Main Menu
User Menu

Vojenský záslužný kříž

Military Merit Cross

Militär Verdienskreuz

     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž
Název v originále:
Original Name:
Militär Verdienskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.08.1848
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635655Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Militär Verdienskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.08.1848
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635656Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Militär Verdienskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.08.1848
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635658Verze : 0
MOD
Vojenský záslužný kříž s letopočtem 1866
Militär-Verdienstkreuz mit Jahreszahl 1866
Velkovévodství Mecklenburg-Schwerin se v roce 1866 zcela a bez výhrad postavilo na stranu Pruska.
Vojenský záslužný kříž však má svoji starší historii a tradici neb byl založen velkovévodou Bedřichem Františkem II. již 5. srpna roku 1848. Byla to potřeba odměnit statečnost meklenburských vojáků ve válce proti Dánsku v letech 1848-49.
V roce 1859 se jednotky velkovévody angažovali ve válce v Itálii byl kříž obnoven a udělován s letopočtem 1859.
V roce 1864 se mecklenburské oddíly zapojují do války prusko- dánské 1864. Kříž je opět udělován se změnou v letopočtu.
Konečně ve válce z roku 1866 dochází k opětnému obnovení a udělování kříže udatným vojákům za vojenské zásluhy a statečnost.
Kříže jsou raženy z pozlaceného obecného kovu (uvádí se bronz) a to ve dvou stupních či třídách, tedy opět dle vzoru pruského Železného kříže.
I. třída je připínací, II. třída nošená na stuze. I. třída tohoto kříže a to i v době období Velké války 1914-1918 je vzácná.
Tvarově tedy jde o tlapatý kříž o průměru 39 mm a při síle 3 mm.
Kříže z roku 1866 jsou poměrně hrubé výroba není tak kvalitní či jemná jako u křížů starších, ale jsou velmi vzácné. Existuji tak zvané důstojnické kříže, tedy kříže jako v případě Železného kříže I. třídy s jehlicí či sponou, ale těchto křížů bylo uděleno jen několik kusů. To však není na závadu obchodníkům a tak se objevuji právě kopie těchto křížů, určených pro důstojníky se nacházejí i v našich sbírkách. Několik originálních, ale neudělených křížů se nachází v bývalém velkovévodském vojenském depozitáři.
Existuje ještě jeden kříž z roku 1866 s názvem:
Vojenský záslužný kříž pro ženy na červené stuze s letopočtem 1866.
Tento kříž byl zřízen pro dámy ze šlechtických a patricijských rodin, které spolupracovaly při léčení nemocných, raněných a invalidních vojínů. Vlastní kříž je poněkud menší o průměru 34 mm jinak je shodný se Záslužným křížem z roku 1866. Kříž se nosil na klasické motýlovité dámské stuze 30 mm široké karmínově rudé s 2,5 mm širokými zlatožlutými okrajovými pruhy.
Na obrázku vidíme kříž tohoto typu pro dámy s letopočtem 1864 a 1870.
Statistika:
Pro úplnost stručný soupis křížů:
- 1848 – válka s Dánskem
- 1849 - potlačení revoluce v Německu
- 1859 - Italsko – rakouská válka
- 1864 - Prusko – dánská válka
- 1866 - Prusko – rakouská válka
- 1870 - Prusko – francouzská válka
- 1877 - Rusko – turecká válka
- 1900 - Za potlačení Boxerského povstání v Číně
- 1914 - Velká válka 1914 – 1918
Literatura:
Václav Měřička: Dekorace z Prusko-rakouské války v roce 1866
Herman v. Hexden: Ehren-Zeichen Deutschlands und Österreich-Ungarns
Vojenský záslužný kříž  - Kříž z  roku 1900, vzácný. Zde jen COPY.

Kříž z roku 1900, vzácný. Zde jen COPY.
Vojenský záslužný kříž  - Kříž z roku 1864  na stuze pro ženy

Kříž z roku 1864 na stuze pro ženy
Vojenský záslužný kříž  - Pěkný originál kříže z roku  1864

Pěkný originál kříže z roku 1864
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#369346Verze : 1