Main Menu
User Menu

340. divize lidových granátníků [1944-1945]

340th People's Grenadier Division

340. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
340. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
340. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
340. pěší divize & 572. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
04.04.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší divize Scharnhorst
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1944-DD.12.1944 ?
DD.12.1944-DD.01.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 5. tanková armáda
DD.02.1945-DD.03.1945 XIII. armádní sbor
DD.03.1945-04.04.1945 LIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.09.1944-04.04.1945 Tolsdorff, Theodor (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1944-17.03.1945 Divizní fyzilírská rota 340
15.09.1944-17.03.1945 Dělostřelecký pluk 340
15.09.1944-17.03.1945 Granátnický pluk 694
15.09.1944-17.03.1945 Granátnický pluk 695
15.09.1944-17.03.1945 Granátnický pluk 696
15.09.1944-17.03.1945 Oddíl stíhačů tanků 340
15.09.1944-17.03.1945 Ženijní prapor 340
DD.12.1944-17.03.1945 Polní náhradní prapor 340

Ručně vyplněné položky:
15.09.1944-04.04.1945 Divizní jednotky 340
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/340-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10249#465510Verze : 0
MOD

Historické pozadí


Na podzim roku 1944 - po těžkých ztrátách na východní frontě během sovětské operace Bagration a na západní frontě ve Falaiské kapse - musela německá branná moc provést reformu pěších jednotek, která by reflektovala nedostatek lidských i materiálních zdrojů a přechod na defenzivní způsob boje.


Redukce pěších divizí na Infanterie-Division neuer Art 44 (pěší divize nového typu 44), která proběhla na podzim předchozího roku a snížila celkový početní stav mužstva ze 17 700 na 13 500, už nepostačovala. Z iniciativy Říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera, který byl v té době i velitelem Záložního vojska, byly proto zřízeny tzv. divize lidových granátníků (Volksgrenadier-Divisionen, VGD). Ačkoli byly VGD začleněny do Wehrmachtu, Himmler prosadil jejich kázeňské a vojensko-právní podřízení Hlavnímu velícímu úřadu SS, kterému byly podřízeny i jednotky Waffen-SS. Tento projev nedůvěry v armádním velení byl reakcí na zapojení vysokých důstojníků pozemního vojska do pokusu o převrat 20. července 1944.


Název "divize lidových granátníků" reflektoval nacionalismus (Volk) a pruské vojenské tradice (Grenadier). Měl tak symbolizovat propojení armády s lidem a příslušnost k vojenské elitě.


Divize na plném stavu s 10 000 muži se měly podle předepsané organizační struktury a výzbroje stát silným protivníkem pro spojenecké jednotky.


Organizační struktura


Jádrem divize byly tři granátnické pluky o dvou praporech. Každý prapor měl tři střelecké roty vyzbrojené lehkými kulomety a automatickými puškami Sturmgewehr 44 a těžkou rotu s 8 těžkými kulomety, čtyřmi pěchotními děly 7,5-cm-leIG 18 a šesti minomety 8-cm-GrW 34.
Každý pluk měl navíc jednu rotu pěchotních děl se čtyřmi 7,5-cm-leIG 18 a osmi těžkými minomety 12-cm-GrW 42 a tankobornickou rotu vyzbrojenou 72 ručními protitankovými granátomety Panzerschreck.
Všechny granátnické roty pak disponovaly blíže neurčeným množstvím protitankových zbraní Panzerfaust.


Dělostřelecký pluk disponoval:
- jedním lehkým oddílem (částečně motorizovaným) se třemi bateriemi po šesti polních kanónech nebo 7,5cm protitankoých kanónech;
- dvěma lehkými oddíly (částečně motorizovanými) se dvěma bateriemi po šesti 10,5cm lehkých houfnicích;
- jedním těžkým oddílem (hipomobilním) se dvěma bateriemi po šesti 15cm těžkých houfnicích.


