Main Menu
User Menu

31. granátnická divize [1944-1944]

31st Grenadier Division / 31. Grenadier-Division

     
Název:
Name:
31. granátnická divize
Originální název:
Original Name:
31. Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
31. pěší divize & 550. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.10.1944
Nástupce:
Successor:
31. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.07.1944-09.10.1944 XXVIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
27.07.1944-09.10.1944 Stolzmann, Hans Joachim von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 12
27.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 17
27.07.1944-09.10.1944 Granátnický pluk 82
27.07.1944-09.10.1944 Dělostřelecký pluk 31
27.07.1944-09.10.1944 Divizní jednotky 31
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/31-granatnicka-divize-1944-1944-t10277#398688Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 31 Division Units 31 Divisions-Einheit 31
divizní mušketýrská rota 31 Division Fusillier Company 31 Divisions-Füsilier-Kompanie 31
protiletadlová rota 31 Anti-aircraft Company 31 Flak-Kompanie 31
oddíl útočných děl 31 Assault Gun Section 31 Sturmgeschütz-Abteilung 31
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/31-granatnicka-divize-1944-1944-t10277#398704Verze : 0
MOD