Main Menu
User Menu

36. granátnická divize [1944-1944]

36th Grenadier Division / 36. Grenadier-Division

     
Název:
Name:
36. granátnická divize
Originální název:
Original Name:
36. Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
36. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.10.1944
Nástupce:
Successor:
36. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.08.1944-DD.09.1944 Velitelství záložního vojska
DD.09.1944-09.10.1944 LXXXII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
03.08.1944-DD.MM.RRRR Baumholder, Vojenský výcvikový prostor Baumholder /

Velitel:
Commander:
03.08.1944-09.10.1944 Wellm, August (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
03.08.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 268

Ručně vyplněné položky:
03.08.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 87
03.08.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 118
03.08.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 165
03.08.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 268
03.08.1944-09.10.1944 Divizní jednotky 36
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-1944-1944-t10278#398711Verze : 1
MOD
1944Divizní jednotky 36 Division Units 36 Divisions-Einheit 36
divizní mušketýrská rota 36 Division Fusillier Company 36 Divisions-Füsilier-Bataillon 36
protiletadlová rota 36 Anti-aircraft Company 36 Flak-Kompanie 36
ženijní rota 6 Pioneer Company 36 Pionier-Kompanie 36
spojovací rota 36. granátnické divize Signal Company 36 Nachrichten-Kompanie 36
oddíl útočných děl 1036 Assault Gun Section 1036 Sturmgeschütz-Abteilung 1036
podpůrný pluk 36 Supply Regiment 36 Versorgungs-Regiment 36
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-1944-1944-t10278#398714Verze : 0
MOD