Main Menu
User Menu

Bulharský Červený kříž

     
Název:
Name:
Bulharský Červený kříž
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.04.1986
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Denkov, V., Bulgarski ordeny i medali.
URL : https://www.valka.cz/Bulharsky-Cerveny-kriz-t102690#404921Verze : 0
Balkánská válka, potažmo válka Rusko-turecká v letech 1877-1878 byla válkou osvobozovací, neb ruská armáda zvítězila a to byl i důvod osvobození Bulharska a částečně i Rumunska z područí turecké nadvlády.


Krvavá válka, tak jako všechny války znamená utrpení pro bojující vojáky, ale i obyvatelstvo území, kde se vlastní boje odehrávají. Ruská armáda měla na svoji dobu velmi slušnou zdravotní péči a Ruský Červený kříž pomáhal vojákům bez ohledu na bojující stranu. Tento příklad lidskosti a humanity inspiroval jednak příslušníky vyšší šlechty Bulharska, Rumunska (především dámy) zapojit se a pomáhat raněným nemocným a invalidním vojínům.


První známou dekorací Bulharského Červeného kříže je odznak, který založil ještě Princ Alexandr I. dne 13. dubna roku 1886. Odznak nápadně připomíná odznak Ruského Červeného kříže z let 1877-78.


Dekorace byla vydaná v jediném stupni. Je zhotovena z obecného a pozlacena, ale vzácně najdeme i soukromé ražby, které jsou pečlivě raženy ze stříbra a zlacené.
Rozeznáváme dvě emise, které se liší velikosti:


- odznak o rozměru 48 x 25 mm
- odznak větší o rozměru 52 x 30 mm


Dámy z vyšších společenských kruhů nosily dekoraci na typické dámské motýlovité stuze, která byla v barvách státní vlajky. Odznak obecně byl k oděvu upevňován pomocí spony.


Bulharský Červený kříž má poměrně hodně variant, které se liší jednak výrobou, kovem (známé ražby i ve zlatě), ale i způsobem nošení. Našim cílem je jen seznámit se s dekoracemi Červeného kříže, které se nacházejí i v našich sbírkách.


Literatura:
- viz obrázekčást 1.
URL : https://www.valka.cz/Bulharsky-Cerveny-kriz-t102690#369821Verze : 0
Po nástupu Ferdinanda na bulharský trůn dochází ke změně ve vzhledu odznaku. Odznak je elegantní, doplněný bílým smaltem a výraznou knížecí korunou.


Vydání z roku 1888.


Popis odznaku:
Jednostranný oválný odznak je vyroben ze stříbra či obecného kovu, zlacený, velikosti 65 x 36 mm. Ve středním, bíle smaltovaném terči je položený zlatý, červeně smaltovaný kříž (mezinárodní znak Červeného kříže). Knížecí koruna je červeně podšívkovaná. Zadní strana je hladká, opatřena sponou k upevnění na oděv.


Literatura:
- viz obrázekčást 2 - prosím nepsat
URL : https://www.valka.cz/Bulharsky-Cerveny-kriz-t102690#369875Verze : 0
Od roku 1892, tedy ještě v době vlády Ferdinanda se objevuje další typ odznaku Červeného kříže, který se běžně v našich sbírkách nalézá.


Odznak je vyroben ze žlutého kovu a patinován do barvy zlata. Ve střední části odznaku na bíle smaltovaném terči je opět červeně smaltovaný kříž (mezinárodní symbol Červeného kříže). Na odznaku vidíme slovanskou symboliku lípy a symbol Bulharska růži. V dolní část je smaltovaná výseč v barvách státní vlajky země. Rozměr odznaku je 44 x 30 mm. Zadní strana je hladká se sponou k upevnění k oděvu.


Od roku 1908 se již tyto odznaky objevují s převýšením carské koruny.


Obrázek č. 1 – oficielní ražba, odznak zhotoven v bronzu.


Obrázek č. 2 – odznak je vyrobený ze stříbra, zlacený. Samotná dekorace je kvalitní klenotnická práce, prořezávané lístky lípy i květ růže dělají z odznaku malý šperk.


část 3
Bulharský  Červený  kříž - Odznak + etuje

Odznak + etuje
URL : https://www.valka.cz/Bulharsky-Cerveny-kriz-t102690#370136Verze : 0
V období balkánských válek v roce 1912-13, i v letech Velké války 1915-18 Bulharsko mělo sice skromný počet dekorací Červeného kříže, ale žádné nesplňovalo ustálený názor jak má vypadat nositelný řád, který by byl jednak viditelnou odměnou a který by byl zároveň ozdobou na civilním oděvu či uniformě.


Srbsko, Černá Hora i Rumunsko již své dekorace řádového charakteru mělo. Nositelé dekorací Červeného kříže z řad lékařů a zdravotnického personálu se těšili vážnosti a úctě ve společnosti a to nejen z řád vojáků. Existuje jedna dekorace, která má podobu důstojnického stupně řádu, která je v Bulharsku méně známá. Je pravděpodobné, že to byli především lékaři a zdravotní personál z Německa, který si se souhlasem bulharského cara zřídil vkusné vyznamenání, které bylo ideovým předchůdce Bulharského řádu ZA LIDSKOST A HUMANITU (zal. 1917).


Popis dekorace:


Bíle smaltovaný připínací kříž je převýšen červeně podšívkovanou bulharskou carskou korunou. V bílém středu kříže je umístěn plastický červeně smaltovaný malý červený kříž jako symbol mezinárodní organizace Červeného kříže. V zeleně smaltovaném mezikruží je francouzský opis:


POUR MERITÉ PFILANTROPHIQUE – ve volném překladu:
ZA ZÁSLUHY O LIDSKOST


Zadní strana je stříbrná a tak jako celý kříž jemně zlacená. Ve středním medailonu je umístěn název firmy:


F. J. Godet a Sohn in Berlín. Tedy jedna z nejlepších německých klenotnických firem, specializovaná mimo jiné i na výrobu řádů a vyznamenání.


Velikost kříže je 77,6 x 52,2 mm .


Takový kříž byl ve sbírce pana Jiřího Metzgera z Prahy.


Celkově je možno říci, že iniciativa k založení této vkusné dekorace přichází z německých šlechtických kruhů, které financovali válečnou a zdravotní péči v bulharské armádě. Dekorace je to nepochybně velmi vzácná.


část 4
URL : https://www.valka.cz/Bulharsky-Cerveny-kriz-t102690#370169Verze : 0
Mezi dekorace Bulharského Červeného kříže řadíme i další neoficielní dekorace, například:


ČESTNÁ DEKORACE PRINCEZNY EUDOXIE .


Medaile byla založena v průběhu Velké války, do které se Bulharsko zapojilo počátkem války na straně Německa a Rakouska-Uherska a Turecka.


Popis medaile:


Červeně smaltovaný kříž, který má ve svém středu korunované písmeno „E“ je obklopen stříbrným kruhem s opisem a letopočtem 1915-1916.
Na zadní straně, která je hladká a stříbrná je značka výrobce.


STUHA – není známá


Další dekorace ,které je omylem řazena do Bulharského Červeného kříže sice souvisí s naší problematikou, ale jde o Vlastenecký (Patriotikum) odznak, kdy prodej a veškerý výtěžek organizátorů byl věnován Bulharskému ČK.


Literatura je uvedena v úvodní části.
URL : https://www.valka.cz/Bulharsky-Cerveny-kriz-t102690#370395Verze : 0