Oddíl stíhačů tanků byl vybaven:
- jednou rotou s devíti 7,5cm protitankovými kanóny;
- jednou rotou se 14 útočnými děly nebo stíhači tanků;
- jednou rotou s devíti 3,7cm protiletadlovými kanóny.


Průzkum zajišťovala fyzilírská rota - dvě cyklistické čety vyzbrojené automatickými puškami Sturmgewehr 44 a lehkými kulomety, jedna těžká četa se dvěma 7,5-cm-leIG 18, dvěma středními minomety a třemi dělostřeleckými tahači Raupenschlepper Ost.


Dalšími součástmi divize byly: ženijní prapor, spojovací prapor, polní náhradní prapor a zásobovací jednotky, zdravotnická rota a veterinární rota.


Ve skutečnosti se však předepsané tabulkové počty mužstva, výzbroje a techniky VGD nedařilo naplnit a jejich kvalita odpovídala možnostem Velkoněmecké říše na sklonku své existence.


Většinu personálu poskytlo Velitelství záložního vojska – šlo zejména o „nezaměstnané“ příslušníky Luftwaffe a Kriegsmarine (bez potřebného pěchotního výcviku), do VGD byli dále zařazováni muži z nejstarších nebo naopak nejmladších odvodních ročníků a rekonvalescenti. Jenom zlomek mužstva tvořili zkušení veteráni ze zaniklých divizí, zničených na východní frontě. Mobilita VGD závisela z velké části na koňských potazích, jeden pěší prapor a dvě roty ženijního praporu byly vybaveny jízdními koly stejně jako průzkumná (fyzilírská) rota.


Výzbroj závisela na možnostech zbrojního průmyslu - VGD se více než často často musely spokojit se zastaralými nebo kořistními zbraněmi.


Celkem bylo zformováno 78 divizí lidových granátníků. Zúčastnily se bitev ve východní Francii, obrany Západního valu, bitvy v Ardenách, bitvy u Otterla, bojů na východní frontě a závěrečných bitev v samotném Německu. Některé VGD se osvědčily a bojovaly velmi dobře a houževnatě, zatímco jiné byly vrženy do bojové akce s minimálním výcvikem a během krátké doby vykrvácely – to byl případ i 340. Volksgrenadier-Division.


340. Volksgrenadier-Division


V červenci 1944 byla během bitvy o Brody zničena 340. pěší divize. Zanedlouho poté byl vydán rozkaz postavit jako její náhradu divizi lidových granátníků se stejným číslem.


Formování 340. Volksgrenadier-Division začalo 15. září 1944 v Toruni na území okupovaného Polska. Jejím jádrem se stala 572. divize lidových granátníků, založená teprve před třemi týdny, která byla doplněna 1500 příslušníky námořnictva, 2200 příslušníky Luftwaffe, 2700 rekonvalescenty, 350 přeživšími veterány z původní 340. pěší divize a 400 frekventanty dělostřelecké školy. Velení nad divizí bylo svěřeno pětatřicetiletému plukovníku Theodoru Tolsdorffovi, nositeli Rytířského kříže Železného kříže s dubovou ratolestí a meči.


Ačkoli většina jejího mužstva postrádala pěchotní výcvik a bojové zkušenosti, byly divizi poskytnuty pouhé dva měsíce na přípravu k operačnímu nasazení.


16. listopadu 1944 začala očekávaná spojenecká ofenziva proti německým pozicím v oblasti Geilenkirchen-Würselen. Američanům podařilo zatlačit německé formace k Jülichu. 20. listopadu dostala 340. Volksgrenadier-Division rozkaz k neprodlenému železničnímu přesunu na frontu. 21. listopadu byla nasazena do těžkých obranných bojů v oblasti Jülichu - ovšem nikoli jako celek, ale po částech okamžitě po vyložení z železničních souprav. Během týdne ztratila 31 důstojníků a 2 400 mužů a 28. listopadu 1944 opustila Jülich a ustoupila na východní břeh řeky Rúr. Po dalších těžkých ztrátách byla 25. prosince stažena z fronty, poskytnuta Hlavnímu velitelství Západ jako záloha pro nadcházející ardenskou operaci. Vzhledem k poklesu početních stavů v důsledku bojových ztrát byla nyní označována jako Kampfgruppe Tolsdorff (Tolsdorffova bojová skupina).


