Main Menu
User Menu

551. granátnická divize [1944-1944]

551st Grenadier Division / 551. Grenadier-Division

     
Název:
Name:
551. granátnická divize
Originální název:
Original Name:
551. Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
551. Sperr-Division
Datum zániku:
Disbanded:
09.10.1944
Nástupce:
Successor:
551. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.07.1944-22.08.1944 XX. armádní sbor
22.08.1944-09.10.1944 XXXX. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
19.07.1944-02.09.1944 Verhein, Siegfried (Generalleutnant)
02.09.1944-12.09.1944 Schmidt, ? (Oberst)
12.09.1944-09.10.1944 Verhein, Siegfried (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

19.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 1113
19.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 1114
19.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 1115
19.07.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 1551
19.07.1944-09.10.1944 Divizní jednotky 1551
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/551-granatnicka-divize-1944-1944-t10291#399185Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 1551 Division Units 1551 Divisions-Einheit 1551
divizní mušketýrská rota 551 Division Fusillier Company 551 Divisions-Füsilier-Kompanie 551
polní doplňovací prapor 1551 Field Replacement Battalion 1551 Felderstatz-Bataillon 1551
ženijní prapor 1551 Pioneer Battalion 1551 Pionier-Bataillon 1551
oddíl stíhačů tanků 1551 Tank Destroyer Section 6 Panzer-Jagd-Abteilung 1551
spojovací oddíl 1551 Signal Section 1551 Nachrichten-Abteilung 1551
velitelství divizních podpůrných jednotek 1551 Commander of Division Supply Troop 1551 Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 1551
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/551-granatnicka-divize-1944-1944-t10291#399188Verze : 0
MOD