Main Menu
User Menu

78. granátnická divize [1944-1944]

78th Grenadier Division / 78. Grenadier-Division

     
Název:
Name:
78. granátnická divize
Originální název:
Original Name:
78. Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
78. útočná divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.10.1944
Nástupce:
Successor:
78. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.07.1944-DD.08.1944 formování
DD.08.1944-09.10.1944 XI. armádní sbor SS
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
18.07.1944-23.09.1944 Rasp, Siegfried (General der Infanterie)
23.09.1944-09.10.1944 Weber, Alois (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.07.1944-08.08.1944 Oddíl útočných děl 189

Ručně vyplněné položky:
18.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 14
18.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 195
18.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 215
18.07.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 178
18.07.1944-09.10.1944 Divizní jednotky 178
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
78. granátnická divize byla brzy po svém zformování posílena 543. granátnickou divizí.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/78-granatnicka-divize-1944-1944-t10280#399050Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 178 Division Units 178 Divisions-Einheit 178
polní doplňovací prapor 178 Field Replacement Battalion 178 Felderstatz-Bataillon 178
protitankový oddíl 178 Anti-tank Section 178 Panzerjäger-Abteilung 178
divizní mušketýrský prapor 78 Division Fusillier Battalion 78 Divisions-Füsilier-Bataillon 78
ženijní prapor 178 Pioneer Battalion 178 Pionier-Bataillon 178
spojovací rota 1543 Signal Company 1543 Nachrichten-Kompanie 1543
divizní podpůrný pluk 178 Division Supply Regiment 178 Divisions-Versorgungs-Regiment 178
administrativní služba 178 Administrative Service 178 Verwaltungsdienste 178
zdravotnická služba 178 Medical Service 178 Sanitätsdienste 178
veterinární rota 178 Veterinary Company 178 Veterinär-Kompanie 178
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/78-granatnicka-divize-1944-1944-t10280#399055Verze : 0
MOD