1. ledna 1945 obdržela Kampfgruppe Tolsdorff v sestavě I. tankového sboru SS rozkaz k útoku na Bastogne spolu s 9. tankovou divizí SS a částmi 12. tankové divize SS. Po počátečních úspěších byl útok zastaven americkou 6. obrněnou divizí, která postupovala z Bastogne směrem na Wardin a Margeret.
3. ledna Tolsdorff přesměroval svou bojovou skupinu na Bizory s podporou stíhačů tanků Panzer IV/70 z 12. tankové divize SS. Zde se střetla s 501. paradesantním pěším plukem americké 101. výsadkové divize a zatlačila parašutisty asi o 500 metrů. Postup pokračoval až do 6. ledna, kdy byla nucena ustoupit na sever. Hlášení Kampfgruppe z téhož dne udává bojovou sílu 779 mužů a naprostý nedostatek zimního oblečení. 13. ledna začal americký protiútok, který prolomil linie v pravém sektoru skupiny. 16. ledna skupina dostala rozkaz k přeskupení východně od tzv. sektoru Klerf a obdržela jako náhradu 550 vojáků Luftwaffe, kteří neprošli pěchotním výcvikem. Po dalších marných bojích se zbytky skupiny stáhly 28. ledna do pozic u řeky Our.


Počátkem března 1945 zbytky divize operovaly v sestavě XIII. Armeekorps v jižním Eifelu v oblasti mezi řekami Rýn a Rúr. 5. března 1945 prorazily americké jednotky frontu jižně od Kyllburgu a během noci na 6. března 1945 dobyly Oberstadtfeld, Übersdorf a Bleckhausen a zničily zde dislokované součásti divize. Personální ztráty divize byly značné, 8. března zbývalo ve stavu pěších jednotek pouze 120 mužů. Dne 11. března 1945 dosáhla bojová skupina divize předmostí Brohl, které bylo bezprostředně poté dobyto americkými jednotkami. Zbytek divize, asi 200 mužů, byl 13. března 1945 přidělen k LIII. armádnímu sboru a nasazen v oblasti Remagenu. 17. března byla 340. Volksgrenadier-Division prohlášena za zničenou. Divizní štáb 4. dubna 1945 vytvořil štáb Pěší divize Scharnhorst.


https://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=3568
www.lexikon-der-wehrmacht.de
de.wikipedia.org
de.wikipedia.org
www.lexikon-der-wehrmacht.de

340. divize lidových granátníků [1944-1945] - lidoví granátníci vyzbrojení automatickými puškami Sturmgewehr, Ardeny, prosinec 1944

lidoví granátníci vyzbrojení automatickými puškami Sturmgewehr, Ardeny, prosinec 1944
URL : https://www.valka.cz/340-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10249#690503Verze : 5
MOD
340. Volksgrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/340-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10249#31072Verze : 0
MOD
340. Volksgrenadier-Division byla zničena u Ruhru 04. dubna 1945.

Operace:
Ardenny a západní Německo (09/1944 - 04/1945)

Organizace:
Gránátnický pluk 694
Gránátnický pluk 695
Gránátnický pluk 696
Dělostřelecký pluk 340
Zásobovací jednotka
URL : https://www.valka.cz/340-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10249#31074Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
září 1944 - listopad 1944
formování
BdE
Wehrkreise XX
Thorn
prosinec 1944
LXXXI
5. Pz. armee
B
Bastogne
leden 1945
záloha
5. Pz. armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
únor 1945
XIII
7. armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
březen 1945
LIII
7. armee
B
Sinzig (na Rýnu), Ruhrkessel
URL : https://www.valka.cz/340-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10249#101584Verze : 0