Main Menu
User Menu

547. granátnická divize [1944-1944]

547th Grenadier Division / 547. Grenadier-Division

     
Název:
Name:
547. granátnická divize
Originální název:
Original Name:
547. Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
547. Sperr-Division
Datum zániku:
Disbanded:
09.10.1944
Nástupce:
Successor:
547. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1944-DD.08.1944 ?
DD.08.1944-09.10.1944 XXVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.07.1944-09.10.1944 Meiners, Ernst (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 1091
DD.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 1092
DD.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 1093
DD.07.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 1547
DD.07.1944-09.10.1944 Divizní jednotky 1547
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/547-granatnicka-divize-1944-1944-t10287#399178Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 1547 Division Units 1547 Divisions-Einheit 1547
mušketýrská rota 547 Fusillier Company 547 Füsilier-Kompanie 547
spojovací rota 1547 Signal Company 1547 Nachrichten-Kompanie 1547
velitelství divizních podpůrných jednotek 1547 Commander of Division Supply Troop 1547 Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 1547
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/547-granatnicka-divize-1944-1944-t10287#399179Verze : 0
MOD