23. horská divize SS Kama (chorvatská č. 2) [1944-1944]

23rd SS Mountain Division Kama (Croatian No. 2) / 23. Waffen-Gebirgs-Division der SS Kama (kroatische Nr. 2)
     
Název:
Name:
23. horská divize SS Kama (chorvatská č. 2) 23rd SS Mountain Division Kama (Croatian No. 2)
Originální název:
Original Name:
23. Waffen-Gebirgs-Division der SS Kama (kroatische Nr. 2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Waffen-SS-Gebirgs-Division (kroatische Nr. 2) Waffen-SS-Gebirgs-Division (kroatische Nr. 2)
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1944
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.06.1944-DD.08.1944 ?
DD.08.1944-31.10.1944 Velitelství zbraní SS Maďarsko
24.06.1944-DD.08.1944 ?
DD.08.1944-31.10.1944 Waffen SS Command Hungary
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
24.06.1944-28.09.1944 Raithel, Helmuth (SS Standartenführer)
28.09.1944-01.10.1944 Lombard, Gustav (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
24.06.1944-23.09.1944 Divizní jednotky SS 23 Kama
24.06.1944-23.09.1944 SS Division Units 23 Kama
Čestný název:
Honorary Name:
24.06.1944-23.09.1944 Kama
24.06.1944-23.09.1944 Kama
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#468650 Verze : 1
Stručná historie 23. horské divize Waffen-SS Kama (chorvatská č. 2)


V červnu 1944, v souladu s vůdcovým rozkazem, začalo formování druhé divize chorvatsko-muslimských dobrovolníků, které Hitler propůjčil názem Kama. Místo formování bylo z původní Bosny-Hercegoviny přeneseno do Maďarska.
Přestože důstojníci a poddůstojníci byli většinou říšští Němci, byli v jejich řadách i muslimští důstojníci a poddůstojníci, kteří předtím sloužily ve 13. horská divize Waffen-SS Handschar (chorvatská č.1). Většinu vojáků tvořili muslimové, kteří byli získáni intenzivní náborovou kampaní, jež přivedla divizi do maximálního stavu 8.000 až 9.000 mužů.


Avšak ještě předtím než byla divize plně zformována, dostala se pod tlak Rudé armády postupující Maďarskem a Jugoslávií, a to donutilo vedení SS povolit muslimům v divizi návrat do jejich domovů v Chorvatsku. Po Ztrátě takového množství vojáků bylo zřejmé, že divize nebude nikdy zkompletována a v říjnu 1944 byli její důstojníci odveleni k 31. dobrovolnické granátnické divizi SS a muslimstí dobrovolníci, kteří se rozhodli sloužit nadále, byli odvedeni ke 13. horská divize Waffen-SS Handschar (chorvatská č.1), která neměla plné stavy. Samotná 23. horská divize Waffen-SS Kama (chorvatská č. 2) byla zrušena v říjnu 1944.


Během svého krátkého života měla divize měla řadu názvů. Od června do září 1944 byla známá jako Horská divize zbraní SS Kama (chorvatská č. 2) a 23. horská divize zbraní SS. Od září do konce své existence v říjnu 1944 byla ozna¨čována jako 23. horská divize Waffen-SS Kama (chorvatská č. 2).Zdroj: archiv autora ...


upravil: FiBe (2013-FEB-02)
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#991 Verze : 0
Velitelé:
SS-Standartenführer Helmuth Raithel (1.7.1944 - 28.9.1944)
SS-Oberführer Gustav Lombard (28.9.1944 - 1.10.1944)
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#719 Verze : 0
Zrušení divize
SS-Führungshauptamt (Hlavní úřad velení SS) rozhodl o zrušení divize 23. září 1944, rozkaz byl podepsán o den později. Rozpuštění divize mělo být ukončeno k 31.10.1944. Muslimští důstojníci, poddůstojníci a mužstvo byli převedeni pod IX. horský sbor SS v Chorvatsku a začleněni do 13. horské divize SS Handschar. Příslušníci německé národnosti pak vytvořili základ nově formované 31. dobrovolnické granátnické divize SS. V přehledu jednotek byla divize uváděna ještě k datu 31. prosince 1944.
Zdroje:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
Pencz, Rudolf: For the Homeland: The 31st Waffen-SS Volunteer Grenadier Division in WWII
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#566489 Verze : 0
Složení: dva pluky horských myslivců zbraní SS (chorvatské) č. 3 a 4, každý se štábem, a čtyřmi prapory. Krátce před rozpuštěním divize byly tyto pluky přečíslována na 55. a 56.
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#995 Verze : 0
STRUKTURA:


Waffen-Gebirgsjäger-Regiment der SS 55 (kroatische nr 3)
Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 56 (kroatische nr 4)
Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 57
Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 58
Waffen-Gebirgs Artillerie Regiment der SS 23
SS-Aufklärungs-Abteilung 23 SS-Panzerjäger-Abteilung 23
SS-Nachschub-Abteilung 23
SS-Gebirgs-Pionier-Bataillon 23
SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 23
SS-Feldlazarett 23?
SS-Feldersatz-Bataillon 23


Pozn. Tato struktura divize byla spíše plánovaná, než skutečná, vzhledem ke stavu mužstva
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#2500 Verze : 0
Znak pro značení aut, je otázkou jestli byl někdy přidělen i tento znak jako divizní. Vzhledem ke krátkému působení divize je možné, že znak nikdy neexistoval nebo se jednalo o znak identický s límečkovým tedy sluncem více viz. přiložené fotografie.
23. horská divize SS Kama (chorvatská č. 2) [1944-1944] - Znak užívaný na límci jako identifikace jednotky

Znak užívaný na límci jako identifikace jednotky
23. horská divize SS Kama (chorvatská č. 2) [1944-1944] - Znak používaný k označení vozového parku divize

Znak používaný k označení vozového parku divize
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#207173 Verze : 0
Kama - název krátkého tureckého meče.


Zdroj
Christopher Ailsby: Hitlerovi renegáti, vyd. Levné knihy, Praha 2008, ISBN 978-80-7309-502-4
URL : https://www.valka.cz/23-horska-divize-SS-Kama-chorvatska-c-2-1944-1944-t102#289075 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více