Main Menu
User Menu

542. divize lidových granátníků [1944-1945]

542nd People's Grenadier Division

542. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
542. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
542. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
542. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-DD.01.1945 XX. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 XXVII. armádní sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 XXIII. armádní sbor
DD.04.1945-DD.04.1945 Hlavní velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.10.1944-DD.04.1945 Löwrick, Karl (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-DD.04.1945 Divizní jednotky 1542
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
posílena Granátnickou brigádou 1131
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/542-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10258#464994Verze : 0
MOD
542. Volksgrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/542-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10258#31089Verze : 0
MOD
Operace:
Polsko a Východní Prusko (10/1944 - 04/1945)
URL : https://www.valka.cz/542-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10258#31091Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 542. Volksgrenadier Division:


jméno
měsic/den/rok
Helmut Banaski
2/18/1945
Karl Doermann
2/9/1945
Konrad Dunkel
2/28/1945
Hermann Huefing
10/23/1944
Wilhelm Junge
12/9/1944
Walter Kopp
2/9/1945
Günther Korupka
2/9/1945
Horst Lenkeit
11/3/1944
Kurt Settner
11/18/1944
Rudolph Wessel
12/26/1944
URL : https://www.valka.cz/542-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10258#102967Verze : 0