Main Menu
User Menu

FAB-500 M62

FAB-500 M62 (ФАБ-500 M62 - Фугасная авиационная бомба) - trhavá letecká bomba


Bombu vyrába ruská firma BAZALT. Je určená na ničenie priemyselných zón, pozemnej infraštruktúry (cestné a železničné uzly), nechránenej živej sily, ľahko opevnených poľných objektov (zákopov), nepancierovanej a ľahko pancierovanej techniky. Maximálny smrtiaci účinok na nechránenú živú silu má polomer 110 – 190 metrov. Deštruktívny účinok na ľahko pancierované bojové vozidlá má polomer 15 – 55 metrov. Bomba sa môže zhadzovať z výšky 570 – 12000 m pri rýchlostiach 500 – 1900 km/hod. Zapaľovač bomby môže byť elektrický alebo mechanický.
Priemer bomby: 400 mm
Dĺžka: 2470 mm
Hmotnosť bomby: 497 kg
Hmotnosť nálože (v ekvivalente TNT): 300 kg


Zdroj: Firemné materiály spoločnosti BAZALT
FAB-500 M62 - FAB-500 M62

FAB-500 M62
URL : https://www.valka.cz/FAB-500-M62-t103045#370967Verze : 0