Main Menu
User Menu

Vojenský záslužný kříž

Military Merit Cross

Militär Verdienskreuz

     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž
Název v originále:
Original Name:
Militär Verdienskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.08.1848
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635655Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Militär Verdienskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.08.1848
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635656Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Militär Verdienskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.08.1848
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635658Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný kříž - 1. třída
Military Merit Cross - 1st Class
Militär Verdienskreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
26.12.1870 Stosch, Albrecht von
24.06.1871 Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
13.11.1877 Romanov, Michail Nikolajevič
25.11.1915 Both, Kuno-Hans von
DD.MM.1916 Boroević von Bojna, Svetozar
DD.MM.RRRR Carol I., -
DD.MM.RRRR - Dammann, Gustav
DD.MM.RRRR - Danneel, Wilhelm
DD.MM.RRRR Gurko, Josef Vladimírovič
DD.MM.RRRR Haeseler, Gottlieb Ferdinand Albert Alexis von
DD.MM.RRRR Nerger, Karl August
DD.MM.RRRR Schlieffen, Alfred von
DD.MM.RRRR Schmidt, August
DD.MM.RRRR Trotha, Adolf von
DD.MM.RRRR von Rantzau, Heino
DD.MM.RRRR von Rotkirch und Trach, Edwin
DD.MM.RRRR von Schönfeld, Anton
DD.MM.RRRR von Witzendorf, Bodo
Celkem : 18
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635659Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný kříž - 2. třída
Military Merit Cross - 2nd Class
Militär Verdienskreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#635660Verze : 0
MOD
Vojenský záslužný kříž s letopočtem 1866
Militär-Verdienstkreuz mit Jahreszahl 1866
Velkovévodství Mecklenburg-Schwerin se v roce 1866 zcela a bez výhrad postavilo na stranu Pruska.
Vojenský záslužný kříž však má svoji starší historii a tradici neb byl založen velkovévodou Bedřichem Františkem II. již 5. srpna roku 1848. Byla to potřeba odměnit statečnost meklenburských vojáků ve válce proti Dánsku v letech 1848-49.
V roce 1859 se jednotky velkovévody angažovali ve válce v Itálii byl kříž obnoven a udělován s letopočtem 1859.
V roce 1864 se mecklenburské oddíly zapojují do války prusko- dánské 1864. Kříž je opět udělován se změnou v letopočtu.
Konečně ve válce z roku 1866 dochází k opětnému obnovení a udělování kříže udatným vojákům za vojenské zásluhy a statečnost.
Kříže jsou raženy z pozlaceného obecného kovu (uvádí se bronz) a to ve dvou stupních či třídách, tedy opět dle vzoru pruského Železného kříže.
I. třída je připínací, II. třída nošená na stuze. I. třída tohoto kříže a to i v době období Velké války 1914-1918 je vzácná.
Tvarově tedy jde o tlapatý kříž o průměru 39 mm a při síle 3 mm.
Kříže z roku 1866 jsou poměrně hrubé výroba není tak kvalitní či jemná jako u křížů starších, ale jsou velmi vzácné. Existuji tak zvané důstojnické kříže, tedy kříže jako v případě Železného kříže I. třídy s jehlicí či sponou, ale těchto křížů bylo uděleno jen několik kusů. To však není na závadu obchodníkům a tak se objevuji právě kopie těchto křížů, určených pro důstojníky se nacházejí i v našich sbírkách. Několik originálních, ale neudělených křížů se nachází v bývalém velkovévodském vojenském depozitáři.
Existuje ještě jeden kříž z roku 1866 s názvem:
Vojenský záslužný kříž pro ženy na červené stuze s letopočtem 1866.
Tento kříž byl zřízen pro dámy ze šlechtických a patricijských rodin, které spolupracovaly při léčení nemocných, raněných a invalidních vojínů. Vlastní kříž je poněkud menší o průměru 34 mm jinak je shodný se Záslužným křížem z roku 1866. Kříž se nosil na klasické motýlovité dámské stuze 30 mm široké karmínově rudé s 2,5 mm širokými zlatožlutými okrajovými pruhy.
Na obrázku vidíme kříž tohoto typu pro dámy s letopočtem 1864 a 1870.
Statistika:
Pro úplnost stručný soupis křížů:
- 1848 – válka s Dánskem
- 1849 - potlačení revoluce v Německu
- 1859 - Italsko – rakouská válka
- 1864 - Prusko – dánská válka
- 1866 - Prusko – rakouská válka
- 1870 - Prusko – francouzská válka
- 1877 - Rusko – turecká válka
- 1900 - Za potlačení Boxerského povstání v Číně
- 1914 - Velká válka 1914 – 1918
Literatura:
Václav Měřička: Dekorace z Prusko-rakouské války v roce 1866
Herman v. Hexden: Ehren-Zeichen Deutschlands und Österreich-Ungarns
Vojenský záslužný kříž  - Kříž z  roku 1900, vzácný. Zde jen COPY.

Kříž z roku 1900, vzácný. Zde jen COPY.
Vojenský záslužný kříž  - Kříž z roku 1864  na stuze pro ženy

Kříž z roku 1864 na stuze pro ženy
Vojenský záslužný kříž  - Pěkný originál kříže z roku  1864

Pěkný originál kříže z roku 1864
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t102517#369346Verze : 1