Main Menu
User Menu

45. granátnická divize [1944-1944]

45th Grenadier Division / 45. Grenadier-Division

     
Název:
Name:
45. granátnická divize
Originální název:
Original Name:
45. Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
45. pěší divize & 546. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
21.10.1944
Nástupce:
Successor:
45. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.07.1944-DD.09.1944?
DD.09.1944-21.10.1944 VIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
19.07.1944-21.10.1944 Daniel, Richard (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.07.1944-21.10.1944 Dělostřelecký pluk 98

Ručně vyplněné položky:
18.07.1944-21.10.1944 Granátnický pluk 130
18.07.1944-21.10.1944 Granátnický pluk 133
18.07.1944-21.10.1944 Granátnický pluk 135
18.07.1944-21.10.1944 Dělostřelecký pluk 98
18.07.1944-21.10.1944 Divizní jednotky 45
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
posílena Granátnickou brigádou 1132
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/45-granatnicka-divize-1944-1944-t10279#399043Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 45 Division Units 45 Divisions-Einheit 45
průzkumný oddíl 45 Reconnaissance Section 45 Aufklärungs-Abteilung 45
polní doplňovací prapor 45 Field Replacement Battalion 45 Felderstatz-Bataillon 45
ženijní prapor 81 Pioneer Battalion 81 Pionier-Bataillon 81
protitankový oddíl 45 Anti-tank Section 45 Panzerjäger-Abteilung 45
spojovací oddíl 65 Signal Section 65 Nachrichten-Abteilung 65
divizní podpůrný pluk 45 Division Supply Regiment 45 Divisions-Versorgungs-Regiment 45
administrativní služba 45 Administrative Service 45 Verwaltungsdienste 45
zdravotnická služba 45 Medical Service 45 Sanitätsdienste 45
veterinární rota 45 Veterinary Company 45 Veterinär-Kompanie 45
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/45-granatnicka-divize-1944-1944-t10279#399045Verze : 0
MOD