixed Group of Air Force
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 471st Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 472nd Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 12th Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 121st Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 122. Squadron
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
do roku 1996 v užívaní USA


IATA: TOJ - OACI: LETO
Zdroje:
Sources:
Fletcher, Harry R.: Air Force Bases vol. II - Air Bases Outside the United States of America; Center for Air Force History 1984
es.wikipedia.org
www.ejercitodelaire.mde.es
URL : https://www.valka.cz/Torrejon-Letecka-zakladna-Torrejon-1955-t103091#371088Verze : 0
MOD
Pôsobenie USA na základni:


26.09.1953 bola podpísaná medzištátna dohoda medzi Španielskom a USA o obrane, na základe ktorej začali Spojené štáty výstavbu novej betónovej VPD na letisku Torrejon s dĺžkou 4084 m (13400 stôp), ktorá nahradila pôvodnú 1300 m (4266 stôp) dlhú trávnatú VPD, využívanú Španielskym národným aeronautickým inštitútom. Okrem novej dráhy sa začali vybudovať aj mohutné podporné prvky potrebné na zabezpečenie logistickej podpory strategických bombardérov. Aj napriek tomu, že výstavba základne bola ukončená až v júli 1957 (07/1957), už v júli 1956 (06/1956) zabezpečovala vojenskú prevádzku a logistickú podporu základne 7600. letisková skupina (7600th Air Base Group) zo základne v Madride. 15.12.1956 bolo rozhodnuté, že základňa sa stane sídlom Veliteľstva 16. leteckej armády (Sixteenth Air Force) (presun na základňu ukončený k 01.02.1958). Základňa bola oficiálne aktivovaná k 01.06.1957 v podriadenosti Veliteľstva strategického letectva (SAC) a od 01.07.1957 prevzala komplexné zabezpečenie základne 3970. letisková skupina (3970th Air Base Group). Od 01.07.1957 do roku 1965 zabezpečovala základňa operácie v prospech SAC, následne od 15.04.1966 prešla základňa do podriadenosti Veliteľstva vzdušných síl USA v Európe (USAFE). Okrem podpory strategického letectva zabezpečovala základňa aj prevádzku stíhacích lietadiel a od roku 1956 slúžila ako hlavný terminál pre transatlantické lety realizované Veliteľstvom vojenskej leteckej prepravy.
Spojené štáty základňu opustili v roku 1996 a odovzdali ju do užívania Španielskych ozbrojených síl.Zdroj: Fletcher, Harry R.: Air Force Bases vol. II - Air Bases Outside the United States of America; Center for Air Force History 1984
URL : https://www.valka.cz/Torrejon-Letecka-zakladna-Torrejon-1955-t103091#420207Verze : 0
MOD