Main Menu
User Menu

547. divize lidových granátníků [1944-1945]

547th People's Grenadier Division

547. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
547. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
547. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
547. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.02.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-DD.11.1944 XXVII. armádní sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 XXXIX. tankový sbor
DD.12.1944-DD.02.1945 LV. armádní sbor
DD.02.1945-DD.02.1945 XXXXI. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.10.1945-DD.02.1945 Meiners, Ernst (Generalmajor)
DD.02.1945-DD.02.1945 Kempin, Hans (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-DD.02.1945 Divizní jednotky 1547
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
sloučena do 170. pěší divize
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/547-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10261#465161Verze : 0
MOD
Operace:
Východní Prusko a východní Německo (10/1944 - 02/1945)
URL : https://www.valka.cz/547-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10261#31099Verze : 0
MOD