Main Menu
User Menu

OAO Korporace Irkut [2002- ]

Irkut Corporation OJSC

ОАО Корпорация Иркут

     
Název:
Name:
OAO Korporace Irkut
Originální název:
Original Name:
ОАО Корпорация Иркут
Historie názvů:
History of Names:
28.03.1932-DD.MM.1934 Irkutský letecký závod č. 125
DD.MM.1934-19.12.1941 Irkutský letecký závod č. 125 J. V. Stalina
19.12.1941-DD.MM.195R Irkutský letecký závod č. 39 J. V. Stalina
DD.MM.195R-15.02.1963 Irkutský letecký závod č. 391)
15.02.1963-14.05.1975 Irkutský strojírenský závod
14.05.1975-14.12.1982 Irkutský letecký závod
14.12.1982-21.04.1989 Irkutský letecký závod 60. výročí SSSR
21.04.1989-01.03.1993 Irkutské letecké výrobní sdružení
01.03.1993-27.12.2002 OAO Irkutské letecké výrobní sdružení
27.12.2002-DD.MM.RRRR OAO Korporace Irkut
Obory výroby:
Production Subjects:
raketové technógie
letecká výroba
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
28.03.1932-DD.MM.RRRR Irkutsk /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.2010-DD.MM.RRRR Voroněž
DD.MM.2010-DD.MM.RRRR Uljanovsk
DD.MM.1934-DD.MM.1936 Moskevská pobočka závodu č. 125, Moskva /
DD.MM.1941-DD.MM.1942 Ulan-Udenský letecký závod č. 99, Ulan-Ude /
DD.MM.2004-DD.MM.RRRR OAO OKB A. S. Jakovleva, Moskva
DD.MM.RRRR-DD.MM.2009 TANTK G .M. Berijeva, Taganrog
DD.MM.199R-DD.MM.RRRR ZAO BETA IR, Taganrog
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR ZAO OKB Ruská avionika, Žukovskij
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR ZAO Irkut AviaSTEP, Moskva
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR ZAO Techservisavia, Moskva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ...
Vznik:
Founded:
DD.MM.1932
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Tupolev I-14
DD.MM.1937-DD.MM.1941 Tupolev SB
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Petljakov Pe-2
DD.MM.1942-DD.MM.1943 Petljakov Pe-3
DD.MM.1942-DD.MM.1944 Iljušin Il-4
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Iljušin Il-6
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Jermolajev Jer-2
DD.MM.1947-DD.MM.1950 Tupolev Tu-2
DD.MM.1950-DD.MM.1953 Tupolev Tu-14
DD.MM.1956-DD.MM.1956 Iljušin Il-28
DD.MM.1957-DD.MM.1962 Antonov An-12
DD.MM.1959-DD.MM.1971 Jakovlev Jak-28
DD.MM.1966-DD.MM.1971 Antonov An-24
DD.MM.1971-DD.MM.1985 Mikojan-Gurevič MiG-23UB
DD.MM.1973-DD.MM.1983 Mikojan-Gurevič MiG-27
DD.MM.1986-DD.MM.2002 Suchoj Su-27UB
DD.MM.1992-DD.MM.20RR Suchoj Su-30
DD.MM.1992-DD.MM.1994 Berijev Be-12P
DD.MM.1996-DD.MM.20RR Berijev Be-200
DD.MM.2002-DD.MM.20RR Irkut A-002
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Jakovlev Jak-130
DD.MM.2016-DD.MM.20RR Jakovlev Jak-152
DD.MM.2017-DD.MM.20RR Irkut MS-21
Poznámka:
Note:
06.1941 pohlcen irkutský tankový závod č. 324
10.1941 bol na teritórium závodu evakuovaný Moskovský závod č. 39
19.12.1941 bol evakuovaný závod včlenený do stávajúceho závodu a došlo k ich premenovaniu
2006 součástí Spojené letecké korporace
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.irkut.com/about/history/
irkipedia.ru
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-39/
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-125/
ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/OAO-Korporace-Irkut-2002-t102725#369968Verze : 3
MOD

Původní názvy:


28.03.1932-DD.MM.1934 Иркутский авиационный завод № 125
(Irkutskij aviacionnyj zavod No 125 / Irkutskiy aviatsionnyy zavod No 125)
DD.MM.1934-19.12.1941 Иркутский авиационный завод № 125 им. И. В. Сталина
(Irkutskij aviacionnyj zavod No 125 im. I. V. Stalina / Irkutskiy aviatsionnyy zavod No 125 im. I. V. Stalina)
19.12.1941-DD.MM.19RR Иркутский авиационный завод № 125 им. И. В. Сталина1)
(Irkutskij aviacionnyj zavod No 39 im. I. V. Stalina / Irkutskiy aviatsionnyy zavod No 39 im. I. V. Stalina)
15.02.1963-14.05.1975 Иркутский машиностроительный завод
(Irkutskij mašinostrojitelnyj zavod / Irkutskiy mashinostroitelnyy zavod)
14.05.1975-14.12.1982 Иркутский авиационный завод
(Irkutskij aviacionnyj zavod / Irkutskiy aviatsionnyy zavod)
14.12.1982-21.04.1989 Иркутский авиационный завод im. 60-летия СССР
(Irkutskij aviacionnyj zavod im. 60-letija SSSR / Irkutskiy aviatsionnyy zavod im. 60-letiya SSSR)
21.04.1989-01.03.1993 Иркутское авиационное производственное объединение
(Irkutskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objedinenije / Irkutskoye aviatsionnoye proizvodstvennoye obyedineniye)
01.03.1993-27.12.2002 ОАО Иркутское авиационное производственное объединение
(OAO Irkutskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objedinenije / OAO Irkutskoye aviatsionnoye proizvodstvennoye obyedineniye)
27.12.2002-DD.MM.RRRR ОАО Корпорация Иркут
(OAO Korporacija Irkut / OAO Korporatsiya Irkut)


1) Předpokládám, že někdy v 50. letech zmizel přídomek Stalina, v pramenech pro toto období zmiňován není, firemní stránky ho ignorují úplně. Od srpna 1945 se také používalo krycí označení почтовый ящик 411, п/я 411 (poštovní schránka 411, p/ja 411).
URL : https://www.valka.cz/OAO-Korporace-Irkut-2002-t102725#546941Verze : 2
MOD
http://www.irkut.com/about/history/

OAO Korporace Irkut [2002- ] - Firemní obrázek produkovaných letadel s mírně odlišnými roky výroby.

Firemní obrázek produkovaných letadel s mírně odlišnými roky výroby.
URL : https://www.valka.cz/OAO-Korporace-Irkut-2002-t102725#546942Verze : 0
MOD