Main Menu
User Menu

545. divize lidových granátníků [1944-1945]

545th People's Grenadier Division

545. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
545. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
545. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
545. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.02.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-01.02.1945 XI. armádní sbor SS
01.02.1945-DD.02.1945 XI. tankový sbor SS
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.10.1944-16.01.1945 Obenaus, Otto (Generalmajor)
16.01.1945-18.02.1945 Kiliani, Emmanuel von (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-DD.02.1945 Divizní jednotky 1545
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
sloučena s 78. lidová útočná divize
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/545-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10260#465159Verze : 0
MOD
Operace:
Polsko a Slezsko (10/1944 - 02/1945)
URL : https://www.valka.cz/545-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10260#31095Verze : 0
MOD